Hjem
 • E-postAlgot.Petersson@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 90
 • Besøksadresse
  Allegt. 70
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

Eg arbeider i teknisk avdeling på Geofysisk Institutt. Mine arbeidsoppgåver krinsar rundt førebuing, gjennomføring og etterarbeid i samband med toktverksemd ved Geofysisk Institutt.

Eg disputerte for doktorgraden 11. august 2017. I doktoravhanlinga mi studerte eg vertikale blandingsprosessar i Polhavet nord for Svalbard. Med eit redusert isdekke kan meir vind-energi nå ned i det øvre vasslaget. I tillegg til direkte blanding gjennom vind, kan dette føre til ei auke i treghetsbølgjer, som også kan forplante energien nedover i djupet, og auke varmeutvekslinga frå det relativt varme atlanterhavsvatnet. Les meir her.

Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Winter storms accelerate the demise of sea ice in the Atlantic sector of the Arctic Ocean. Scientific Reports. 1-16.
 • 2018. Observations of brine plumes below melting Arctic sea ice. Ocean Science. 127-138.
 • 2017. Turbulent heat and momentum fluxes in the upper ocean under Arctic sea ice. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans. 1439-1456.
 • 2017. Sea ice thermohaline dynamics and biogeochemistry in the Arctic Ocean: Empirical and model results. Journal of Geophysical Research (JGR): Biogeosciences. 1632-1654.
 • 2017. One-dimensional evolution of the upper water column in the Atlantic sector of the Arctic Ocean in winter. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans. 1665-1682.
 • 2017. Observations of brine plumes below Arctic sea ice. Ocean Science Discussions (OSD). 18 sider.
 • 2017. Mixing rates and vertical heat fluxes north of Svalbard from Arctic winter to spring. Journal of Geophysical Research (JGR). 4569-4586.
 • 2017. Effects of sea-ice and biogeochemical processes and storms on under-ice water fCO2 during the winter-spring transition in the high Arctic Ocean: Implications for sea-air CO2 fluxes. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans. 5566-5587.
 • 2015. Tidal forcing, energetics, and mixing near the Yermak Plateau. Ocean Science. 287-304.
 • 2014. Microstructure measurements from an underwater glider in the turbulent Faroe Bank Channel overflow. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology. 1128-1150.
 • 2014. Dissipation measurements using temperature microstructure from an underwater glider. Methods in oceanography. 44-69.
Rapport
 • 2018. BASIC:-Boundary Layers in the Arctic Atmosphere, Seas and Ice Dynamics - SKD Strategic Project January 2015 – December 2017. 388. 388. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2017. Isen smelter - Varmt Atlanterhavsvatn under sjøisen nord for Svalbard.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Role of winter storms on the evolution of sea ice in the Atlantic sector of the Arctic.
 • 2016. Feltarbeid i Arktis: Observasjonar under isen.
 • 2013. Observing mixing in the Faroe Bank Channel overflow with gliders.
 • 2013. Observations of water mass interaction and mixing in the Faroe Bank Channel overflow.
Mastergradsoppgave
 • 2013. Microstructure measurements using a glider in the Faroe Bank Channel Overflow.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2017. Arktis smeltar frå undersida. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2016. Varmt Atlanterhavsvatn smelter is i Arktis. Naturen. 36-41.
 • 2013. Sjølvstyrt kartlegging. Klima. 18-19.
Doktorgradsavhandling
 • 2017. Mixing processes in the changing Arctic Ocean.
Intervju
 • 2015. Reportasje om "Oppdrag Nansen" og N-ICE2015 på Søndagsrevyen.
Programdeltagelse
 • 2016. Oppdrag Nansen - Episode 5.
Poster
 • 2016. Observations of Under-Ice Heat and Momentum Fluxes from Drift Stations North of Svalbard.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2019. The Iceland Greenland seas project. 1795-1817.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper

Twitter