Hjem
 • E-postOystein.Jansen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 35 18
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligespl. 10
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5007 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Brynesteiner i Ribe – fra fjerne utmarksområder til sentrale markeder. By, marsk og geest. 44-59.
 • 2018. The beginning of the Viking Age in the West. Journal of Maritime Archaeology. 38 sider.
Faglig foredrag
 • 2019. Museumsgeolog.
 • 2019. Geopark Sunnhordland - Eksperimentell, nyskapende og bærekraftig.
 • 2017. Sunnhordland Geopark.
 • 2015. Experiences from presenting geology on TV.
 • 2014. Klebersteinbruddet på Lykling, Bømlo - ekskursjon.
 • 2014. Den geologiske utviklingen i Hyllestad.
 • 2014. Bruk av naturstein i Kristiansand.
 • 2013. Provenancing stone in St. Mary's church in Bergen. Archaeological and geological methods.
 • 2013. Klebersteinsbruddet på Lurøyna.
 • 2013. Arkeologi+Geologi=Sant. Erfaringer fra et tverrfaglig forskningsprosjekt.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2009. Tarragona - en romersk provinshovedstad med romerske steinbrudd.
 • 2009. Steinarkitektur – med importert stein i Norge, og norsk stein i utlandet.
 • 2009. Stein og mur i Stavanger.
 • 2009. Skatter i Sunnhordlands berggrunn - Kulturminner i stein og malm.
 • 2009. Sesongåpning av Steinparken i Rosendal - foredrag med vandring.
 • 2009. Om dannesle av krystaller.
 • 2009. Norsk steinarkitektur.
 • 2009. Murene snakker til deg - fortellingen om middelalderens prestisjebygg. Kirker, klostre - og Håkonshallen.
 • 2009. Glimt fra Steinbyen… en formiddag på Nygårdshøyden.
 • 2009. Glimt fra Steinbyen – en formiddag på Nygårdshøyden.
 • 2009. Geologi og arkitektur hånd i hånd. Glimt fra Bergens arkitektur.
 • 2009. Fra kleberstein til kinastein. Om stein i norsk arkitektur – fra middelalder til oljealder.
 • 2009. Byvandring - fra Håkonshallen til Kjøttbasaren.
 • 2009. Byvandring - STAVANGER.
 • 2009. Byvandring - Kjøttbasaren til Gågaten.
 • 2009. Byvandring - Fra Olav V`s plass til Vågsallmenning.
 • 2009. Byvandring - Fra Olav V`s plass til Vågsallmenning.
 • 2009. Byvandring - Fra Kong Olav V`s plass til Vågsallmenning.
 • 2009. Byvandring - Fra Håkonshallen til Kjøttbasaren.
 • 2009. Byvandring - Fra Domkirken til Vågsallmenning.
 • 2009. Bergensk steinarkitektur med stein fra lokale brudd.
 • 2009. Atløys geologi.
 • 2008. The use of natural stone in Norwegian architecture: from German influence to a national style.
 • 2008. Steinfylket Hordaland.
 • 2008. Stein i norsk arkitektur.
 • 2008. STEINBYEN BERGEN - fra romerske søyler til ”Den blå steinen”.
 • 2008. MARMOR - Fra romerske søyler til ”De Lillienschioldske Marmorværker” i Bergen Stift.
 • 2008. Fossilfunn av amatørgeologer på Atløy i Sunnfjord. Litt om funnet og de geologiske omgivelser omkring fjellet Brurastakken.
 • 2008. Ekskursjon Sandviksfjellet.
 • 2008. Den middelalderske steinkirken på Onarheim i Tysnes - hvor kom steinen fra?
 • 2008. Den middelalderske steinkirken på Onarheim i Tysnes - hvor kom steinen fra?
 • 2008. Byvandring. Mariakirken til Bryggen.
 • 2008. Byvandring. Mariakirken - Kjøttbasaren.
 • 2008. Byvandring. Jernbanen-Vågsallmenning.
 • 2008. Byvandring. Jernbanen til Kjøttbasaren.
 • 2007. Steinbyen Bergen.
 • 2007. Steinbyen Bergen.
 • 2007. Steinbyen Bergen.
 • 2007. Steinbyen Bergen.
 • 2007. Kleber til kyrkjer, marmor til slott.
 • 2006. Steinbyen Bergen - fra romerske søyler til Den blå steinen.
 • 2006. Steinbyen Bergen - fra romerske søyler til "Den bå steinen".
 • 2006. Steinbyen Bergen - fra Vågsallmenningen til Korskirken.
 • 2006. Steinbyen Bergen - Fra Håkonshallen til Bryggen.
 • 2006. Nygårdshøydens geologi og historie.
 • 2006. Nygårdshøyden - geologi, arkitektur og historie.
 • 2006. Kleberstein fra mellomalderen.
 • 2006. Kleberstein - middelalderens ettertraktete bygningsstein til kirker og klostre.
