Hjem
Øystein Varpes bilde

Øystein Varpe

Professor
 • E-postoystein.varpe@uib.no
 • Telefon+47 55 58 44 53+47 977 62 645
 • Besøksadresse
  Thormøhlens gate 53 A/B
  5006 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Eg undrar meg over livet, det levande livet. Eg undrar meg over det enorme mangfaldet av livsformer. Kvifor så mange ulike variantar? Korleis samverkar individ og artar? Korleis påverkar dei kvarandre, her og no, eller på lengre sikt gjennom evolusjonen?

Eg studerte biologi (læra om livet) og har deretter jobba med biologi og økologi. I fleire år hadde eg eit særleg auge til liv i polare strøk, blant anna virka eg lenge frå Longyearbyen og Svalbard. Eg er framleis aktiv på dei frontar, men jobbar også i andre økosystem, særleg kystøkosystem. Årstidsvariasjonar  er eit sentralt tema for meg. Sesongsyklusane er markante mange stadar på kloden og miljøvariasjonar gjennom året har gitt opphav til ei mengd evolusjonære tilpassingar, så som lange vandringar og trekk (sesongmigrasjon), energilagring, rask vekst når det finst mykje mat, dvalevariantar for vinteren, osv. Vidare varierer økologiske interaksjonar og mengda av ulike artar mykje gjennom året, og fleire av prosessane bak slike mønster vert påverka av miljø- og klimaendringar. Vi prøver å forstå denne dynamikken. Eg studerer ei rekke ulike livsformer og artar, men fremst dyreplankton (særleg krepsdyr), fisk, og fugl, men av og til også planter eller andre dyr.

Nøkkelord: evolusjon og økologi, livshistorie og livssyklusar, populasjonsbiologi, fenologi, marin økologi

Du kan lese meir om forskinga mi her, då på engelsk. Seasonal Ecology Group

Eg er involvert i følgjande emne ved BIO:

BIO212 Marin samfunnsøkologi - Organismar og habitat (hovudansvar for dette emnet)

BIO100 Innføring i evolusjon og økologi

BIO102 Organismebiologi 2

Eg er UiB og BIO sine koordinatorar i IMBRSea programmet

 

Gjestebidrag i emne ved andre institutt eller fakultet ved UiB:

JUS293-2-A Law of the Sea and its Uses

 

Gjestebidrag i emne ved andre institusjonar:

BL7056 Marin ekosystemdynamik, Stockholms Universitet

AB322 Fluxes of Nutrients, Energy and Contaminants from Sea to Land, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

 

 

Via Google Scholar

or via Seasonal Ecology Group

 

Three recent publications:

Varpe Ø, Bauer S. 2022. Seasonal animal migrations and the Arctic: ecology, diversity, and spread of infectious agents. pp 47-76 In: Tryland M [ed.] Arctic one health - challenges for northern animals and people. Springer International Publishing. chapter online

Finne EA, Varpe Ø, Durant JM, Gabrielsen GW, Poste AE. 2022. Fluxes from an Arctic seabird colony to the adjacent coastal marine ecosystem. Polar Biology open access

Planque B, Aarflot JM, Buttay L, Carroll J, Fransner F, Hansen C, Husson B, Keenlyside N, Langangen Ø, Lindstrøm U, Nilsen I, Pedersen T, Primicerio R, Sivel E, Skogen MD, Strombom E, Stige LC, Varpe Ø, Yoccoz NG. 2022. A standard protocol for describing the evaluation of ecological models. Ecological Modelling 471: 110059 open access

 

And some "classics":

Varpe Ø, Daase M, Kristiansen T. 2015. A fish-eye view on the new Arctic lightscape. ICES Journal of Marine Science 72: 2532-2538 abstract pdf

Ji R, Jin M, Varpe Ø. 2013. Sea ice phenology and timing of primary production pulses in the Arctic Ocean. Global Change Biology  19: 734-741 abstract

Varpe Ø. 2012. Fitness and phenology: annual routines and zooplankton adaptations to seasonal cycles. Journal of Plankton Research 34: 267-276  full text

Varpe Ø, Jørgensen C, Tarling GA, Fiksen Ø 2007. Early is better: seasonal egg fitness and timing of reproduction in a zooplankton life-history model. Oikos 116: 1331-1342  pdf 

Varpe Ø, Tveraa T, Folstad I. 2004. State-dependent parental care in the Antarctic petrel: responses to manipulated chick age during early chick rearing. Oikos 106 (3) 479-488 pdf

 

My ORCID iD: 0000-0002-5895-6983

 

 

I frequently take part in MSc and PhD supervision. 

Information about the study program for Master's in biology at UiB can be found here: https://www.uib.no/en/studies/MAMN-BIO

The three specialisations (sub-programs) closest to my research interests and projects are: 1) Biodiversity, Evolution and Ecology, 2) Marine Biology, 3) Environmental Toxicology 

For an overview of current and some past PhD and MSc candidates where I am/was involved as adviser, take a look at the people section of the Seasonal Ecology Group.

Forskergrupper