Hjem
Alfa Sefland Winges bilde

Alfa Sefland Winge

Ph.d.-kandidat
 • E-postalfa.m.sefland@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Chain of negligence: analysis of the decision-making in the proposed sale of Bergen Engines to a Russian- controlled entity. European Security.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Forelesning til OPS4301 SJØOPERATIV FORDYPNING.
 • Vis forfatter(e) (2021). Krisehåndtering og koronapandemien i fokus.
 • Vis forfatter(e) (2021). Innspill til Riksrevisjonens oppstart forvaltningsrevisjon Sikkerhetsloven.
 • Vis forfatter(e) (2021). Forelesning til OPS4301 SJØOPERATIV FORDYPNING.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tverrsektoriell samling for å sondere utfordringer og muligheter til felles situasjonsforståelse.
 • Vis forfatter(e) (2020). Presentasjon av prosjekt og doktorgradsarbeid .
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Ministre kommer og går - sårbarheter består. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2022). Det er vår velferd vi må beskytte og forsvare. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sammensatte trusler må møtes på en koordinert måte. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2021). Blindsoner for nasjonal sikkerhet. Dagensnæringsliv.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Advarte Forsvaret: Gjorde ingenting.
 • Vis forfatter(e) (2022). Advarer om skjulte russiske eiendommer.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Kapittel 3 Felles situasjonsforståelse. Noen forutsetninger for å nå regjeringens mål om felles sivilmilitær situasjonsforståelse i møte med sammensatte trusler. 22 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PhD topic: Joint Collaboration countering Hybrid Threats. Focus on collaboration in preparedness and crisis management.