Hjem
Øyvind Wiik Halvorsens bilde

Øyvind Wiik Halvorsen

Førsteamanuensis
 • E-postoyvind.halvorsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 81
 • Besøksadresse
  Christies gate 13
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Lærarprofesjonalitet og lærarverksemda i ljos av spørsmål om etikk, kunnskapsformer, kjensler og identitet.

Pedagogiske grunnlagsproblem, særleg tilhøvet mellom makt og fridom knytt til skuleinstitusjonen sine oppgåver utover undervisning i streng forstand, til dømes ulike former for førebygging.  

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Faglege identitetsforhandlingar i ein fleirstemmig norsklærarrøyndom. Acta Didactica Norden (ADNO).
 • Vis forfatter(e) (2020). Faglege visjonar og læraraktørskap. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 222-235.
 • Vis forfatter(e) (2019). Extension and remodelling of teachers' perceived professional space. Teachers and Teaching: theory and practice. 1030-1042.
 • Vis forfatter(e) (2016). Samvittighet og fellesskap : toleranseproblematikker i Ludvig Holbergs essayistikk. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 122-143.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Bruk av estetiske virkemidler i undervisning – en god idé eller ikke?
 • Vis forfatter(e) (2018). Erfart handlingsrom hjå norsklærarar i vidaregåande skule.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Classroom management as paradoxical activity.
 • Vis forfatter(e) (2019). Perceived professional space and mediating conditions for teacher agency. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Perceived professional space among Norwegian teachers.
 • Vis forfatter(e) (2018). On the purpose of education. A qualitative study with teachers of Norwegain as a subject as a case.
 • Vis forfatter(e) (2018). Norwegian L1 teachers’ perceptions of professional space.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Politisk rettferdighet og politisk vennskap i Den nikomakiske etikk. Filosofisk supplement. 14 sider.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2021). Aktørskap hjå norsklærarar i vidaregåande skule - Ein sosiokulturell intervjustudie.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Politisk og religiøst engasjement og lærerjobben (LL:203).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Verdensborgeridealet i norsk og fremmedspråk. 13 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Klasseledelse som paradoksal virksomhet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 423-438.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper