Hjem
 • E-postAlf.Soyland@uib.no
 • Telefon+47 971 71 315
 • Besøksadresse
  Mildevegen 240
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Praktisk drift av arboretets plantesamlingar, kulturlandskap, vegar og stiar.

Trekkplanter for bier på Vestlandet (Bergenske birøktarlags 100 årsskrift)

Poding av Kristtorn

 

Produksjonsgartner spesielt innan planteskule

Div. kurs og studieturar relatert til stillingar innan planteskule og arboretdrift.

Er næringsutøvende og rettleiar innan birøkt på fritida.

Arbeider spesielt med vurdering av kristtornkloner, Sorbusarter og lyng her på Milde.