Hjem
 • E-postoyvind.vagnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 07
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  622
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Øyvind Vågnes er professor i medievitenskap, og leiar forskingsgruppa for medieestetikk. Sidan doktorgradsarbeidet munna ut i den prisvinnande monografien Zaprudered: The Kennedy Assination Film in Visual Culture (Texas University Press) har forskinga vore forankra i feltet visuell kultur, med ei rekkje artiklar om fotografi, teikneserier, og i seinere år, tv-serier. I 2008-2013 var han tilknytt prosjektet Nomadikon: New Ecologies of the Image, leia av Asbjørn Grønstad, og i 2010 grunnla han saman med Grønstad det fagfellevurderte tidskriftet Ekfrase: Nordisk tidsskrift for visuell kultur. I 2015-2019 var han tilknytt ViSmedia-prosjektet leia av Astrid Gynnild. I tillegg til sitt akademiske arbeid har Vågnes skrive fem romanar (Tiden Norsk Forlag), og for Ekko (2005) fekk han Nynorsk Litteraturpris. Sidan 2017 har han vore tilknytt instituttets avdeling i Media City Bergen, der han leiar masterprogrammet i manusutvikling for serier. Han er ein av redaktørane i Journal of Visual Culture (Sage).

 

Nylege publikasjonar:

Bearbeidelser

Invisibility in Visual and Material Culture

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Sex-dependent effects of mechanical delousing on the skin microbiome of broodstock Atlantic salmon (Salmo salar L.). Scientific Reports.
 • Vis forfatter(e) (2018). An Anatomy of Facelessness: On Halfdan Pisket’s Dansker Trilogy. European Journal of Scandinavian Studies. 288-302.
 • Vis forfatter(e) (2017). Drone vision: Towards a critique of the rhetoric of precision. Krisis: Tijdschrift voor actuele filosofie. 8-17.
 • Vis forfatter(e) (2017). A Day in History: Andrea Gjestvang's 22 July Photographs. Journal of European Studies. 359-371.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gestures of Seeing. Objektiv. Tidskrift for kamerabasert kunst. 8-11.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Rudy Kelly's Eyes: Chris Hedges and Joe Sacco's Days of Destruction, Days of Revolt.". European Journal of American Studies.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Unmaking of the World: Trauma and Testimony in Two Stories by Joe Sacco. Afterimage: The Journal of Media Arts and Cultural Criticism. 60-62.
 • Vis forfatter(e) (2010). Showing silence : on David Small's stitches. Studies in Comics. 301-314.
 • Vis forfatter(e) (2010). Inside the Story: A Conversation with Joe Sacco. Journal of Graphic Novels and Comics. 193-216.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Inside the Zapruder Museum". Working Papers on Design.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Working through contradiction interminably": Towards a Mathesis singularis? Nordic Journal of English Studies (NJES). 325-344.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Remembering Civic Trauma: Narratives of Cultural Authority". Journal of American and Comparative Cultures. 347-356.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Black Mirror and the Ethics of Speculative Fiction.
 • Vis forfatter(e) (2016). White Shadows: On Tomas van Houtryve's Packing Heat.
 • Vis forfatter(e) (2016). Drone vision.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Dommedag - den dystopiske tendensen i moderne teveserier.
 • Vis forfatter(e) (2018). Debatt i P2: Dommedag – den dystopiske tendensen i moderne TV-serier.
 • Vis forfatter(e) (2009). Amerikabilder.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bilder av nød og lidelse. Debatt på Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (2005). Om Michael Moore.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Face and Mask: Preliminary Reflections on Damon Lindelof's Watchmen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Black Mirror and the Culture of Surveillance.
 • Vis forfatter(e) (2015). Drone Visions: Towards a Critique of the Rhetoric of Precision.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Visual Culture in Europe Questionnaire.
 • Vis forfatter(e) (2009). Amerikabilder.
 • Vis forfatter(e) (2009). "The Unmaking of the World: On Joe Sacco.".
 • Vis forfatter(e) (2009). "Picturing Poses: The Films of Errol Morris".
 • Vis forfatter(e) (2009). "Becoming an Image of Pain: On Self-Immolations".
 • Vis forfatter(e) (2006). Zaprudered: The Journey of Zapruder's Images.
 • Vis forfatter(e) (2004). Variations on a Theme Park: George Saunders's "CivilWarLand in Bad Decline" and "Pastoralia".
 • Vis forfatter(e) (2004). Here is New York Again: Looking at Amateur Photographs of September 11.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Working Through Contradictions Interminably": Towards a Mathesis Singularis?".
 • Vis forfatter(e) (2003). "The Imagery of National Trauma: The Zapruder and Naudet Films".
 • Vis forfatter(e) (2003). "Quoting the Zapruder".
Leder
 • Vis forfatter(e) (2013). Leder. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur.
 • Vis forfatter(e) (2011). INTERVIEW WITH GREIL MARCUS AND WERNER SOLLORS. Journal of American Studies. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Leder. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Leder". Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. 81-82.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2009). Litt om med(ie)vitskap. Norsk Medietidsskrift. 390-392.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Litt om med(ie)vitskap.". Norsk Medietidsskrift. 390-392.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2010). The 2010 Visual Culture Studies Conference. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. 165-166.
 • Vis forfatter(e) (2010). Med medieestetikkens briller: Liv Hauskens Medieestetikk. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2010). Jakta på det ekte: David Shields' Reality Hunger. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2010). Festskrift for anonymiteteten: Don DeLillos Point Omega. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Nærare bildet. Om Siri Meyers HVA ER VISUELL KULTUR.". Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Nerdane tek hevn! Om Jonathan Lethems CHRONIC CITY.". Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Før og etter smellet. Rutu Modans JAMILTI AND OTHER STORIES.". Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Eit monumentalt dokument: Om Joe Saccos FOOTNOTES IN GAZA.". Morgenbladet.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2019). Invisibility in Visual and Material Culture. Palgrave Macmillan.
 • Vis forfatter(e) (2019). Invisibility in Visual and Material Culture. Palgrave Macmillan.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gestures of Seeing in Film, Video and Drawing. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2010). Coverscaping : discovering album aesthetics. Museum Tusculanums Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2014). Den dokumentariske teikneserien.
 • Vis forfatter(e) (2011). Zaprudered : the Kennedy assassination film in visual culture.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Vår tids sixtinske kapell. Vinduets nettsider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Mangetydig maskespel. Damon Lindelofs Watchmen. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2010). The President Dying on the Big Screen: A Brief Cultural History of Abraham Zapruder's Film of the Kennedy Assassination. Paperweight.
 • Vis forfatter(e) (2010). Søppelkunst. Om Vik Muniz. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bortanfor fotografiet. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Ikke lenger og ennå ikke: Om DeLillos Kjærlighet-ligger-blødende". Vagant. 5-8.
 • Vis forfatter(e) (2005). Å lese med augene: Om Jonathan Safran Foer. Vagant. 14-19.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fordi du ikkje skal skrive om det: Intervju med Rick Moody. Vagant. 50-60.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ingen typer, berre individ. Intervju med George Saunders. Vagant. 34-39.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Ut av isstormen. Rick Moody". Vagant. 73-77.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Shedding off one more layer of skin: Elleve skriftstykke om masker". Prosopopeia. 14-16.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Don't Kid Yourself. Cover Your Face. Om Rick Moodys The Black Veil". Vagant. 129-132.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2005). Bilder fra Slagmarken. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2007). "Zaprudered: The Journey of Zapruder's Images".
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2006). Nynorsk pris for transatlantisk bok.
 • Vis forfatter(e) (2005). Scener fra en uendelig film.
 • Vis forfatter(e) (2005). Intervju med Anne Bøler.
 • Vis forfatter(e) (2002). På jakt etter skurken. Intervju med Kristin Aalen Hunsager.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2018). Dystopiske tendenser i TV-serier.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). The Electronic Superhighway Collapses: The Silences of Don DeLillo's The Silence.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Electronic Superhighway Collapses: The Silences of Don DeLillo's The Silence.
 • Vis forfatter(e) (2021). ‘Everything Was Stories’: The Aesthetic Imaginaries of Searching for the Wrong-Eyed Jesus. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Images and Invisibility. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). What Does It Mean to Be Human? Speculative Ekphrasis and Anthropocene Trauma in Don DeLillo's Zero K. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Teikneserieåret 2019. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). For at det ikkje skal skje igjen: TV-dramaet 22. juli. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tomas van Houtryve's Packing Heat and the Culture of Surveillance. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Invisibility Matters. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Dronekunst som politisk kommentar. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Vision de drone: Vers une critique de la rhétorique de la précision. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gestures of Seeing. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Lessons from the Life of an Image: Malcolm Browne's Photograph of Thich Quang Duc's Self-Immolation.". 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). "John's Story: Joe Sacco's Depiction of 'Bare Life'.". 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Comics Reenactment: Joe Sacco's Footnotes in Gaza.". 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Writing Seeing: The Ekphrastic Impulse. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Unsettling Moment: On Mathilde terHeijne's Suicide Trilogy. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Making Humanity Strange to Itself: On Errol Morris and Werner Herzog. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Introduction. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Quoting Zapruder. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Performing Without an Audience.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Chosen to be Witness": The Exceptionalism of "9/11". 21 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2009). Bildets makt og avmakt: Ein kort introduksjon til W.J.T. Mitchell. [tilt]. 19-18.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mot ein ny biletvitskap: Intervju med W.J.T. Mitchell. Norsk Medietidsskrift. 71-81.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2019). Televisual epistemologies and beyond - an interview with Lisa Parks. Journal of Visual Culture. 234-249.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Visuell Kultur, og Hvorfor vi skal være skeptiske: Et Intervju med James Elkins.". Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. 55-63.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Vi må gi fortiden lov til å eldes:" Intervju med Michael Ann Holly". Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. 144-151.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Ut av seg sjølv". Morgenbladet. 40-41.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Questionnaire: Hva er Visuell Kultur?". Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. 30-43.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Migrasjonstenkeren: Et intervju med Mieke Bal". Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. 46-54.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Vi retta vår avsky mot bilda frå Abu Ghraib." Intervju med Philip Gourevitch. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Kjoleselgeren som kuppet historien" Intervju med Øyvind Vågnes. Bergens Tidende. 1-3.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Intervju med Martin Jay". Agora. 181-197.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

