Hjem
Øyvind Wiik Halvorsens bilde

Øyvind Wiik Halvorsen

Førsteamanuensis
 • E-postoyvind.halvorsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 81
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Lærarprofesjonalitet og lærarverksemda i ljos av spørsmål om yrkesetikk, kunnskapsformer, fagleg identitet og det personlege si rolle.

Pedagogiske og allmenndidaktiske grunnlagsproblem, særleg knytte til spenninga makt og fridom og til danningsomgrepet. Empirisk er eg her mellom anna oppteken av grunnlagsproblema i samband med skulen sine førebyggingsoppgåver. 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Faglege identitetsforhandlingar i ein fleirstemmig norsklærarrøyndom. Acta Didactica Norden (ADNO).
 • Vis forfatter(e) (2020). Faglege visjonar og læraraktørskap. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 222-235.
 • Vis forfatter(e) (2019). Extension and remodelling of teachers' perceived professional space. Teachers and Teaching: theory and practice. 1030-1042.
 • Vis forfatter(e) (2016). Samvittighet og fellesskap : toleranseproblematikker i Ludvig Holbergs essayistikk. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 122-143.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Bruk av estetiske virkemidler i undervisning – en god idé eller ikke?
 • Vis forfatter(e) (2018). Erfart handlingsrom hjå norsklærarar i vidaregåande skule.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). The aesthetic dimension in teaching.
 • Vis forfatter(e) (2023). Professional Judgement Formation in Student Teachers’ Discussions of Ethically Themed Case Stories.
 • Vis forfatter(e) (2023). Bildung, Place and Authencity. Double Symposium; Bildung: Between the Familiar and the Unknown.
 • Vis forfatter(e) (2022). Classroom management as paradoxical activity.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klasseledelse som paradoksal virksomhet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Perceived professional space and mediating conditions for teacher agency. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Perceived professional space among Norwegian teachers.
 • Vis forfatter(e) (2018). On the purpose of education. A qualitative study with teachers of Norwegain as a subject as a case.
 • Vis forfatter(e) (2018). Norwegian L1 teachers’ perceptions of professional space.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Politisk rettferdighet og politisk vennskap i Den nikomakiske etikk. Filosofisk supplement. 14 sider.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2021). Aktørskap hjå norsklærarar i vidaregåande skule - Ein sosiokulturell intervjustudie.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Politisk og religiøst engasjement og lærerjobben (LL:203).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Verdensborgeridealet i norsk og fremmedspråk. 13 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Klasseledelse som paradoksal virksomhet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 423-438.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper