Hjem
Aksel Tveråmos bilde
 • E-postaksel.tveramo@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2015). E. Meland og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. 216-217.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Sykeliggjøring - et individperspektiv. Utposten. 36-38.
 • Vis forfatter(e) (2019). Medikalisering av lav ervervsevne – et samfunnsperspektiv. Utposten. 34-37.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2014). En integrert forståelse av subjektive lidelser i klinisk praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2174-2176.
 • Vis forfatter(e) (2014). En integrert forståelse av subjektive lidelser i klinisk praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2174-2176.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2015). A. Tveråmo og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. 15-15.
 • Vis forfatter(e) (2015). A. Tveråmo og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. 106-107.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.