Hjem
Alf-Inge Jansens bilde
 • E-postAlf-Inge.Jansen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 44
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Bøker
 • Jansen, Alf-Inge; Jensen, Bjarne. 2016. Folkestyre eller elitestyre? Kommunereform i perspektiv. Res Publica. 364 sider. ISBN: 9788282260466.
 • Jansen, Alf-Inge; Hanf, Kenneth. 1998. Governance and Environment in Western Europe. ISBN: 0-582-36820-0.
 • Jansen, Alf-Inge; Hanf, Kenneth. 1998. Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. ISBN: 0-582-36820-0.
 • Jansen, Alf-Inge; Hanf, Kenneth. 1998. Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. 334 sider. ISBN: 0-582-36820-0.
 • Jansen, Alf-Inge; Hanf, Kenneth. 1998. Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. ISBN: 0-582-36820-0.
 • Jansen, Alf-Inge; Hanf, Kenneth. 1998. Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. ISBN: 0-582-36820-0.
 • Jansen, Alf-Inge; Hanf, Kenneth. 1998. Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. ISBN: 0-582-36820-0.
 • Haveraaen, Magne; Irgens, Benedicte Mosby; Jansen, Alf-Inge; Krogdahl, S.; Maus, A.; Meldal, S. 1995. Norsk informatikkonferanse - NIK'95 (Oslo, 20.-22. November 1995). 318 sider. ISBN: 82-519-1409-4.
Tidsskriftartikler
 • Jansen, Alf-Inge; Jensen, Bjarne; Offerdal, Audun Jon; Aarsæther, Nils. 2016. Eit politisk prosjekt - og ikkje dugnad. Firda. doi: 22.08.2016
 • Jensen, Bjarne; Jansen, Alf-Inge; Offerdal, Audun Jon; Aarsæther, Nils. 2016. Dagens struktur er betre for innbyggjarane. Firdaposten. doi: 09.08.2016
 • Nyhagen, Atle; Jansen, Alf-Inge. 2014. Demokrati eller domsmakt? Klassekampen. 14-15.
 • Jensen, Bjarne; Jansen, Alf-Inge; Offerdal, Audun Jon. 2013. Kommunestruktur etter valget. Ytring : NRK. Publisert 2013-08-28.
 • Jensen, Bjarne; Jansen, Alf-Inge; Offerdal, Audun Jon. 2013. En myte at norske kommuner er små. NRK Ytring. Publisert 2013-09-02.
 • Jensen, Bjarne; Jansen, Alf-Inge; Offerdal, Audun Jon. 2013. En myte at norske kommuner er små.En storstilt tvangssammenslåing av kommuner vil endre samfunnet så grunnleggende at saken bør være et hovedtema i valgkampinnspurten. Ytring : NRK.
 • Halvorsen, Tor; Jansen, Alf-Inge. 2008. Forskningspolitikk trenger forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 3. 441-453.
 • Jansen, Alf-Inge; Offerdal, Audun Jon. 2004. Organisasjon og styring for UiB. Bergens Tidende. Publisert 2004-10-21.
 • Offerdal, Audun Jon; Jansen, Alf-Inge. 2004. Organisasjon og styring for UiB. Bergens Tidende. Publisert 2004-10-21.
 • Jansen, Alf-Inge. 2003. Have Green Parties Become Part of the Establishment? The Journal of European Environmental Policy. 13: 241-243.
 • Jansen, Alf-Inge. 2000. Om innførig av dobbelt statsborgerskap som prinsipp i norsk statsborgerlovgivning. NOU - Norges offentlige utredninger. 32. 90-94.
 • Jansen, Alf-Inge. 2000. Momenter vedrørende statsborgerskapets betydning i den norske styringsordning. NOU - Norges offentlige utredninger. 32. 52-64.
Rapporter/avhandlinger
 • Jansen, Alf-Inge; Osland, Oddgeir; x, x. 1999. Institusjoner og styring. x. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB, UiB. 200 sider.
 • Jansen, Alf-Inge; Karlsen, Tor-Ivar; Osland, Oddgeir. 1995. Tjenestemenns kompetanse og kommunenes størrelse. Instituttets notat- og rapportserie.. Nr. 35. Institutt for Adm.og Org. Vitenskap.
 • Jansen, Alf-Inge; Karlsen, Thor-Ivar; Osland, Oddgeir. 1994. Tjenestemenns kompetanse og kommunenes størrelse. Rapport til Kommunal- og arbeidsdepartementet. [Mangler utgivernavn].
 • Jansen, Alf-Inge. 1988. Struktur og handling : en studie av utformingen av den statlige natur- og miljøvernpolitikken.
