Hjem
Øystein Hides bilde

Øystein Hide

Universitetslektor
 • E-postOystein.Hide@uib.no
 • Telefon+47 988 31 401
 • Besøksadresse
  Sydnesplass 12-13
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • 2006. Bertrand Russells individhumanisme. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 50-63.
 • 2004. Wittgenstein's Books at the Bertrand Russell Archives and the Influence of Scientific Literature on Wittgenstein's Early Philosophy. Philosophical Investigations. 68-91.
 • 2003. Biografi, filosofi og det eneste som betyr noe. Ray Monk i samtale med Øystein Hide. Samtiden. 132-142.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2010. Om boken Verden i krig.
 • 2010. Om boken Verden i krig.
 • 2005. Biografi og filosofi.
Vitenskapelig foredrag
 • 2005. Om biografien som filosofisk diskurs.
 • 2004. Wittgenstein’s Books at the Bertrand Russell Archives.
 • 2003. Wittgenstein’s Books at the Bertrand Russell Archives.
 • 2002. ’The Influence of Scientific Literature on Wittgenstein’s Early Philosophy’.
 • 2001. On the Art of Translating Wittgenstein.
Leserinnlegg
 • 2007. Kunnskapsløs kritikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Anmeldelse
 • 2003. A review of Michele Hilmes, Radio Reader: Essays in the Cultural History of Radio. Techné: Research in Philosophy and Technology. 5 sider.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2005. Erfaring og forståelse: Biografi som teori og praksis. Unipub forlag.
 • 2005. Erfaring og Forståelse: Biografi som teori og praksis. Unipub forlag.
Fagbok
 • 2003. Ex.phil. vitskapsfilosofi: eit støttehefte. Gyldendal Akademisk.
 • 2002. Ex.phil. vitenskapsfilosofi: et støttehefte. Gyldendal Akademisk.
Hovedfagsoppgave
 • 2000. Filosofi som vitenskap og aktivitet: Noen aspekter ved ‘den tidlige’ Wittgensteins filosofi.
Kronikk
 • 2004. Men er det biografi? Dagbladet. 1 sider.
Intervju
 • 2011. Tragilogisk.
 • 2006. Russell om krig og fred.
 • 2006. Ordets makt.
 • 2006. Aktivist-filosofen.
Programdeltagelse
 • 2008. Om Den røde baron - Intervju i Radioselskapet, NRK P2.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2013. Biografi, filosofi og det eneste som betyr noe. Ray Monk i samtale med Øystein Hide. 13 sider.
 • 2009. Biographie, Philosophie und das Einzige, was etwas bedeutet. 17 sider.
Oversatt bok
 • 2015. Den sivile sfære. 66.
 • 2011. Seyla Benhabib – Et annet verdensborgerskap.
 • 2010. Verden i krig.
 • 2009. Niklas Luhmann: Økologisk Kommunikasjon.
 • 2007. Den røde baron.
 • 2006. Bertrand Russell om krig, fred og pasifisme.
 • 2005. Om Visshet.
 • 2001. Zettel.
Innledning
 • 2009. Etterord. 248-287.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.