Hjem
 • E-postAgnete.Nesse@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 85+47 906 01 822
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Bøker
 • Nesse, Agnete. 2018. Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. Novus Forlag. 798 sider. ISBN: 978-82-7099-850-0.
 • Nesse, Agnete. 2013. Innføring i norsk språkhistorie. Cappelen Damm Akademisk. 229 sider. ISBN: 978-82-02-40048-4.
 • Nesse, Agnete. 2008. Bydialekt, Riksmål og Identitet - Sett fra Bodø. Novus Forlag. 170 sider. ISBN: 9788270995004.
 • Nesse, Agnete. 2003. Slik ble vi bergensere. Hanseatene og bergensdialekten. ISBN: 8279160280.
 • Nesse, Agnete. 2002. Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen. Novus Forlag. 291 sider. ISBN: 8270993530.
Tidsskriftartikler
 • Nesse, Agnete. 2018. Dialektlykkelandet - ikke for fine fruer? Stavanger Aftenblad. Publisert 2018-11-25.
 • Nesse, Agnete. 2016. Kanskje blir vi alle bergensere (Kjønn og flerspråklighet). Bergens Tidende. 70-70. Publisert 2016-04-30.
 • Nesse, Agnete. 2016. De snille snakker østlandsk. Bergens Tidende. 36-36. Publisert 2016-12-22.
 • Nesse, Agnete. 2014. Lyden av Norge. Språklig destandardisering og nasjonsbygging i NRK radio. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 1. 83-95.
 • Nesse, Agnete. 2012. Four languages, one text type The neighbours' books of Bryggen 1529-1936. Current issues in linguistic theory. 321: 81-97.
 • Nesse, Agnete; Sollid, Hilde. 2010. Nordnorske bymål i et komparativt perspektiv. Maal og Minne. 1. 137-158.
 • Nesse, Agnete. 2009. Flerspråklige kilder fra Bergen. Folkmålsstudier. 109-132.
 • Nesse, Agnete. 2009. Die Geschichte der Stadtmundart in Bergen (Norwegen) mit besonderem Augenmerk auf den Kontakt mit dem Mittelniederdeutschen. Niederdeutsches Wort. 49: 31-40.
 • Nesse, Agnete. 2008. Identitet i et lite uttrykk. Målbryting. 9. 93-110.
 • Nesse, Agnete. 2007. Radioprogram: en ny mulighet for talemålsforskningen. Målbryting. 8: 29-45.
 • Nesse, Agnete. 2006. Norge som purke. Bergens Tidende. 37. Publisert 2006-05-20.
 • Nesse, Agnete. 2006. Søster Holthe's hage. Avisa Nordland. 15. Publisert 2006-09-08.
 • Nesse, Agnete. 2005. Boken - han og Kua - den. Maal og Minne. 96: 136-146.
 • Nesse, Agnete. 2004. Bergensdialekten - et språkkontaktresultat. Folkmålsstudier. 43: 87-102.
 • Nesse, Agnete. 2004. Når ho og han blir til den. Avisa Nordland. 15. Publisert 2004-09-20.
 • Nesse, Agnete. 2004. Den tospråklige byen. Språknytt. 2. 1-5.
 • Nesse, Agnete. 2003. Agnete Nesse: Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen. Dr. art.-disputas, Universitetet i Tromsø, 11. mai 2002. Norsk lingvistisk tidsskrift. 21: 195-236.
 • Nesse, Agnete. 2003. Fra garpeknot til edelt bymål. Bergens Tidende. Publisert 2003-11-23.
 • Nesse, Agnete. 2002. Ikke bare berre å snakke bodømål. Avisa Nordland. 23. Publisert 2002-09-19.
 • Jahr, Ernst Håkon; Jahr, Ernst Håkon; Jensen, Kjetil; Nesse, Agnete; Rambø, Gro-Renée; Rambø, Gro-Renée; Skancke, Kaja. 2001. Historical principles for loanwords in the Scandinavian languages - the contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. 153-185.
 • Nesse, Agnete; Jahr, Ernst Håkon; Jahr, Ernst Håkon; Rambø, Gro-Renée; Rambø, Gro-Renée; Jensen, Kjetil; Skancke, Kaja. 2001. Historical Principles for Loanwords in the Scandinavian Languages - The Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. 22. 153-186.
 • Nesse, Agnete. 2000. Er det mulig å kombinere sosiolingvistikk og filologi? ?. 1. 108-121.
 • Nesse, Agnete. 2000. Ikke bare mel og honning. Norsk import av hanseatisk språkstoff. ?. 4. 93-98.
 • Nesse, Agnete. 2000. English for you, too. Nordlandsposten. 15. Publisert 2000-02-16.
 • Nesse, Agnete. 2000. Språksosiale forhold i Bergen i hansatiden. ?. 19.
 • Nesse, Agnete. 2000. Hvorfor hater vi nynorsk? Klassekampen. 15. Publisert 2000-09-11.
 • Nesse, Agnete; Jensen, Kjetil. 2000. Språkhistoriske forklaringsmodeller sett i lys av teoriene rundt nåtidige endringsprosesser. Nordlyd. 28. 153-163.
 • Nesse, Agnete. 1999. Standardtalemål og dialektbruk i Norge. Dansk Noter. 32-34.
 • Nesse, Agnete. 1999. Hva vil vi med undervisningsdisiplinen "Norsk Dialektkunnskap"? Norsklæreren. 43-48.
 • Nesse, Agnete; Jensen, Kjetil. 1999. Hvorfor er sj/kj-lydene så viktige? Klassekampen. 12. Publisert 1999-06-01.
 • Nesse, Agnete. 1998. Mellom lån og hjemlig utvikling. Den såkalte garpegenitiven som språkkontaktresultat. ?. 121-138.
 • Nesse, Agnete. 1998. Ikke bare mel og honning..... Nordlands framtid. 11. Publisert 1998-09-24.
Rapporter/avhandlinger
 • Nesse, Agnete. 2001. Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø.
 • Nesse, Agnete. 1994. Fonologi - helt enkelt. Bodø Lærerhøgskole, Bodø.
Bokkapitler
 • Hagland, Jan Ragnar; Nesse, Agnete; Otnes, Hildegunn. 2018. Skriftkunne og språkmedium. Kapittel 1, sider 29-118. I:
  • Mæhlum, Brit Kirsten. 2018. Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag. 684 sider. ISBN: 978-82-7099-848-7.
 • Nesse, Agnete. 2018. Periodeinndeling, kildetilfang og språkhistoriske innfallsvinkler. Kapittel 1, sider 33-49. I:
  • Nesse, Agnete. 2018. Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. Novus Forlag. 798 sider. ISBN: 978-82-7099-850-0.
 • Nesse, Agnete; Torp, Arne. 2018. Dansketiden (1536-1814). Kapittel 6, sider 357-424. I:
  • Nesse, Agnete. 2018. Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. Novus Forlag. 798 sider. ISBN: 978-82-7099-850-0.
 • Nesse, Agnete. 2017. Et radiofenomen i barnetimen. Sverre Erichsen som Kallemann og Amandus. Artikkel, sider 319-339. I:
  • Botheim, Ragnhild; Baadsvik, Ine Merete; Valderhaug, Gudmund; Wiig, Aslak. 2017. "Han e' søkkane go'!" Et festskrift til byarkivar Arne Skivenes. ABM-media AS. 456 sider. ISBN: 978-82-93298-15-1.
 • Nesse, Agnete. 2017. Language choice in forming an identity: Linguistic innovations by German traders in Bergen. kapittel 8, sider 158-178. I:
  • Wagner, Esther-Miriam; Beinhoff, Bettina; Outhwaite, Ben. 2017. Merchants of Innovation. The Languages of Traders. Mouton de Gruyter. 283 sider. ISBN: 978-1-5015-0354-2.
 • Nesse, Agnete. 2017. Trade and language: how did traders communicate across language borders? kapittel 6, sider 86-100. I:
  • Blockmans, Wim; Krom, Mikhail; Wubs-Mrozewicz, Justyna. 2017. The Routledge Handbook of Maritime Trade Around Europe 1300-1600. Routledge. 502 sider. ISBN: 978-1-138-89950-6.
 • Nesse, Agnete. 2016. Kallemann and Amandus: The use of dialect in children's programmes on early Norwegian radio. 5, sider 135-160. I:
  • Thøgersen, Jacob; Coupland, Nicolas; Mortensen, Janus. 2016. Style, Media and Language Ideologies. Novus Forlag. 285 sider. ISBN: 978-82-7099-871-5.
 • Sandøy, Helge; Nesse, Agnete. 2016. Språkendring. Kapittel 1, sider 31-100. I:
  • Sandøy, Helge. 2016. Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-847-0.
 • Nesse, Agnete. 2015. Bruk av dialekt og standardtalemål i offentligheten i Norge etter 1800. Del av A. Generell del, sider 89-111. I:
  • Sandøy, Helge. 2015. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Novus Forlag. 464 sider. ISBN: 978-82-7099-843-2.
