Hjem
Agnete Hesseviks bilde
Foto:
UiB
 • E-postAgnete.Hessevik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 71
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Doktorgradsprosjekt: Organizing for a green shipping transformation

Internasjonal skipsfart er ansvarlig for 2-3% av globale CO2-utslipp. Nå skal verdens skipsfart halvere klimagassutslippene innen 2050. Hvordan skal de få det til? Omstillingen krever teknologiutvikling, nye typer drivstoff og ny infrastruktur, men dette kommer ikke av seg selv. Det trengs også engasjement for klimaet, ingeniørkunst, god politisk styring og samarbeid mellom ulike aktører. De siste årene har vi sett en oppsiktsvekkende kursendring for norsk skipsfart. Norsk maritim sektor har startet sitt grønne skifte. Rederier kappes om å sette seg mål om nullutslipp og ber politikerne om strengere reguleringer. Folk i næringen mobiliserer i nettverk, klynger og offentlig-privat samarbeid med mål om å kutte utslipp fra skipsfarten.

PhD-prosjektet søker å forstå hvordan samarbeidsnettverk i maritim sektor fremmer nye innovasjoner, praksiser og politiske verktøy, med mål om å redusere klimagassutslipp fra skipsfarten. Avhandlingen vil bidra til at vi bedre kan forstå hvordan klima- og energiomstillingsprosesser styres, gi empirisk kunnskap om resultater av samarbeid mellom offentlige og private aktører og bidra til utvikling av teorier om nettverksstyring.

 

Hessevik, A. (2021) ‘Network-led advocacy for a green shipping transformation: A case study of governance networks in the Norwegian maritime sector’, Regulation & Governance. 

Hessevik, A. (2022) ‘Green shipping networks as drivers of decarbonization in offshore shipping companies’, Maritime Transport Research, 3, p. 100053.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Green shipping networks as drivers of decarbonization in offshore shipping companies . Maritime Transport Research.
 • Vis forfatter(e) (2021). Network‐led advocacy for a green shipping transformation: A case study of governance networks in the Norwegian maritime sector. Regulation & Governance.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Samarbeid for omstilling av maritim sektor.
 • Vis forfatter(e) (2021). Organizing for a green shipping transformation.
 • Vis forfatter(e) (2021). Grønn omstilling i maritim sektor.
 • Vis forfatter(e) (2020). Den maritime revolusjonen – fra fossilt til fornybart på et tiår.
 • Vis forfatter(e) (2019). Styring i det grønne skiftet i norsk skipsfart.
 • Vis forfatter(e) (2019). Styring av et grønt skifte i norsk skipsfart.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Forsker Grand Prix.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Impact of green shipping networks on decarbonization strategies of offshore shipping companies .
 • Vis forfatter(e) (2021). Impact of green networks on decarbonization strategies of shipping companies.
 • Vis forfatter(e) (2021). Effects of network membership on green strategies in offshore shipping companies .
 • Vis forfatter(e) (2021). Effects of network membership on green strategies in offshore shipping companies.
 • Vis forfatter(e) (2020). Greening the blue: Governance challenges and solutions in the energy sustainability shift in maritime sectors.
 • Vis forfatter(e) (2019). The role of nodes and networks in transforming the Norwegian maritime sector.
 • Vis forfatter(e) (2019). Organizing for a transformation of the Norwegian Maritime Sector – Why networks can make a difference.
 • Vis forfatter(e) (2019). Greening the Blue. Governance challenges and solutions in the energy sustainability shift in maritime sectors.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter