Hjem
 • E-postOystein.Jansen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 35 18
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 BERGEN
Tidsskriftartikler
 • Baug, Irene; Skre, Dagfinn; Heldal, Tom; Jansen, Øystein James. 2018. The beginning of the Viking Age in the West. Journal of Maritime Archaeology. 38 sider. Publisert 2018-12-07. doi: 10.1007/s11457-018-9221-3
 • Jansen, Øystein James. 2013. Rubha nam Brathairean:Update. The quern stone quarry at Rhuba nam Brathairean headland, Staffin, Isle of skye - a short report. History Scotland. 13: 31-34.
 • Baug, Irene; Jansen, Øystein James. 2012. I Vesterled - på jakt etter norsk kvernstein. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 38-51.
 • Heldal, Tom; Jansen, Øystein James. 2008. LARVIKITT – og velsmakende fornøyelser. Geo. 5. 32-34.
 • Hansen, Gitte; Jansen, Øystein James. 2007. Som "gryta hennar mor". Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 12: 50-53.
 • Jansen, Øystein James. 2005. Kleberbruddet ved gården Urda i Bømlo - storleverandør av kirkestein i middelalderen. Sunnhordland Årbok. 86. 42-59.
 • Jansen, Øystein James. 2004. Kleberstein - til kirker og graut. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 105-114.
 • Jansen, Øystein James; Heldal, Tom. 2003. Marmor fra De Lillienschioldske Marmorværker i danske slottsanlegg. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 8: 52-57.
 • Jansen, Øystein James. 2002. Jakten på "de hærlige Steene". Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 7. 38-41.
 • Jansen, Øystein James. 2001. Prosessen bak boken - geologen som ble kulturhistoriker. Hordaland museumslag, Meldingsblad. 1. 25-28.
 • Jansen, Øystein James. 2001. BOKANMELDELSE - Norsk steinbok av Walter Schumann. Skolelaboratorium i realfag - programhefte vår 2001.
 • Jansen, Øystein James. 1992. Geologi i skolen. Skoleforum.
 • Jansen, Øystein James. 1992. Det er ikke gull alt som glimrer. Nytt fra universitetet. 3.
Rapporter/avhandlinger
 • Østensen, P.Ø; Heldal, Tom; Jansen, Øystein James; Storemyr, Per. 2006. Stein og steinbrudd i Norge: en gjennomgang. Kulturvern ved bergverk 2006 - rapport fra et nasjonalt seminar i Egersund og Sokndal. I:Kulturvern ved bergverk 2006 - rapport fra et nasjonalt seminar i Egersund og Sokndal,. Norsk bergverksmuseum, skriftserie, Kongsberg. 92 sider.
 • Heldal, Tom; Jansen, Øystein James; Kaland, Sigrid Hillern H. 2004. Geologiske og arkeologiske undersøkelser av klebersteinsbrudd på Russøy og Bergsholmen, Tysnes og ved Urda, Bømlo. Bergen Museum - intern rapport, Bergen. 28 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Indrelid, Svein; Jansen, Øystein James; Haaland, Anders; Christoffersen, Bjørg. 2003. Utstilling i Langevåg Bygdetun. Reiser i tid. Forprosjekt. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 43 sider.
 • Nemec, Wojciech; Jansen, Øystein James. 2000. Introduction to the geology of the Taurus Montains in Alanya area, southwestern Turkey. Field Guidebook for Course G200. 38 sider.
 • Nemec, Wojciech Jozef; Jansen, Øystein James. 1992. Introduction to the geology of Alanya area in central Taurides, southwest Turkey. Field Course Guide. Geologisk Institutt UiB, Bergen.
Bokkapitler
 • Hansen, Gitte; Jansen, Øystein James; Heldal, Tom. 2017. Soapstone Vessels from Town and Country in Viking Age and Early Medieval Western Norway. A Study of Provenance. Kapittel, sider 249-328. I:
  • Hansen, Gitte; Storemyr, Per. 2017. Soapstone in the North. Quarries, Products and People. 7000 BC - AD 1700. 408 sider. ISBN: 978-82-90273-90-8.
 • Jansen, Øystein James; Heldal, Tom. 2017. The building Stones from the Vanished Medieval Church at Onarheim, Hordaland County in Western Norway: Provenancing Chlorite Schist and Soapstone. kapittel, sider 359-390. I:
  • Hansen, Gitte; Storemyr, Per. 2017. Soapstone in the North. Quarries, Products and People. 7000 BC - AD 1700. 408 sider. ISBN: 978-82-90273-90-8.
 • Jansen, Øystein James. 2015. Provenancing soapstone - experiences from different geochemical methods. Soapstone extraction, sider 167-174. I:
  • Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe; Stene, Kathrine; Berglund, Birgitta; Callanan, Martin; Kaland, Sigrid Hillern H; Stenvik, Lars Fredrik. 2015. Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. 253 sider. ISBN: 9788278870426.
 • Baug, Irene; Jansen, Øystein James. 2014. Did the North Atlantic region constitute a market for quernstones from Norway during the Viking Age and the Middle Ages? 4, sider 245-255. I:
  • Selsing, Lotte. 2014. Seen through a millstone. 255 sider. ISBN: 978-82-7760-158-8.