2009

"-Vi retta vår avsky mot bilda frå Abu Ghraib." In Morgenbladet. February 20. (Interview with Philip Gourevitch about Standard Operating Procedure).

 

”Før og etter smellet.” In Morgenbladet. January 2. (Review of Rutu Modan’s Jamilti and Other Stories.)

 

 

2008

 

"Sløkk lyset!" In Morgenbladet. December 19. (Review of Shaun Tan's Ankomsten).

 

“Tilbake til Abu Ghraib.” In Morgenbladet. October 10. (Essay on Errol Morris's Standard Operating Procedure).

 

 

“Frå fanzine til bok til gallerivegg.” In Morgenbladet. February 8. (Essay on Chris Ware and Adrian Tomine.)

 

 

2007

 

Zaprudered: the Journey of Zapruder’s Images. Doctoral Dissertation. Bergen: University of Bergen, 2007.

 

“Reisande bilete.” In Morgenbladet. December 21.

 

“Under Røyktreet.” In Morgenbladet. November 23. (Essay on Denis Johnson’s Tree of Smoke).

 

“Intervju med Martin Jay.” With Asbjørn Grønstad. In Agora 25.4.

 

"Inside the Zapruder Museum." In Working Papers on Design 2. (www.herts.ac.uk/artdes1/research/papers/wpdesign/wpdvol2/vol2html)

 

“Mot ein ny biletvitskap? Intervju med W.J.T. Mitchell.” With Asbjørn Grønstad. In Norsk Medietidsskrift 14.1.

 

 

 

2006

 

“Desiring Images. An Interview with W.J.T. Mitchell.” With Asbjørn Grønstad. In Image & Narrative 15, Battles Around Images: Iconoclasm and Beyond (www.imageandnarrative.be).

 

Don DeLillo. Vagant. Ed. Øyvind Vågnes. 3.2006.

 

"Quoting Zapruder." In Icons & Iconicity. Ed. Susanne Rieser. Berlin: LIT Verlag.

 

“Der ‘nokon’ er.” Afterword in George Saunders, Lykkeland. Oslo: N.W. Damm & Søn.

 

 

 

2005

 

“'Chosen To Be Witness': The Exceptionalism of 9/11.” In The Selling of 9/11. Ed. Dana Heller. London: Palgrave.

 

“Å lese med augene.” In Vagant 4. (Essay on Jonathan Safran Foer’s Extremely Loud and Incredibly Close.”)

 

"Performing Without an Audience." In To Become the Self One is: A Critical Companion to Drude Krog Janson's A Saloonkeeper's Daughter. Eds. Asbjørn Grønstad and Lene Johannessen. Bergen: Novus Press.

 

 

 

2004

 

“Ingen typer, berre individ: Intervju med George Saunders.” In Vagant 3.

 

 

 

 

2003

 

“’Working Through Contradiction Interminably’: Towards a Mathesis Singularis?” In Nordic Journal of English Studies 2.2.

 

 

 

2002

 

"Remembering Civic Trauma. Narratives of Cultural Authority." In Journal of American and Comparative Cultues 25.3-4.

 

“Don’t kid yourself, cover your face: Om Rick Moodys The Black Veil.” Vagant 3/4.

 

“Rick Moody. Ut av Isstormen.” In Vagant 2.

 

 

 

2001

 

"A Man in Love With the Setting Stars. An Interview With Robert Bly." In American Studies in Scandinavia 33.1.

 

"Full av kropp, full av pop. Intervju med Frode Grytten om Popsongar." Vinduet 55.2-3.

 

 

 

2000

 

"Øyvind Vågnes og Joseph Conte samtalar om og omkring Don DeLillos nye roman The Body Artist." In Vinduet, April 30.

 

 

1999

 

Roads for Traveling Souls: Variations on the Journey Narrative in Don DeLillo's Americana and Paul Auster's Moon Palace. M.A. Thesis, Department of English, University of Bergen.

 

 

 

Nomadikon: New Ecologies of the Image, www.nomadikon.net

 

2007 Doctor Artium, UiB

1999 Candidatus Philologiae, UiB

1996 Candidatus Magisterii, UiB