 • Nesse, Agnete. 2014. Kong Kristoffers retterbot av 1444 slik den tolkes av forfattere mellom 1520 og 1648. Artikkel, sider 96-117. I:
  • Alhaug, Gulbrand; Bull, Tove; Pedersen, Aud-Kirsti. 2014. Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Novus Forlag. 377 sider. ISBN: 978-82-7099-802-9.
 • Nesse, Agnete. 2012. Four languages, one text type: The neighbours' books of Bryggen 1529-1936. Artikkel, sider 81-98. I:
  • Stenroos, Merja Riitta; Mäkinen, Martti; Særheim, Inge. 2012. Language Contact and Development around the North Sea. John Benjamins Publishing Company. 235 sider. ISBN: 978-90-272-4839-8.
 • Nesse, Agnete. 2012. En kort oversikt over bergensdialektens historie. -, sider 253-272. I:
  • Røyneland, Unn; Enger, Hans-Olav. 2012. Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag. 424 sider. ISBN: 978-82-7099-704-6.
 • Nesse, Agnete. 2012. Norwegian and German in Bergen. Artikkel, sider 75-94. I:
  • Elmevik, Lennart; Jahr, Ernst Håkon. 2012. Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. 25 Years of Research. 202 sider. ISBN: 978-91-85352-97-5.
 • Nesse, Agnete; Langer, Nils. 2012. Linguistic Purism. Kapittel, sider 607-625. I:
  • Hernández-Campoy, Juan M.; Conde-Silvestre, J. Camilo. 2012. The Handbook of Historical Sociolinguistics. Wiley-Blackwell. 674 sider. ISBN: 978-1-4051-9068-8.
 • Nesse, Agnete. 2011. "Norskheter i språket hos..." - Et eksempel på minimalistisk språkhistorieskriving? Artikkel, sider 32-47. I:
  • Jahr, Ernst Håkon; Sandøy, Helge. 2011. Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson. Novus Forlag. 193 sider. ISBN: 978-82-7099-655-1.
 • Nesse, Agnete. 2011. Editorial Practices and Language Choice: 'Low German Language Monuments' in Norway. 6, sider 111-126. I:
  • Langer, Nils; Davies, Steffan; Vandenbussche, Wim. 2011. Language and History, Linguistics and Historiography. Interdisciplinary Approaches. Peter Lang Publishing Group. 503 sider. ISBN: 978-3-0343-0761-1.
 • Nesse, Agnete. 2008. Bilingual texts from a bilingual city. faglig_bok_forlag, sider 47-64. I:
  • 2008. G. A. Ersland og M. Trebbi (red.): Neue Studien zum Archiv und zur Sprache der Hanseaten. 18 sider.
 • Nesse, Agnete. 2007. Radiotalemål i Nordland 1936-1996. faglig_bok_institusjon, sider 282-293. I:
  • 2007. Torben Arboe (red.): Nordisk dialektologi og sociolingvistik. Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet., Århus. 12 sider.
 • Nesse, Agnete. 2007. 1750-1850 : the disappearance of German from Bergen, Norway. 423-435. I:
  • 2007. Germanic language histories "from below" : (1700-2000). Walter de Gruyter. 13 sider.
 • Nesse, Agnete. 2004. Språket og det folkelege. faglig_bok_institusjon, sider 109-123. I:
  • 2004. Byens største tanker fins på Burøya... Festskrift til Brigt Kristense. Bodø RV, Bodø. 15 sider.
 • Nesse, Agnete. 2003. Bodødialekten - en romslig norm? 385-400. I:
  • 2003. Gunnstein Akselberg, Anne Marit Bødal og Helge Sandøy (red.): Nordisk dialektologi. 16 sider.
 • Nesse, Agnete. 2003. Written and spoken languages in Bergen in the Hansa era. 61-84. I:
  • 2003. Kurt Braunmüller og Gisella Ferraresi (red.): Aspects of Multilingualism in european Language History. 24 sider.
 • Nesse, Agnete. 2000. Språket. I:
  • 2000. Impulser: lesestykker for framtida.
 • Nesse, Agnete. 1998. Fra lappeteppe til smeltedigel. En faghistorisk tilnærming til bergensdialekten og tyskerne. faglig_bok_institusjon, sider 45-58. I:
  • 1998. Mål og middel i nordisk språkvitskap. Artiklar frå ein dugnad i faghistorie under Møte om norsk språk 7 i Trondheim 21. november 1997. - (HBO-rapport 4/1998). 4. Høgskolen i Bodø, Bodø. 14 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.