Hjem
  • E-postAashifa.Yaqoob@uib.no
  • Besøksadresse
    Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  • Postadresse
    Postboks 7804
    5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
  • 2019. Measuring and addressing the childhood tuberculosis reporting gaps in Pakistan: The first ever national inventory study among children. PLOS ONE. 11 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.