Hjem
Agnes Camilla Bernts bilde

Agnes Camilla Bernt

Professor
 • E-postCamilla.Bernt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 07
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Sivilprosess og alternativ konfliktløsning.

Kommunikasjon, konfliktforståelse og veiledning i forvaltningen.

Konfliktmekling (sammen med professor Vibeke Vindeløv og forsker Solfrid Mykland)

Sivilprosess (forelesninger)

Masterveiledning og sensur

Bøker
 • Bernt, Jan Fridthjof; Fliflet, Arne; Bernt, Agnes Camilla. 2018. God forvaltningsskikk. Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen. Gyldendal Akademisk. 248 sider. ISBN: 9788205458994.
 • Bernt, Camilla. 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene. Fagbokforlaget. 511 sider. ISBN: 978-82-450-1106-7.
Tidsskriftartikler
 • Augusti, Else-Marie; Bernt, Agnes Camilla; Melinder, Annika Maria D. 2017. Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 15: 256-289. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-04-02
 • Bernt, Agnes Camilla. 2017. Bør virkeområdet for Barnesakkyndig kommisjon utvides til barnelovsaker? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 15: 3-6.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2016. Bokanmeldelse Høykonflikt.Utvidet forståelse og håndtering via mekling av Grethe Nordhelle. Universitetsforlaget 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 14: 386-393.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2014. Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 12: 296-316.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2014. Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: Roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 12: 178-230.
 • Bernt, Agnes Camilla; Mykland, Solfrid; Sky, Per Kåre. 2014. Evaluering av rettsmekling i jordskifterettene 2012 – Sentrale funn, problemstillinger og implikasjoner. Lov og Rett. 53: 334-359.
 • Bernt, Camilla. 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 1. 38-39.
 • Bernt, Camilla. 2011. Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold. Lov og Rett. 50: 142-158.
 • Bernt, Camilla. 2009. Norway. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 622: 220-230. doi: 10.1177/0002716208328391
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2007. Utenrettslige forklaringer og erklæringer som bevis i den nye tvisteloven. Jussens venner. 42: 273-294.
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2006. Tilknytningskravet under rettslig interesse belyst ved tre nyere kjennelser fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i familierettslige søksmål. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2. 109-132.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2005. "Hvor aktiv kan rettsmekler være under meklingen? - Noen sentrale problemstillinger" I: Festskrift til Det juridiske fakultet ved universitetet i Bergen i anledning 25-årsjubileet. Det juridiske fakultets skriftserie. 108. 75-86.
Rapporter/avhandlinger
 • Bernt, Camilla. 2010. Meklerrollen ved mekling i domstolene.
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2008. Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation in the Norwegian Courts. Oxford University og Stanford Law School, Oxford/ Stanford. 24 sider.
Bokkapitler
 • Bernt, Agnes Camilla. 2019. Samtaleprosess i Barnevernssaker. Kapittel 15, sider 237-258. I:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 sider. ISBN: 9788245027945.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2018. Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes. Chapter 7, sider 105-132. I:
  • Nylund, Anna; Ervasti, Kaijus; Adrian, Lin. 2018. Nordic Mediation Research. Springer. 269 sider. ISBN: 978-3-319-73018-9.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2017. Hvordan Vibeke Vindeløvs refleksive meklingsmodell har gitt inspirasjon til et prosjekt om en bedre forvaltning. Artikkel, sider 33-53. I:
  • Rønne, Anita; Adrian, Lin; Nielsen, Linda Marie. 2017. Fred, forsoning og mægling. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 337 sider. ISBN: 9788757436051.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2016. Moderne forvaltning i møte med parter og deres behov. Kan tvisteloven gi inspirasjon til justering av kursen? Artikkel, sider 49-65. I:
  • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak; Tverberg, Arnulf. 2016. Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. 646 sider. ISBN: 978-82-15-02446-2.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2015. Mediation of Legal Disputes in Norway. Institutionalized, Pragmatic and Increasingly Popular. Kapittel, sider 511-545. I:
  • Esplugues, Carlos; Marquis, Louis. 2015. New Developments in Civil and Commercial Mediation. Global Comparative Perspectives. Springer. 754 sider. ISBN: 978-3-319-18134-9.
 • Bernt, Camilla. 2013. Forholdet mellom forvaltningshabilitet og dommerhabilitet illustrert med vurderingen av vennskapsforhold. kapittel, sider 67-80. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Bernt, Camilla; Mykland, Solfrid. 2009. Materiell prosessledelse. Kapittel 13, sider 335-368. I:
  • Ravna, Øyvind. 2009. Perspektiver på jordskifte. Gyldendal Akademisk. 686 sider. ISBN: 9788205390805.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 • Camilla Bernt, Meklerrollen ved mekling i domstolene, Fagbokforlaget 2011 ISBN: 978-82-450-1106-7

