Hjem
  • E-postAgnete.Hessevik@uib.no
  • Telefon+47 55 58 24 71+47 918 09 691
  • Besøksadresse
    Christiesgt. 17
  • Postadresse
    Postboks 7802
    5020 BERGEN

I mitt doktogradsprosjekt søker jeg å forstå hvordan omstillingsprosesser til lav- og nullutslippsaktivitet i norsk skipsfart utvikler seg.