 • 2006. Gruvedrift med meir i Nordhordland.
 • 2006. Geologi - ikke bare gråstein.
 • 2006. Fra romerske søyler til den blå steinen.
 • 2006. Fra romerske søyler til "De Lillienschioldske marmorværker i Bergen stift".
 • 2005. Steinbyen Bergen.
 • 2005. Steinbyen Bergen.
 • 2005. Steinbyen Bergen.
 • 2005. Steinbrudd på Bømlo.
 • 2005. Om bruk av stein i kulturhistorisk sammenheng.
 • 2005. Krystaller - hvordan dannes de, og hvor kommer de fra.
 • 2004. Øygarden og Sotras geologi.
 • 2004. Tilbake til middelalderen.
 • 2004. Steinbyen Bergen.
 • 2004. Steinbyen Bergen.
 • 2004. Steinbyen Bergen.
 • 2004. Steinbyen Bergen.
 • 2004. Steinbyen Bergen.
 • 2004. Steinbyen Bergen.
 • 2004. Steinbyen Bergen.
 • 2004. Steinbyen Bergen.
 • 2004. Steinbyen Bergen.
 • 2004. Steinbyen Bergen.
 • 2004. Steinbyen Bergen.
 • 2004. Steinbyen Bergen.
 • 2004. Steinarkitektur.
 • 2004. Stein på Nygårdshøyden - i brudd og bygg.
 • 2004. Some aspects of the history of Bergen - as told by its stones.
 • 2004. Slik ble Vestlandet til - glimt fra den geologiske historien.
 • 2004. Klebersteinbruddet på Lykling.
 • 2004. Klebersteinbruddet i Urda.
 • 2004. Kleberstein fra Samnanger - bygningsstein fra middelalder til Forum kino.
 • 2004. Kleberstein - til kirker og graut.
 • 2004. Geologi langs natursti i Bergsdalen.
 • 2003. Vestlandets geologi.
 • 2003. Steinbyen Bergen.
 • 2003. Steinbyen Bergen.
 • 2003. Marmor fra De Lillienschioldske Marmorværker i Bergen Stift gjenfunnet i danske slottsanlegg fra 1700-tallet.
 • 2003. Geologi i Vikebygd, Ullensvang.
 • 2002. Steinbyen Bergen. Fra romerske søyler til dagens Torgallmenning.
 • 2002. Steinbyen Bergen I.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Steinbyen Bergen.
 • 2002. Historiske steinbrudd. Egenskaper ved stein til muring.
 • 2002. Geologi og landskapsformer.
 • 2002. Geologi og kultur i Askøy, Øygarden og Sotra.
 • 2002. Geologi i nærmiljøet.
 • 2002. Brosteinens geologi.
 • 2002. Bergarter - dannelse og klassifikasjon.
 • 2002. Askøys geologi.
 • 2001. Steinbyen Bergen XI - byvandring.
 • 2001. Steinbyen Bergen X.
 • 2001. Steinbyen Bergen VIII.
 • 2001. Steinbyen Bergen VII.
 • 2001. Steinbyen Bergen VI.
 • 2001. Steinbyen Bergen V.
 • 2001. Steinbyen Bergen IX.
 • 2001. Steinbyen Bergen IV.
 • 2001. Steinbyen Bergen III.
 • 2001. Steinbyen Bergen II.
 • 2001. Steinbyen Bergen.
 • 2001. På jakt etter kleberstein.
 • 2001. Kleberstein til byen.
 • 2001. Bystein i bokform. Plukk fra boken "Steinbyen Bergen".
 • 2001. Byfjellsvandring.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Borgund’s role in national distribution networks for the trade in-, and consumption of Norwegian whetstones.
 • 2015. The building stones of the vanished stone churches at Onarheim, Tysnes, Hordaland county, Norway.
 • 2015. The accretionary history of the Caledonides: new provenance data from continental margin sediments, melanges and outboard terrains in S. Norway.
 • 2015. Identifying soapstone from the Lyse quarry in medieval buildings, Bergen.
 • 2014. Urban stones as storytellers.
 • 2014. Soapstone vessels in Viking Age and Early Medieval Nortway - Producers and Consumers. What if we knew were they came from?
 • 2014. Murverk på Bergenhus - en geologisk historie.
 • 2014. Millstones of garnet mica schist - made in Scotland.
 • 2014. Help - I`m on TV.
 • 2014. A recently discovered quern stone quarry at Rubha nam Brathairean headland.
 • 2013. Soapstone and Provenance. An interdisciplinary study in archaeology and geology, in progress.
 • 2012. Proveniensbestemming av kleberstein. Erfaringer fra forskjellige geologiske analyser.
 • 2012. Møte ved klippebordet.
 • 2011. Soapstone vessels from 12th century Bergen, Norway - where did they all come from?
 • 2009. Steinarkitektur – med importert stein i Norge, og norsk stein i utlandet.
 • 2009. Medieval greenschist quarries near Bergen, Western Norway.
 • 2009. Den gang Hyllestad lå sør for Ekvator.
 • 2008. Where do they all come from? Towards a methodology for soapstone provenance.
 • 2008. The use of natural stone in Norwegian architecture: from German influence to a national style.
 • 2008. The Provenance of Soapstone Used in Medieval Churches, a Case Study from Onarheim Church in Hordaland, western Norway.
 • 2008. From chaos to a higher order? Approaches to soapstone provenance.
 • 2007. Stein som byggemateriale fra Slottet til idag.
 • 2007. Fra stranden på Finse til "Den blå steinen".
 • 2006. Provenance of medieval soapstone masonry in the Bergen region, western Norway.
 • 2006. Mariakirken - grunnlagt 1130-40. En sammenstilling av geologiske og bygningsarkeologiske undersøkelser.
 • 2006. Kleberstein i middelalderen - fra brudd til bygning.
 • 2005. Slottstappet geologi. På sporet av "De Lilleienschioldske Marmorværker" i danske slott.
 • 2005. På jakt etter kilden til klebersteinen i middelalderens kirker og klostre i Bergensområdet.
 • 2005. På jakt etter kilden til klebersteinen i middelalderens kirker og klostre i Bergensområdet.
 • 2005. Mariakirkens geologi: nytt bidrag til forståelsen av middelalderens steinbrytning i Bergensområdet.
 • 2005. Historiske natursteinsuttak i Sogn og Fjordane.
 • 2003. Provenance of soapstone used in medieval buildings in the Bergen region, West Norway.
 • 2002. Geologien i Sunnhordland.
 • 2001. Gatenes geologi i Bergen – mangfold i brostein.
 • 2001. Bygningenes geologi i Bergen – glimt fra byens fasader.
Anmeldelse
 • 2001. BOKANMELDELSE - Norsk steinbok av Walter Schumann. Skolelaboratorium i realfag - programhefte vår 2001.
Kompendium
 • 2000. Introduction to the geology of the Taurus Montains in Alanya area, southwestern Turkey. Field Guidebook for Course G200.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2013. Rubha nam Brathairean:Update. The quern stone quarry at Rhuba nam Brathairean headland, Staffin, Isle of skye - a short report. History Scotland. 31-34.
 • 2012. I Vesterled - på jakt etter norsk kvernstein. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 38-51.
 • 2008. LARVIKITT – og velsmakende fornøyelser. Geo. 32-34.
 • 2007. Som "gryta hennar mor". Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 50-53.
 • 2005. Kleberbruddet ved gården Urda i Bømlo - storleverandør av kirkestein i middelalderen. Sunnhordland Årbok. 42-59.
 • 2004. Kleberstein - til kirker og graut. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 105-114.
 • 2003. Marmor fra De Lillienschioldske Marmorværker i danske slottsanlegg. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 52-57.
 • 2002. Jakten på "de hærlige Steene". Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 38-41.
 • 2001. Prosessen bak boken - geologen som ble kulturhistoriker. Hordaland museumslag, Meldingsblad. 25-28.
 • 1992. Geologi i skolen. Skoleforum.
 • 1992. Det er ikke gull alt som glimrer. Nytt fra universitetet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2017. The building Stones from the Vanished Medieval Church at Onarheim, Hordaland County in Western Norway: Provenancing Chlorite Schist and Soapstone. 32 sider.
 • 2017. Soapstone Vessels from Town and Country in Viking Age and Early Medieval Western Norway. A Study of Provenance. 80 sider.
 • 2015. Provenancing soapstone - experiences from different geochemical methods. 8 sider.
 • 2014. Technological Development in millstone quarrying through the Middle Ages:the Salten Quarries, Northern Norway. 18 sider.
 • 2014. Did the North Atlantic region constitute a market for quernstones from Norway during the Viking Age and the Middle Ages? 11 sider.
 • 2009. Provenance of soapstone used in medieval buildings in the Bergen region, Western Norway. 15 sider.
 • 2008. Stein som byggemateriale fra slottet til i dag. 8 sider.
 • 2006. Kleberbruddene på Russøy og Bergsholmen. 14 sider.
 • 2001. Brynestein fra Aarekol. 3 sider.
 • 2001. Brostein i Bergen – Natur og kultur hånd i hånd. 12 sider.
Webutstilling
 • 2005. Mariakirkens geologi.
Brosjyre
 • 2009. Steinparken.
Faglig kapittel
 • 2014. Haraldstøtten - steinene forteller også en historie. 65-82. I:
  • 2014. Haraldsstøtta - Monument og minne. Haugalandsmuseene.
 • 2013. Stein til klostermurane. 69-83. I:
  • 2013. Halsnøy kloster. Til kongen og Augustins ære. Spartacus.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.