Hjem
 • E-postAlf.Tore.Hommedal@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 23
 • Besøksadresse
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Ogna kyrkje på Jæren. Eit blikk på ei arkeologisk utgraving. Primitive tider. 45-57.
 • Vis forfatter(e) (2021). Den Bergenske Filialafdeling og Nonneseter kloster. Å hente fram kunnskap om form og liv i Bergens andre Mariakyrkje. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 7-40.
 • Vis forfatter(e) (2020). A bell foundry in Sola church - bell-casting and coin finds in medieval Norway . Schweizerische Numismatiche Rundschau. 245-266.
 • Vis forfatter(e) (2008). Archaeological Bones - The Anatomy of an Abandoned Churchyard. Norwegian Archaeological Review. 71-84.
 • Vis forfatter(e) (1999). Frå Sola kyrkjeruin til Sola ruinkyrkje. Antikvariske problem og løysingar i arbeidet med ein mellomalderruin” . Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 115-140.
 • Vis forfatter(e) (1996). Selja. Helgenstad i tusen år. Eit forskingshistorisk bidrag om minnesmerket på øya Selja i Nordfjord. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 17-60.
 • Vis forfatter(e) (1990). "Fischer-materialet." Dokumentasjonsmaterialet og arbeidsmetodane til Gerhard Fischer. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 161-186.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Guds fire døtre Miskun, Sanning, Rettferd og Fred.
 • Vis forfatter(e) (2023). Margareta or Maria? The Church Dedications at Borgund.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kongsgarden på Avaldsnes, ein residens for kongen eller for kapell-kannikane hans?
 • Vis forfatter(e) (2022). Hovemadonnaen i ny form. Gjenskapinga av Maria med barnet frå Hove kyrkje, Vik i Sogn.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hovemadonnaen i ny form. Gjenskapinga av Maria med barnet frå Hove kyrkje, Vik i Sogn.
 • Vis forfatter(e) (2022). Dei tre «systerkyrkjene» i mellomalderens Vik. Hopperstad – Hove – Tenold.
 • Vis forfatter(e) (2022). Bergen og klangen frå kyrkjene. Om kyrkjeklokkers funksjon i mellomalderen.
 • Vis forfatter(e) (2022). Bergen og Magnus lagabøters Bylov av 1276 - Rikssentrum, handelsby og julefred.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sankta Sunniva, Sankt Olav og kong Magnus Erlingsson. Om kongelege vernehelgenar på 1100-talet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Bergen 950 år - Byen, bygningar og bylivet i høgmellomalderen.
 • Vis forfatter(e) (2019). The consumption and procurement of timber and stone for buildings and constructions in Borgund.
 • Vis forfatter(e) (2019). Septer og tiggarstav – Magnus Lagabøter, fransiskanarane og Landslova av 1274.
 • Vis forfatter(e) (2019). Septer og tiggarstad - Magnus Lagabøter og fransiskanarane i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Monks, nuns, canons and friars in medieval Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Med septer og tiggarstav - Kong Magnus Lagabøter og fransiskanarane.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kong Magnus og fransiskanarane.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kong Magnus Lagabøter - Med septer og tiggarstav.
 • Vis forfatter(e) (2019). Archaeological finds in and around Bryggen.
 • Vis forfatter(e) (2018). “Ideas from the West: an Irish Queen as a Norwegian Patron Saint”. Plenary Paper .
 • Vis forfatter(e) (2018). Om Mikaelskyrkja og Vangen som sentrum og kultstad i mellomalderen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kvifor Arne Berg? Kulturhistorisk kjeldemateriale frå Voss.
 • Vis forfatter(e) (2018). Klangen frå kyrkjeklokkene - funksjon og innverknad i folk sine liv. Samhald og identitet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Dei mellomalderarkeologiske samlingane ved Universitetesmuseet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Bokpresentasjon: "The farm as a social arena".
 • Vis forfatter(e) (2015). The Afterlife. Archaeology: Graves.
 • Vis forfatter(e) (2015). Stave Churches. Archaeology and Sacred Space.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nonneseter. Meir enn ein stoppestad på bybanen. Om nonneliv i mellomalderbyen Bergen med utgangspunkt i ei arkeologisk utgraving frå 1891.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Archaeology of Sacred Space: Stave churches and Nunneries.
