Hjem
Øystein Edvardsen Hides bilde

Øystein Edvardsen Hide

Førsteamanuensis
 • E-postOystein.Hide@uib.no
 • Telefon+47 988 31 401
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12–13
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). Bertrand Russells individhumanisme. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 50-63.
 • Vis forfatter(e) (2004). Wittgenstein's Books at the Bertrand Russell Archives and the Influence of Scientific Literature on Wittgenstein's Early Philosophy. Philosophical Investigations. 68-91.
 • Vis forfatter(e) (2003). Biografi, filosofi og det eneste som betyr noe. Ray Monk i samtale med Øystein Hide. Samtiden. 132-142.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2010). Om boken Verden i krig.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om boken Verden i krig.
 • Vis forfatter(e) (2005). Biografi og filosofi.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2005). Om biografien som filosofisk diskurs.
 • Vis forfatter(e) (2004). Wittgenstein’s Books at the Bertrand Russell Archives.
 • Vis forfatter(e) (2003). Wittgenstein’s Books at the Bertrand Russell Archives.
 • Vis forfatter(e) (2002). ’The Influence of Scientific Literature on Wittgenstein’s Early Philosophy’.
 • Vis forfatter(e) (2001). On the Art of Translating Wittgenstein.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2007). Kunnskapsløs kritikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2003). A review of Michele Hilmes, Radio Reader: Essays in the Cultural History of Radio. Techné: Research in Philosophy and Technology. 5 sider.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2005). Erfaring og forståelse: Biografi som teori og praksis. Unipub forlag.
 • Vis forfatter(e) (2005). Erfaring og Forståelse: Biografi som teori og praksis. Unipub forlag.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2003). Ex.phil. vitskapsfilosofi: eit støttehefte. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ex.phil. vitenskapsfilosofi: et støttehefte. Gyldendal Akademisk.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2000). Filosofi som vitenskap og aktivitet: Noen aspekter ved ‘den tidlige’ Wittgensteins filosofi.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2004). Men er det biografi? Dagbladet. 1 sider.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2011). Tragilogisk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Russell om krig og fred.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ordets makt.
 • Vis forfatter(e) (2006). Aktivist-filosofen.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2008). Om Den røde baron - Intervju i Radioselskapet, NRK P2.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Biografi, filosofi og det eneste som betyr noe. Ray Monk i samtale med Øystein Hide. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Biographie, Philosophie und das Einzige, was etwas bedeutet. 17 sider.
Oversatt bok
 • Vis forfatter(e) (2015). Den sivile sfære. 66.
 • Vis forfatter(e) (2011). Seyla Benhabib – Et annet verdensborgerskap.
 • Vis forfatter(e) (2010). Verden i krig.
 • Vis forfatter(e) (2009). Niklas Luhmann: Økologisk Kommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) (2007). Den røde baron.
 • Vis forfatter(e) (2006). Bertrand Russell om krig, fred og pasifisme.
 • Vis forfatter(e) (2005). Om Visshet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Zettel.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2009). Etterord. 248-287.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.