Hjem
Øystein Olav Skaars bilde
Foto:
Nicholas André Caplin

Øystein Olav Skaar

Forsker, 10%
 • E-postoystein.skaar@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Om

(English version)

Øystein Olav Skaar er fyrsteamanuensis i pedagogikk og arbeider ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskulen i Innlandet. Skaar har ein doktorgrad i psykologi frå Universitetet i Oslo (2019) og ein master i pedagogikk frå Universitetet i Bergen (2013).

Interesser

 • Metodologi og forskingsdesign
 • Kvalitet i høgare utdanning
 • Aha-opplevingar
 • Forholdet mellom motivasjon, meistringsforventning og kreativitet
 • Sosial rolleteori
 • Digital kompetanse i utdanning

Forsking

Skaar er medlem i forskargruppa Kvalitet i høgare utdanning ved Høgskulen i Innlandet, og er tilsett i bistilling som forskar for Digitale læringsfellesskap og som redaksjonssekretær i  Nordic Journal of Digital Literacy, ved Universitetet i Bergen.

Pågåande prosjekt:

Utdanning og virke

2020 – d.d.: Fyrsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen i Innlandet

2020 – d.d.: Forskar ved Universitetet i Bergen

2019 – 2020: Høgskulelektor i pedagogikk ved Høgskulen i Innlandet

2014 – 2019: Stipendiat i psykologi ved Universitetet i Oslo

2013 – 2014: Vitskapeleg assistent ved Universitetet i Bergen

2013 – 2014: Universitetslektor, Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Bergen

2011 – 2013: Master i pedagogikk frå Universitetet i Bergen

2010 – 2012: Pedagogisk leiar ved Bergen kommune

2007 – 2010: Bachelor i førskulelærar, Høgskulen i Bergen

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Development of inclusive practice – the art of balancing emotional support and constructive feedback. Frontiers in Education. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2023). Inclusion in the heat of the moment: Balancing participation and mastery. Frontiers in Education. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2022). Infodemi og pandemisk risikopersepsjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 192-197.
 • Vis forfatter(e) (2022). Experiences of WNGER II Ph.D.Fellows During the COVID-19 Pandemic – A Case Study. Frontiers in Education. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Alone or together: The role of gender and social context prior to Aha-experiences. Scandinavian Journal of Psychology. 302-313.
 • Vis forfatter(e) (2020). Motivation through insight: the phenomenological correlates of insight and spatial ability tasks. Journal of Cognitive Psychology. 631-643.
 • Vis forfatter(e) (2019). The phenomenology of aha-experiences. Motivation Science. 49-60.
 • Vis forfatter(e) (2016). Effects of facial symmetry and gaze direction on perception of social attributes: A study in experimental art history. Frontiers in Human Neuroscience.
 • Vis forfatter(e) (2015). Multimedia discrepancies - plenary lectures as perceived by students. UNIPED. 53-73.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Kappen i en doktorgrad .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Samarbeid om godt psykososialt barnehagemiljø.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). The Black Void: Students’ perceived learning outcome from remote teaching .
 • Vis forfatter(e) (2020). Peer review.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gender differences in Aha-Experiences.
 • Vis forfatter(e) (2015). Aha-experiences and interest in mathematics education.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2013). The Multimedia Expanse.
Programvare
 • Vis forfatter(e) (2023). c2z: a Reference Manager.
 • Vis forfatter(e) (2018). bfw: Bayesian Framework for Computational Modeling.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Stipendiaters erfaringer under pandemien. Morgenbladet. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Når fysisk nærvær blir fjernvær. Dagens medisin.
 • Vis forfatter(e) (2021). Koronapandemien - og de beste blant oss. Dagens medisin.
 • Vis forfatter(e) (2014). Den misforståtte digitale kompetansen. NRK Ytring.
 • Vis forfatter(e) (2013). Digital læring i førelesingar. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Moments of Brilliance: Understanding the Aha-experience through Bayesian Statistics.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Digital kompetanse, vaksinemotstand, KI og pandemisk risikopersepsjon. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Paradigmekrig – den omstridde kombinasjonsforskinga . 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Schooling, educational technology and teachers’ everyday practice in Norway .
Poster
 • Vis forfatter(e) (2023). DigitalInnSights- To play or not to play?
 • Vis forfatter(e) (2016). Insight and Attitudes: Understanding the Aha-experience.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2016). Forskingsbasert multimedialæring. 214-235. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.