 • Vis forfatter(e) (2014). Stave Church Architecture.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tun, haug og kyrkje. Kjeldene.
 • Vis forfatter(e) (2013). Provenancing stone in St. Mary's church in Bergen. Archaeological and geological methods.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Margareta eller Maria? - om kyrkjededikasjonane og kyrkjefunksjonane i Borgund-kaupangen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Kyrkjene i Borgund-kaupangen og helgennamna dei bar. Kva kan namna fortelja om kyrkjene og om kaupangen?
 • Vis forfatter(e) (2022). Klosterliv i Sunnhordland i mellomalderen. Augustinarane og Halsnøy.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kannikane og klostersamfunnet ved Heilagande-kyrkja på Halnøy.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hovemadonnaen i ny form. Gjenskapinga av Maria med barnet frå Hove kyrkje, Vik i Sogn.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kystpilegrimsleia.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kvifor translasjon?
 • Vis forfatter(e) (2020). Dronning Sunniva og kong Magnus. Den heilage Sunniva som dynastisk helgen på 1100-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Bergen og jubileumsåret 2020. Fastetidas vandring til kloster og hospital frå mellomalderen .
 • Vis forfatter(e) (2019). Røykelseskaret frå gamle Hægebostad kyrkje. Korleis vart karet nytta t.d. ein dag som Seljumannamess?
 • Vis forfatter(e) (2019). Religious Bergen and St Sunniva, the Patron Saint of Bergen and Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Pilegrimsbyen Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Olavstradisjonen i bergensk, norsk og internasjonal samanheng.
 • Vis forfatter(e) (2019). Nonneseter kloster.
 • Vis forfatter(e) (2019). Nonneseter - meir enn ein stoppestad på Bybanen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kyrkja og Hovemadonnaen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fortidsminneforeningens tidlige historie. Samtale mellom Hans-Emil Lidén og Alf Tore Hommedal.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ein himmelsk klang i mellomalderens Bergen. Om kyrkjeklokker og funksjonen deira i bylandskapet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Den heilage krossen si kyrkje og hospital i Fana, og om pilegrimsbyen Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Den bergenske filialafdeling og kampen om mellomalderkyrkjene i Vik i Sogn.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bergen, ein pilegrimsby.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bergen som pilegrimsby.
 • Vis forfatter(e) (2018). Det vestnorske bispesetet og Selja.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fransiskanarane og Bergen domkyrkje .
 • Vis forfatter(e) (2017). Då fransiskanarkyrkja i Bergen vart til domkyrkje. Reformasjonen og dagens Bergen Domkirke.
 • Vis forfatter(e) (2016). Om nonneliv i Nonneseter kloster – arkeologiske kjelder fortel.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nonneseter – meir enn eit stopp på bybanen. Liv og liturgi i eit benediktinainnekloster i mellomalderens Bergen .
 • Vis forfatter(e) (2015). Historia om Sola ruinkyrkje.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kva veit vi om mellomalderkyrkja på Gard?
 • Vis forfatter(e) (2013). Sunniva sin martyrstad.
 • Vis forfatter(e) (2013). St. Sunniva - Vestlandets svar på St. Hallvard.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ein stad til Guds ære. Kyrkjestad og kyrkje på Vereide gjennom 850 år.
 • Vis forfatter(e) (2011). Residensar for kyrkjefyrstar i norsk mellomalder med vekt på Hamar-biskopen sitt anlegg på Storøya.
 • Vis forfatter(e) (2010). St. Mikael og vessene.
 • Vis forfatter(e) (2010). Selja og Bergen som pilegrimsmål.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mikaelskyrkja på Voss. Kyrkjestad og kyrkje i nær 1000 år.
 • Vis forfatter(e) (2010). Frå Odin til Kvitekrist. Folket på Lurekalven i ei religiøs brytningstid.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den katolske pilegrimstradisjonen i Noreg - Olavskulten og Sunnivakulten.