Bokkapitler
 • Jansen, Alf-Inge; Jensen, Bjarne. 2016. Norske kommuner - sammenfatning og konklusjoner. Kap.15, sider 323-361. I:
  • Jansen, Alf-Inge; Jensen, Bjarne. 2016. Folkestyre eller elitestyre? Kommunereform i perspektiv. Res Publica. 364 sider. ISBN: 9788282260466.
 • Jensen, Bjarne; Jansen, Alf-Inge. 2016. Utviklingen av den norske kommuneinndelingen og kommuneinstitusjonen etter 1837. Kap. 2, sider 33-60. I:
  • Jansen, Alf-Inge; Jensen, Bjarne. 2016. Folkestyre eller elitestyre? Kommunereform i perspektiv. Res Publica. 364 sider. ISBN: 9788282260466.
 • Jensen, Bjarne; Jansen, Alf-Inge. 2016. Bokas formål, kommunebegrepet og innholdet i boka. Kap,1, sider 11-32. I:
  • Jansen, Alf-Inge; Jensen, Bjarne. 2016. Folkestyre eller elitestyre? Kommunereform i perspektiv. Res Publica. 364 sider. ISBN: 9788282260466.
 • Jansen, Alf-Inge; Nyhagen, Atle. 2009. Forholdet vitenskapen - miljøpolitikken. Bemerkninger om utviklingen og omformningen. Kapittel, sider 260-301. I:
  • Jagers C., Sverker; Anthonsen, Mette. 2009. Rätt grönt. Festskrift til Lennart J. Lundqvist. 301 sider. ISBN: 978-91-89246-44-7.
 • Nyhagen, Atle; Jansen, Alf-Inge. 2009. Forholdet vitenskapen - miljøpolitikken. Bemerkninger om utviklingen og omformingen. Kapittel, sider 260-301. I:
  • Jagers C., Sverker; Anthonsen, Mette. 2009. Rätt grönt. Festskrift til Lennart J. Lundqvist. 301 sider. ISBN: 978-91-89246-44-7.
 • Jansen, Alf-Inge. 2005. "The foundation of organizations thesis. On formation, change and survival of organizations". kapittel 22, sider 424-444. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2005. Theory and Methods in Political Science. First steps to synthesize a discipline. Columbia University Press. 646 sider. ISBN: 0-88033-998-5.
 • Jansen, Alf-Inge. 2003. Loven om organisasjonsdanning. Om etablering og endring av organisasjonsformer. 334-349. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2003. Teori og metode i statsvitenskap. Fagbokforlaget. 482 sider. ISBN: 82-7674-722-1.
 • Jansen, Alf-Inge. 1999. Strateger, politisk lederskap og den sosiale forankring. 243-256. I:
  • Rudeng, Erik. 1999. Kunnskapsregimer.
 • Jansen, Alf-Inge; Hanf, Kenneth. 1998. Environmental policy - the outcome of strategic action and institutional characteristics. 1-16. I:
  • Jansen, Alf-Inge; Hanf, Kenneth. 1998. Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. ISBN: 0-582-36820-0.
 • Jansen, Alf-Inge; Mydske, Per Kristen. 1998. Norway: Balancing environmental quality and interest in oil. 181-207. I:
  • Jansen, Alf-Inge; Hanf, Kenneth. 1998. Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. ISBN: 0-582-36820-0.
 • Jansen, Alf-Inge; Osland, Oddgeir; Hanf, Kenneth. 1998. Environmental challenges and institutional changes. An interpretation of the development of environmental policy in Western Europe. 50. I:
  • Jansen, Alf-Inge; Hanf, Kenneth. 1998. Governance and Environment in Western Europe. ISBN: 0-582-36820-0.
 • Jansen, Alf-Inge; Osland, Oddgeir; Hanf, Kenneth. 1998. Environmental challanges and institutional changes. An interpretation of the development of environmental policy in Western Europe. 277-325. I:
  • Jansen, Alf-Inge; Hanf, Kenneth. 1998. Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. ISBN: 0-582-36820-0.
 • Jansen, Alf-Inge; Pehle, Heinrich. 1998. Germany: The engine in European environmental policy? 82-109. I:
  • Jansen, Alf-Inge; Hanf, Kenneth. 1998. Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. ISBN: 0-582-36820-0.
 • Jansen, Alf-Inge. 1996. Demokratiet og løsningen på miljøproblemene. 170-184. I:
  • Lundgren, Lars J. 1996. Livstil och milj@ø. ISBN: 91-620-1169-3.
 • Jansen, Alf-Inge; Osland, Oddgeir. 1996. Norway. 181-259. I:
  • Christensen, Peter Munk. 1996. Governing the environment. Politics, policy and organizatio n in the Nordic countries. ISBN: 92-9120-819-1.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.