Hjem
Alf Tore Hommedals bilde

Alf Tore Hommedal

Førsteamanuensis

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2019. A bell foundry in Sola church - bell-casting and coin finds in medieval Norway . Schweizerische Numismatiche Rundschau. 245-266.
 • 2008. Archaeological Bones - The Anatomy of an Abandoned Churchyard. Norwegian Archaeological Review. 71-84.
 • 1999. Frå Sola kyrkjeruin til Sola ruinkyrkje. Antikvariske problem og løysingar i arbeidet med ein mellomalderruin” . Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 115-140.
 • 1996. Selja. Helgenstad i tusen år. Eit forskingshistorisk bidrag om minnesmerket på øya Selja i Nordfjord. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 17-60.
 • 1990. "Fischer-materialet." Dokumentasjonsmaterialet og arbeidsmetodane til Gerhard Fischer. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 161-186.
Faglig foredrag
 • 2020. Bergen 950 år - Byen, bygningar og bylivet i høgmellomalderen.
 • 2019. The consumption and procurement of timber and stone for buildings and constructions in Borgund.
 • 2019. Septer og tiggarstav – Magnus Lagabøter, fransiskanarane og Landslova av 1274.
 • 2019. Septer og tiggarstad - Magnus Lagabøter og fransiskanarane i Bergen.
 • 2019. Monks, nuns, canons and friars in medieval Norway.
 • 2019. Med septer og tiggarstav - Kong Magnus Lagabøter og fransiskanarane.
 • 2019. Kong Magnus og fransiskanarane.
 • 2019. Kong Magnus Lagabøter - Med septer og tiggarstav.
 • 2019. Archaeological finds in and around Bryggen.
 • 2018. “Ideas from the West: an Irish Queen as a Norwegian Patron Saint”. Plenary Paper .
 • 2018. Om Mikaelskyrkja og Vangen som sentrum og kultstad i mellomalderen.
 • 2018. Kvifor Arne Berg? Kulturhistorisk kjeldemateriale frå Voss.
 • 2018. Klangen frå kyrkjeklokkene - funksjon og innverknad i folk sine liv. Samhald og identitet.
 • 2018. Dei mellomalderarkeologiske samlingane ved Universitetesmuseet i Bergen.
 • 2018. Bokpresentasjon: "The farm as a social arena".
 • 2015. The Afterlife. Archaeology: Graves.
 • 2015. Stave Churches. Archaeology and Sacred Space.
 • 2015. Nonneseter. Meir enn ein stoppestad på bybanen. Om nonneliv i mellomalderbyen Bergen med utgangspunkt i ei arkeologisk utgraving frå 1891.
 • 2014. The Archaeology of Sacred Space: Stave churches and Nunneries.
 • 2014. Stave Church Architecture.
 • 2013. Tun, haug og kyrkje. Kjeldene.
 • 2013. Provenancing stone in St. Mary's church in Bergen. Archaeological and geological methods.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2020. Bergen og jubileumsåret 2020. Fastetidas vandring til kloster og hospital frå mellomalderen .
 • 2019. Røykelseskaret frå gamle Hægebostad kyrkje. Korleis vart karet nytta t.d. ein dag som Seljumannamess?
 • 2019. Religious Bergen and St Sunniva, the Patron Saint of Bergen and Western Norway.
 • 2019. Pilegrimsbyen Bergen.
 • 2019. Olavstradisjonen i bergensk, norsk og internasjonal samanheng.
 • 2019. Nonneseter kloster.
 • 2019. Nonneseter - meir enn ein stoppestad på Bybanen.
 • 2019. Kyrkja og Hovemadonnaen.
 • 2019. Fortidsminneforeningens tidlige historie. Samtale mellom Hans-Emil Lidén og Alf Tore Hommedal.
 • 2019. Ein himmelsk klang i mellomalderens Bergen. Om kyrkjeklokker og funksjonen deira i bylandskapet.
 • 2019. Den heilage krossen si kyrkje og hospital i Fana, og om pilegrimsbyen Bergen.
 • 2019. Den bergenske filialafdeling og kampen om mellomalderkyrkjene i Vik i Sogn.
 • 2019. Bergen, ein pilegrimsby.
 • 2019. Bergen som pilegrimsby.
 • 2018. Det vestnorske bispesetet og Selja.
 • 2017. Fransiskanarane og Bergen domkyrkje .
 • 2017. Då fransiskanarkyrkja i Bergen vart til domkyrkje. Reformasjonen og dagens Bergen Domkirke.
 • 2016. Om nonneliv i Nonneseter kloster – arkeologiske kjelder fortel.
 • 2015. Nonneseter – meir enn eit stopp på bybanen. Liv og liturgi i eit benediktinainnekloster i mellomalderens Bergen .
 • 2015. Historia om Sola ruinkyrkje.
 • 2014. Kva veit vi om mellomalderkyrkja på Gard?
 • 2013. Sunniva sin martyrstad.
 • 2013. St. Sunniva - Vestlandets svar på St. Hallvard.
 • 2013. Ein stad til Guds ære. Kyrkjestad og kyrkje på Vereide gjennom 850 år.
 • 2011. Residensar for kyrkjefyrstar i norsk mellomalder med vekt på Hamar-biskopen sitt anlegg på Storøya.
 • 2010. St. Mikael og vessene.
 • 2010. Selja og Bergen som pilegrimsmål.
 • 2010. Mikaelskyrkja på Voss. Kyrkjestad og kyrkje i nær 1000 år.
 • 2010. Frå Odin til Kvitekrist. Folket på Lurekalven i ei religiøs brytningstid.
 • 2010. Den katolske pilegrimstradisjonen i Noreg - Olavskulten og Sunnivakulten.
 • 2010. Be og arbeid! Klosterbygningar og klosterliv i mellomalderens Bergen.
 • 2009. Vik in the Iron Age and the Middle Ages. The Medieval Churches at Hove and Hopperstad and the Gravemounds at Hove/Voll.
 • 2009. Olavsklosteret i mellomalderen. Ein lokal variasjon over den typiske klosterplanen.
 • 2008. Sankta Sunniva, "bergensium patrona" - verje for bergensarane.
 • 2008. Munkeliv kloster på Nordnes 900 år. Kva betydning hadde klostervesenet i mellomalderbyen Bergen?
Vitenskapelig foredrag
 • 2017. Det utvida kyrkjerommet. Det landskapsmessige lydbiletet i by og bygd .
 • 2017. A sacred workshop? On bell casting in the Sola church, Rogaland.
 • 2016. The Dominicans and their Coins. An example from St. Olaf’s Friary in Oslo, Norway.
 • 2016. A Cave by the Ocean. The Benedictines and their role in the creation of the Sanctuary at Selja, Norway.
 • 2015. Symbols, Power and ideologies displayed II: Early Medieval farms in Norway.
 • 2015. St. Alban's Abbey. The Benedictines and the Sanctuary at Selja, Norway.
 • 2014. St. Mary's in Bergen. The Economy of Salvation in a Benedictine Nunnery.
 • 2014. Coins in Norwegian Monasteries. The Benedictines and their Economy of Salvation.
 • 2014. "Førstegenerasjons kyrkjer".Funksjon og symbol, perspektiv og potensiale.
 • 2012. Monasteries in Medieval Bergen.
 • 2012. Makt og avmakt manifestert på gårdstun i Vik i Sogn.
 • 2012. Frå magasin til brot. Lyse kloster som materialleverandør i mellomalderen.
 • 2011. Archaeological investigations at King Håkons Hall.
 • 2010. The mendicant Orders in Scandinavia.
 • 2010. Saint Sunniva and her followers at Selja: Holy Men from Ireland or Iron Age Locals?
Leserinnlegg
 • 2018. “Hundre års fråvær er lenge nok! Nonneseter“. Bergens Tidende. 63.
 • 2018. “Hent Nonneseter fram att i bybiletet“. Bergensavisen. 23.
Annen presentasjon
 • 2018. Treasures from the Grave: exploring Irish Norse connections through artefacts in the University Museum of Bergen.
Short communication
 • 2020. Om dagens Vangen og norsk allmenningstradisjon. Avisa Hordaland, Voss. 10-11.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2016. The farm as a social arena. Waxmann Verlag.
Kompendium
 • 2011. Sankta Sunniva og det heilage skrinet, lesehefte 1-3.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2019. Eit gravfunn på Guhaugen på Hove. Pridlao.. 23-26.
 • 2017. Svart natt på Universitetsmuseet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 7-16.
 • 2017. Om klokkene frå Hove kyrkje i Vik. Kan den eldste av klokkene framleis vera på Madagaskar? Pridlao.. 75-80.
 • 2017. Ei stavkyrkje ved Bergens Museum? - om flytteplanane for Hopperstad stavkyrkje. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 33-42.
 • 2014. På sporet av "siste germanartid" - tyske krigsmedaljar frå det okkuperte Bergenhus. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 27-32.
 • 2010. Då Bergens Museum skulle ha tilkalla Hercule Poirot. Eller ei kjeldekritisk vurdering av eit tilvekstnummer. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 20-27.
Kronikk
 • 2020. Vangen, kva no? Avisa Hordaland, Voss. 11.
 • 2020. Det kom eit fly til Bergen i 2020. Bergens Tidende. 29-29.
 • 2019. No kan det usynlege gjerast synleg igjen. Bergensavisen. 23.
 • 2018. Eit bispedøme for Vestlandet. Bergens Tidende.
 • 2017. Ingen pengesum vil kunne erstatte det tapte. Bergens Tidende.