 • Vis forfatter(e) (2010). Be og arbeid! Klosterbygningar og klosterliv i mellomalderens Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Vik in the Iron Age and the Middle Ages. The Medieval Churches at Hove and Hopperstad and the Gravemounds at Hove/Voll.
 • Vis forfatter(e) (2009). Olavsklosteret i mellomalderen. Ein lokal variasjon over den typiske klosterplanen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sankta Sunniva, "bergensium patrona" - verje for bergensarane.
 • Vis forfatter(e) (2008). Munkeliv kloster på Nordnes 900 år. Kva betydning hadde klostervesenet i mellomalderbyen Bergen?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). The Soundscape of Church Bells in the Middle Ages. An Example from Norway.
 • Vis forfatter(e) (2023). Norwegian royal seats (11th to 13th century AD).
 • Vis forfatter(e) (2022). ’Sankte Sålemikkjel’. St Michael the Archangel and his cult and church landscape in Medieval Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kommentar til rapport: Kirkebygningen og kirkestedet.
 • Vis forfatter(e) (2022). Capella Regis. Om dei kongelege kapella i høgmellomalderens Noreg.
 • Vis forfatter(e) (2017). Det utvida kyrkjerommet. Det landskapsmessige lydbiletet i by og bygd .
 • Vis forfatter(e) (2017). A sacred workshop? On bell casting in the Sola church, Rogaland.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Dominicans and their Coins. An example from St. Olaf’s Friary in Oslo, Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). A Cave by the Ocean. The Benedictines and their role in the creation of the Sanctuary at Selja, Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Symbols, Power and ideologies displayed II: Early Medieval farms in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). St. Alban's Abbey. The Benedictines and the Sanctuary at Selja, Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). St. Mary's in Bergen. The Economy of Salvation in a Benedictine Nunnery.
 • Vis forfatter(e) (2014). Coins in Norwegian Monasteries. The Benedictines and their Economy of Salvation.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Førstegenerasjons kyrkjer".Funksjon og symbol, perspektiv og potensiale.
 • Vis forfatter(e) (2012). Monasteries in Medieval Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2012). Makt og avmakt manifestert på gårdstun i Vik i Sogn.
 • Vis forfatter(e) (2012). Frå magasin til brot. Lyse kloster som materialleverandør i mellomalderen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Archaeological investigations at King Håkons Hall.
 • Vis forfatter(e) (2010). The mendicant Orders in Scandinavia.
 • Vis forfatter(e) (2010). Saint Sunniva and her followers at Selja: Holy Men from Ireland or Iron Age Locals?
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2018). “Hundre års fråvær er lenge nok! Nonneseter“. Bergens Tidende. 63.
 • Vis forfatter(e) (2018). “Hent Nonneseter fram att i bybiletet“. Bergensavisen. 23.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) (2018). Treasures from the Grave: exploring Irish Norse connections through artefacts in the University Museum of Bergen.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2020). Om dagens Vangen og norsk allmenningstradisjon. Avisa Hordaland, Voss. 10-11.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). St. Sunniva - irsk dronning, norsk vernehelgen / - Irish Queen, Norwegian Patron Saint. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Vis forfatter(e) (2016). The farm as a social arena. Waxmann Verlag.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2011). Sankta Sunniva og det heilage skrinet, lesehefte 1-3.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Frå seminaret: Borgund - Ny kunnskap tusen år etter? Rapport frå BorgundKaupangProsjektet. Årbok for Sunnmøre. 87-99.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hovemadonnaen - Skapt på 1200-talet. Gjenskapt på 2000-talet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 97-101.
 • Vis forfatter(e) (2021). Gjenskaping - Hovemadonnaen i ny form. Å forma ein mellomalderskulptur på nytt. Fortidsvern. 54-59.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bergen. Då byen fekk ei Bylov i 1276. Årbok 2017 Bryggens Venner Stiftelsen Bryggen. 21-23.
 • Vis forfatter(e) (2021). "Tulla på stigen"- om Dorothea Platou Fischer og ein nekrolog som aldri vart skriven . Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 20-28.
 • Vis forfatter(e) (2020). Søke kvile og ro. DNT Årbok. 88-92.
