Hjem
 • E-postAgnete.Hessevik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 71+47 918 09 691
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

I mitt doktogradsprosjekt søker jeg å forstå hvordan omstillingsprosesser til lav- og nullutslippsaktivitet i norsk skipsfart utvikler seg. 

Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Greening the Blue. Governance challenges and solutions in the energy sustainability shift in maritime sectors.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.