 • Grenne, Tor; Meyer, Gurli B.; Heldal, Tom; Jansen, Øystein James; Løland, Torbjørn. 2014. Technological Development in millstone quarrying through the Middle Ages:the Salten Quarries, Northern Norway. vitenskapelig artikkel, sider 227-244. I:
  • Selsing, Lotte. 2014. Seen through a millstone. 255 sider. ISBN: 978-82-7760-158-8.
 • Jansen, Øystein James. 2014. Haraldstøtten - steinene forteller også en historie. 5, sider 65-82. I:
  • Jacobsen, Ingebjørg Stene; Lehmann, Torunn Moksheim; Nilsen, Øystein; Samuelsberg, Liv; Vie, Grethe Paulsen. 2014. Haraldsstøtta - Monument og minne. 174 sider. ISBN: 9788299913010.
 • Jansen, Øystein James. 2013. Stein til klostermurane. kapittel, sider 69-83. I:
  • Øye, Ingvild; Økland, Bård Gram; Jünger, Jane. 2013. Halsnøy kloster. Til kongen og Augustins ære. Spartacus. 263 sider. ISBN: 978-82-430-0528-0.
 • Jansen, Øystein James. 2009. Stein i vest. Geologi. natur, sider 3-7. I:
  • Kaldestad, Margrethe. 2009. Vandring i vest : vegvisar til Sotra og Øygarden. 107 sider. ISBN: 978-82-93011-05-7.
 • Jansen, Øystein James; Heldal, Tom; Kaland, Sigrid Hillern H; Ronen, Yuval. 2009. Provenance of soapstone used in medieval buildings in the Bergen region, Western Norway. Part IV, sider 581-595. I:
  • Mantatis, Yannis. 2009. Proceedings of the 7th International Conference of Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, organized by the French School of Athens, the National Center for Scientific Research "Dimokritos," the 18th Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities (Kavala), and the Institute of Geology and Mineral Exploration, Thassos, September 15-20, 2003. 829 sider. ISBN: 978-2-86958-207-1.
 • Jansen, Øystein James. 2008. Kvernurdi - skifer på Sollesnes. 204-209, sider 204-209. I:
  • Brekke, Nils Georg. 2008. Folgefonna og fjordbygdene. 591 sider. ISBN: 978-82-7326-070-3.
 • Jansen, Øystein James. 2008. Kleberstein - en råvareindustri i vikingtid og middelalder. 316-331, sider 316-331. I:
  • Brekke, Nils Georg. 2008. Folgefonna og fjordbygdene. 591 sider. ISBN: 978-82-7326-070-3.
 • Jansen, Øystein James. 2008. Stein som byggemateriale fra slottet til i dag. -, sider 45-52. I:
  • Selfors, Silja. 2008. Materialer og bygningsteknologi. 254 sider. ISBN: 978-82-90052-74-9.
 • Jansen, Øystein James; Agdestein, Svein Ove. 2006. Kleberbruddene på Russøy og Bergsholmen. artikkel, sider 7-20. I:
  • Heldal, Mikal. 2006. Sogeskrift for Tysnes 2006. 111 sider. ISBN: 978-82-92536-04-9.
 • Fossen, Haakon; Jansen, Øystein James. 2004. Ingahogg: Klebersteinsbrot i 1000 meters høgd. Rutedel, sider 258-258. I:
  • Helland-Hansen, William. 2004. Naturhistorisk vegbok. Hordaland. 567 sider. ISBN: 82-7326-061-5.
 • Fossen, Haakon; Jansen, Øystein James. 2004. Bergen bygd med bømlogranitt. Rutedel, sider 271-271. I:
  • Helland-Hansen, William. 2004. Naturhistorisk vegbok. Hordaland. 567 sider. ISBN: 82-7326-061-5.
 • Jansen, Øystein James. 2004. Steinbrudd i Hordaland. Steinbrudd, sider 42-46. I:
  • Helland-Hansen, William. 2004. Naturhistorisk vegbok. Hordaland. 567 sider. ISBN: 82-7326-061-5.
 • Jansen, Øystein James. 2004. Gruvedrift i Hordaland. Gruvedrift, sider 47-51. I:
  • Helland-Hansen, William. 2004. Naturhistorisk vegbok. Hordaland. 567 sider. ISBN: 82-7326-061-5.
 • Jansen, Øystein James; Fossen, Haakon. 2004. Reksterengranitt. Rutedel, sider 297-297. I:
  • Helland-Hansen, William. 2004. Naturhistorisk vegbok. Hordaland. 567 sider. ISBN: 82-7326-061-5.
 • Jansen, Øystein James. 2002. TURSTI MED TEMAOMRÅDE: 2.1.2 Aga-Rogdo, 2.3.2. Reiseter-Digrahaug-Skiparvik, 2.4.2. Skiparvik/Stronde - Gjertveit/Lindvik/Måge, 2.6.1. Kvitnodalen. I:
  • Bleie, Arnhild. 2002. Fjord - Fonn. Samla rapport 2001. Vikebygdkrinsen, Bleie.
 • Jansen, Øystein James. 2001. Brostein i Bergen – Natur og kultur hånd i hånd. 34-45. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. P2-Akademiet T. ISBN: 82-7118-276-5.
 • Jansen, Øystein James. 2001. Brynestein fra Aarekol. 22-24. I:
  • Årekol, Nils; Villand, Eiliv. 2001. Steinbryne. Opphav - Produksjon - Bruk på slåtteteigen. ISBN: 82-994037-1-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.