 • Vis forfatter(e) (2019). Eit gravfunn på Guhaugen på Hove. Pridlao.. 23-26.
 • Vis forfatter(e) (2017). Svart natt på Universitetsmuseet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 7-16.
 • Vis forfatter(e) (2017). Om klokkene frå Hove kyrkje i Vik. Kan den eldste av klokkene framleis vera på Madagaskar? Pridlao.. 75-80.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ei stavkyrkje ved Bergens Museum? - om flytteplanane for Hopperstad stavkyrkje. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 33-42.
 • Vis forfatter(e) (2014). På sporet av "siste germanartid" - tyske krigsmedaljar frå det okkuperte Bergenhus. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 27-32.
 • Vis forfatter(e) (2010). Då Bergens Museum skulle ha tilkalla Hercule Poirot. Eller ei kjeldekritisk vurdering av eit tilvekstnummer. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 20-27.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Jolefreden og Maria Møy i Sogn. Sogn Avis. 2-3.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ingrid Alexandra kan byggje sin identitet på 850 år gamle røter i norsk historie. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 32-33.
 • Vis forfatter(e) (2020). Vangen, kva no? Avisa Hordaland, Voss. 11.
 • Vis forfatter(e) (2020). Det kom eit fly til Bergen i 2020. Bergens Tidende. 29-29.
 • Vis forfatter(e) (2019). No kan det usynlege gjerast synleg igjen. Bergensavisen. 23.
 • Vis forfatter(e) (2018). Eit bispedøme for Vestlandet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ingen pengesum vil kunne erstatte det tapte. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Øya der kristendommen kom i land. I 1015 steig Olav Haraldsson i land på heilagøya Selja i Nordfjord, klar for å kristna Noreg. Staden var neppe tilfeldig vald. Bergens Tidende. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (2015). Om Vangskyrkja på Voss og plasseringa som ho har. Hordaland - avisen. 21-21.
 • Vis forfatter(e) (2014). Bergen som pilegrimsstad i mellomalderen. Vårt land. 24-25.
 • Vis forfatter(e) (2013). De skulle begrave en konge stor. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Selja - Noregs første helgen- og valfartsstad. Fjordenes Tidende.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). Forskarar på jakt etter ny kunnskap på Kinn.
 • Vis forfatter(e) (2018). Forskarar på jakt etter ny kunnskap på Kinn.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tyske medaljer gravd frem på Bergenhus.
 • Vis forfatter(e) (2009). Intervju, Vestlandsrevyen, NRK Fjernsynet i samband med departementsmeldinga "Pilegrimsmotivet".
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2019). NRK, fjernsynet: Samtale i "Norge nå" frå Selje i Nordfjord.
 • Vis forfatter(e) (2016). «A Book is Used”. In “A book’s life in Norway”. Audio-visual publication within the research project (leader, Åslaug Ommundsen) “From manuscript fragments to book history”.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Kongsbygningane på Avaldsnes. Ein residens for kongen eller for kapellkannikane hans? 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Dei heilage som kviler på Kinn og Selja. Helgenstaden på Kinn og legendetradisjonen om Den Heilage Sunniva og Seljumennene. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sankta Sunniva, ei regjerande dronning som garantist for kong Magnus Erlingssons arverett? Om kvinneledd og arverett til riket sett gjennom Sunniva-legenda / St Sunniva, a Queen Regnant as Guarantor for King Magnus Erlingsson's Accession to the Throne? On female links and hereditary right to the kingship seen through the legend of St Sunniva. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Den heilage Sunniva - vår vernehelgen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Coins and monastic liturgy in the Middle Ages - A study of St Mary's Benedictine nunnery in Bergen, Norway. 42 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Beinrelikviar De Sanctis in Selia / Bone relics De Sanctis in Selia. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). The Royal Edifice at Avaldsnes: A Palatium for the King or a Residence for his Canons? 52 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). St Sunniva, the Seljumenn, and St. Alban: The Benedictines and the Sanctuary at Selja, Norway. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). A holy cave and womb: the sanctuary on the island of Selja and the birth of the first Norwegian saints. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Cistercian Soapstone. Production and Delivery of Building Material from Lyse Abbey to Bergen in the 13th century. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). One thousand years of tradition and change on two West-Norwegian farms AD 200-1200. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). From collection to quarry - Lyse Abbey's role as a soapstone supplier in the Middle Ages. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Monks, nuns, canons and friars in medieval Bergen. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). King Håkon's Hall and its Authenticity. The Medieval Hall and its Archaeology in the 19th and 20th Centuries. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kva fortel bygningsrestane av dei norske klostera om kontinental norm og norsk praksis innan ordensliva? 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Bakgrunnen for helgenanlegget på Selja og staden si rolle i den tidlege kristninga av Vest-Noreg. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). "Dei heilage frå Selja". Vurdering av kulten rundt St. Sunniva og Seljumennene og Selja si rolle som pilegrimsmål i mellomalderen. 17 sider.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) (2021). Gjenskaping - Hovemadonnaen i ny form. Å forma ein mellomalderfigur på nytt .