 • 2015. Øya der kristendommen kom i land. I 1015 steig Olav Haraldsson i land på heilagøya Selja i Nordfjord, klar for å kristna Noreg. Staden var neppe tilfeldig vald. Bergens Tidende. 16-17.
 • 2015. Om Vangskyrkja på Voss og plasseringa som ho har. Hordaland - avisen. 21-21.
 • 2014. Bergen som pilegrimsstad i mellomalderen. Vårt land. 24-25.
 • 2013. De skulle begrave en konge stor. Bergens Tidende.
 • 2009. Selja - Noregs første helgen- og valfartsstad. Fjordenes Tidende.
Intervju
 • 2018. Forskarar på jakt etter ny kunnskap på Kinn.
 • 2018. Forskarar på jakt etter ny kunnskap på Kinn.
 • 2015. Tyske medaljer gravd frem på Bergenhus.
 • 2009. Intervju, Vestlandsrevyen, NRK Fjernsynet i samband med departementsmeldinga "Pilegrimsmotivet".
Programdeltagelse
 • 2019. NRK, fjernsynet: Samtale i "Norge nå" frå Selje i Nordfjord.
 • 2016. «A Book is Used”. In “A book’s life in Norway”. Audio-visual publication within the research project (leader, Åslaug Ommundsen) “From manuscript fragments to book history”.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. The Royal Edifice at Avaldsnes: A Palatium for the King or a Residence for his Canons? 52 sider.
 • 2019. St Sunniva, the Seljumenn, and St. Alban: The Benedictines and the Sanctuary at Selja, Norway. 29 sider.
 • 2018. A holy cave and womb: the sanctuary on the island of Selja and the birth of the first Norwegian saints. 22 sider.
 • 2017. Cistercian Soapstone. Production and Delivery of Building Material from Lyse Abbey to Bergen in the 13th century. 13 sider.
 • 2016. One thousand years of tradition and change on two West-Norwegian farms AD 200-1200. 43 sider.
 • 2015. From collection to quarry - Lyse Abbey's role as a soapstone supplier in the Middle Ages. 12 sider.
 • 2014. Monks, nuns, canons and friars in medieval Bergen. 16 sider.
 • 2013. King Håkon's Hall and its Authenticity. The Medieval Hall and its Archaeology in the 19th and 20th Centuries. 27 sider.
 • 1999. Kva fortel bygningsrestane av dei norske klostera om kontinental norm og norsk praksis innan ordensliva? 35 sider.
 • 1997. Bakgrunnen for helgenanlegget på Selja og staden si rolle i den tidlege kristninga av Vest-Noreg. 34 sider.
 • 1997. "Dei heilage frå Selja". Vurdering av kulten rundt St. Sunniva og Seljumennene og Selja si rolle som pilegrimsmål i mellomalderen. 17 sider.
Museumsutstilling
 • 2019. Responsorial synging av den gregorianske hymnen "Aeterna Christi Munera" frå Sunnivaliturgien. Til avspeling ved permanentutstilling, Bryggens Museum, Bergen.
 • 2012. Sagaer og sagaskriving (Fragment fra fortida III).
 • 2012. Bot og bedring (Fragment fra fortida III).
 • 2011. Stat og kongemakt (Fragment fra fortida II).
 • 2011. Rett og rettferd (Fragment fra fortida II).
 • 2011. Kloster og kunnskap (Fragment fra fortida I).
 • 2011. Fragment fra fortida I-III.
 • 2010. Klosteret.
Poster
 • 2018. The soundscape of churches.
 • 2015. Two farms as social arenas.
 • 2015. Religion and Money. Nuns and Coins in Medieval Bergen.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • 2009. "Nogle Stykker Silkedamask" frå Selja. 36-39.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • 2017. "Bergen 1517. Welcome to Bergen - Norway's Reformation City!" Luther-jubileet i Bergen 2017. Bjørgvin Bispedømme og Universitetet i Bergen. https://bergen1517.com.
Fagartikkel
 • 2020. "Høve til å visualisere historisk anlegg". Fortidsvern. 24-27.
 • 2018. "Må englane føre deg til Paradiset!" Om møtet mellom ein arkeolog og menneske frå mellomalderen. Syn og Segn. 72-78.
Faglig kapittel
 • 2006. Der ordet vart skrive: Det fysiske miljøet rundt norske sakrale senter for skriftkultur. 85-126. I:
  • 2006. Reykholt som makt- og lærdomssenter i den islandske og nordiske kontekst. Snorrastofa.
 • 2001. Fischer, Johan Adolf Gerhard. 107-108. I:
  • 2001. Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Bind 3.
 • 1995. Selja i Nordfjord. Som Moster eit bruhovud i kristningsprosessen. 142-169. I:
  • 1995. Møtet mellom hedendom og kristendom i Norge. [Mangler utgivernavn].

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.