Hjem
Øystein Henriksens bilde

Øystein Henriksen

Driftsoperatør
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
  • Vis forfatter(e) (2022). Sammenhenger i sosialt arbeid. Universitetsforlaget.
Fagartikkel
  • Vis forfatter(e) (2009). Pedagogiske utfordringer for virksomme rusforebyggende innsatser i skolen. Rusfag. 51-63.
  • Vis forfatter(e) (2006). Alkoholforebygging - overflatisk problemtildekking eller nødvendig problembegrensning? Forebygging.no.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.