 • Camilla Bernt, "Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold" i Lov og Rett nr. 3 2011 s. 142-158 ISSN 1504-3061

 • Camilla Bernt, Meklerrollen ved mekling i domstolene. Avhandling for graden ph.d., Universitetet i Bergen 2010

 • Camilla Bernt og Solfrid Mykland "Materiell prosessledelse" (fagfellevurdert artikkel) i Øyvind Ravna (red.), Perspektiver på jordskifte, Gyldendal akademisk (2009) s. 335-368.

 • "The Globalization of Class Actions", "Norway" i The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science Volume 622, No. 1 March 2009 pp. 220-230 http://ann.sagepub.com/cgi/reprint/622/1/220

 • Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation in the Norwegian Courts landrapport for Norge til konferansen The Globalization of Class Actions arrangert av Oxford University og Stanford Law School desember 2007: http://www.law.stanford.edu/calendar/details/1066/The%20Globalization%20of%20Class%20Actions/

 • "Utenrettslige forklaringer og erklæringer som bevis i den nye tvisteloven" (fagfellevurdert artikkel) i Jussens venner hefte 5 (2007) s. 273-294. ISSN 0022-6971

 • "Tilknytningskravet under rettslig interesse belyst ved tre nyere kjennelser fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i familierettslige søksmål" i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr. 2 (2006) s. 109-132. ISSN 1503-2965

 • "Hvor aktiv kan rettsmekler være under meklingen? - Noen sentrale problemstillinger" i Festskrift til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i anledning 25-års-jubileet, Det Juridiske fakultets skriftserie nr. 108(2005) s. 75-86. ISBN 82-7960-038-8.

 • Rettsmekling (149 s.) Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultets skriftserie nr. 97 (2004). ISBN 82-7960-025-6.

 

 

 

Født: 1978

 

Utdanning:   

2010                Phd ved Universitetet i Bergen på avhandlingen   "Meklerrollen ved mekling i domstolene"

2004                Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

2003                Master of Laws (Dispute Resolution), Bond University, Australia.

 

Praksis:         

2010-                     Forsker, Det juridiske fakultet UiB (14. september -)

2010                     Universitetslektor, Det juridiske fakultet UiB (14.juli-                            13. september)

2006-2010             Stipendiat, Det juridiske fakultet UiB (13. juli)

2005-2006       Universitetslektor, Det juridiske fakultet UiB (1. juni -30. april)

2004-2005       Juridisk sekretær for Fylkesnemndsutvalget, lovutvalg nedsatt av Barne- og familiedepartementet

 

2004                Seminarleder i faget rett og samfunn på Juridisk  forprøve UiB

2004                2 måneders engasjement som 1. konsulent, Fylkesmannen i Hordaland (fri rettshjelp og klagesaker etter sosialtjenesteloven).

2003                Arbeidsgruppeleder på 1. avdeling juss ved UiB (høst).

2003                Trainee i adv.firma Wikborg Rein & Co (Oslo).

2002                Trainee i adv.firma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (Oslo).

 

Sakkyndige i barnefordelingssaker - Vurdering av regulering og praksis opp mot grunnleggende prosessprinsipper