 • Vis forfatter(e) (2019). Responsorial synging av den gregorianske hymnen "Aeterna Christi Munera" frå Sunnivaliturgien. Til avspeling ved permanentutstilling, Bryggens Museum, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sagaer og sagaskriving (Fragment fra fortida III).
 • Vis forfatter(e) (2012). Bot og bedring (Fragment fra fortida III).
 • Vis forfatter(e) (2011). Stat og kongemakt (Fragment fra fortida II).
 • Vis forfatter(e) (2011). Rett og rettferd (Fragment fra fortida II).
 • Vis forfatter(e) (2011). Kloster og kunnskap (Fragment fra fortida I).
 • Vis forfatter(e) (2011). Fragment fra fortida I-III.
 • Vis forfatter(e) (2010). Klosteret.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). The soundscape of churches.
 • Vis forfatter(e) (2015). Two farms as social arenas.
 • Vis forfatter(e) (2015). Religion and Money. Nuns and Coins in Medieval Bergen.
Film
 • Vis forfatter(e) (2021). Borgund mellomalderbyen som forsvann, Videodokumentar i fem episoder.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2020). Pilegrimsvegen og pilegrimsmål langs norskekysten. 14-17.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Dominikanarane sine første 300 år i Oslo. Ei forteljing om Olavsklosteret i Gamlebyen. 239-260.
 • Vis forfatter(e) (2020). Lyset frå Roma. 290-313.
 • Vis forfatter(e) (2020). Apen fra Domkirkegaten. 54-59.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Nogle Stykker Silkedamask" frå Selja. 36-39.
Brosjyre
 • Vis forfatter(e) (2020). The Church Art Collection / Kirkekunstsamlingen.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2017). "Bergen 1517. Welcome to Bergen - Norway's Reformation City!" Luther-jubileet i Bergen 2017. Bjørgvin Bispedømme og Universitetet i Bergen. https://bergen1517.com.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Hans-Emil Wergeland Lidén (1929-2023). Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 254-257.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kyrkjelandskapet på Vestlandet i mellomalderen / Western Norway’s Church Landscape in the Middle Ages / Die Kirchenlandschaft in Westnorwegen im Mittelalter. Middelalderens kirkekunst. Universitetsmuseet i Bergen. 15-24.
 • Vis forfatter(e) (2020). "Høve til å visualisere historisk anlegg". Fortidsvern. 24-27.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Må englane føre deg til Paradiset!" Om møtet mellom ein arkeolog og menneske frå mellomalderen. Syn og Segn. 72-78.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2006). Der ordet vart skrive: Det fysiske miljøet rundt norske sakrale senter for skriftkultur. 85-126. I:
  • Vis forfatter(e) (2006). Reykholt som makt- og lærdomssenter i den islandske og nordiske kontekst. Snorrastofa.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fischer, Johan Adolf Gerhard. 107-108. I:
  • Vis forfatter(e) (2001). Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Bind 3.
 • Vis forfatter(e) (1995). Selja i Nordfjord. Som Moster eit bruhovud i kristningsprosessen. 142-169. I:
  • Vis forfatter(e) (1995). Møtet mellom hedendom og kristendom i Norge. [Mangler utgivernavn].

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.