Hjem
Aistė Klimašauskaitės bilde

Aistė Klimašauskaitė

Postdoktor, SEAS-programmet

(Head to the English menu page if you do not read Norwegian:))

Eg er postdoktor på SEAS-programmet. SEAS-gruppa består av postdoktorar fra sju fakultet ved UiB som jobbar tverrfagleg saman med eit fokus på marin berekraft. 

Gjennom ulike forskingsprosjekt ved SEAS som studerer alt frå algar til oseanografi skal eg utforske grensesnittet mellom marin vitskap, samfunn og politikkutforming. Eg er spesielt interessert i emner som kunnskap, ekspertise, makt og førestillingar om skade.