Hjem
 • E-postAnders.Fagerjord@uib.no
 • Telefon+47 55 58 36 53+47 980 41 073
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  428
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Bøker
 • Berry, David M.; Fagerjord, Anders. 2017. Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age. Polity Press. 191 sider. ISBN: 978-0-7456-9765-9.
 • Liestøl, Gunnar; Fagerjord, Anders; Hannemyr, Gisle. 2009. Sammensatte tekster. Arbeid med digital kompetanse i skolen. Cappelen Damm Akademisk. 166 sider. ISBN: 978-82-02-27826-7.
 • Fagerjord, Anders. 2008. Web-medier: Introduksjon til uttrykksmåter og sjangre på nettet. 2. utgave. Universitetsforlaget. 208 sider. ISBN: 9788215013794.
 • Fagerjord, Anders. 2006. Web-medier: Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på nettet. Universitetsforlaget. 190 sider. ISBN: 82-15-00818-6.
 • Fagerjord, Anders. 2005. Editing Stretchfilm Hypertext '05; 07.09.2005 - 09.09.2005. Publisert i: Hypertext '05 Proceedings; 2005 Dette resultatet er også registrert som foredrag. Usikker på hva det skal registreres som, men andre med tilsvarende produksjon har registrert skriftlig publikasjon i bok. Association for Computing Machinery (ACM). 3 sider. ISBN: 1-59593-203-8.
Tidsskriftartikler
 • Fagerjord, Anders. 2019. Algoritmer og mennesker, makt og filosofi. Norsk Medietidsskrift. 26. 3 sider. doi: 10.18261/ISSN.0805-9535-2019-01-06
 • Fagerjord, Anders; Kueng, Lucy. 2019. Mapping the core actors and flows in streaming video services: What Netflix can tell us about these new media networks. Journal of Media Business Studies. 16. 16 sider. doi: https://doi.org/10.1080/16522354.2019.1684717
 • Fagerjord, Anders. 2015. Humanist evaluation methods in locative media design. Journal of Media Innovations. 2: 107-122.
 • Fagerjord, Anders. 2012. Design som medievitenskapelig metode. Norsk Medietidsskrift. 19: 198-215.
 • Fagerjord, Anders. 2011. Between Place and Interface: Designing Situated Sound for the iPhone. Computers and Composition. 28: 255-263. doi: 10.1016/j.compcom.2011.07.001
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja; Syvertsen, Trine. 2010. High risk, strong belief : images of the future in the media industry. Nordicom Review. 31: 3-16.
 • Fagerjord, Anders. 2007. Den vanskelige oppmerksomheten. Ny tid. 45.
 • Fagerjord, Anders. 2007. En ny verdensvev? Ny tid. 40.
 • Fagerjord, Anders. 2007. Bloggerene logger ikke av. Ny tid. 35. 1 sider.
 • Fagerjord, Anders. 2005. Prescripts: Authoring With Templates. Kairos. 10.
 • Fagerjord, Anders; Karlsen, Faltin; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja; Syvertsen, Trine. 2005. Vennlige visjoner for digital-tv: NTVs framtidsbeskrivelse som retorikk. Norsk Medietidsskrift. 12: 94-115.
 • Fagerjord, Anders. 2003. Four Axes of Rhetorical Convergence. Dichtung-Digital. 30.
 • Fagerjord, Anders. 2002. Skikkelig om skjermtekster. Norsk Medietidsskrift. 9: 161-165.
 • Kluge, Anders; Fagerjord, Anders. 1999. Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier. Nordicom Information. 6 sider.
Rapporter/avhandlinger
 • Fagerjord, Anders. 2003. Rhetorical Convergence: Earlier Media Influence on Web Media Form. 367 sider.
 • Lundby, Knut; Fagerjord, Anders; Kluge, Anders; Lovett, Hilde. 1999. Norge i Nordic Interactive. Norsk satsing i nordisk ramme: framtidsrettet forskning om interaktive multimedier. InterMedia@Universitetet i Oslo. 21 sider.
Bokkapitler
 • Fagerjord, Anders. 2017. Toward a rhetoric of the place: Creating locative experiences. 13, sider 225-240. I:
  • Potts, Liza; Salvo, Michael J. 2017. Rhetoric and Experience Architecture. Parlor Press. 350 sider. ISBN: 978-1-60235-960-4.
 • Fagerjord, Anders. 2015. The cloud, the store, and the millions of apps: SaaS on the little screen. Kap. 6, sider 91-102. I:
  • Kaldrack, Irina; Leeker, Martina. 2015. There is no software, there are just services. Meson Press. 119 sider. ISBN: 978-3-95796-055-9.
 • Jordheim, Helge; Fagerjord, Anders. 2012. Tid, minne, oppdatering. Oppdatert eller utdatert. Del 2, sider 78-87. I:
  • Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik; Jordheim, Helge. 2012. All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press. 276 sider. ISBN: 9788275476119.
 • Fagerjord, Anders. 2011. MUCH: Presenting Roman church music in hand-held, locative hyper-audio. artikkel, sider 617-622. I:
  • Bylund, Markus. 2011. MobileHCI '11 – Proceedings of the 13th International Conference on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services. Association for Computing Machinery (ACM). 768 sider. ISBN: 978-1-4503-0541-9.
 • Fagerjord, Anders. 2010. Multimodal Polyphony: Analysis of a Flash Documentary. Chapter 4, sider 93-120. I:
  • Morrison, Andrew. 2010. Inside Multimodal Composition. Hampton Press. 520 sider. ISBN: 1-57273-958-4.
 • Fagerjord, Anders. 2010. Reiseguiden som sammensatt tekst. Kapittel 2, sider 56-78. I:
  • Engebretsen, Martin. 2010. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 259 sider. ISBN: 978-82-7634-858-3.
 • Fagerjord, Anders. 2010. After Convergence: YouTube and Remix Culture. 1. I:
  • Klastrup, Lisbeth; Hunsinger, Jeremy; Allen, Matthew. 2010. International Handbook of Internet Research. Springer. 300 sider. ISBN: 978-1-4020-9788-1.
 • Storsul, Tanja; Fagerjord, Anders. 2008. Digitization and Media Convergence. Volume IV, sider 1319-1323. I:
  • Donsbach, Wolfgang. 2008. The International Encyclopedia of Communication. Blackwell Publishing. ISBN: 9781405131995.
 • Fagerjord, Anders. 2007. Å skape fra en mal: Preskripter i personlige medier. kapittel, sider 164-185. I:
  • Lüders, Marika; Prøitz, Lin; Rasmussen, Terje. 2007. Personlige medier. Livet mellom skjermene. Gyldendal Akademisk. 273 sider. ISBN: 978-82-05-37195-8.
 • Fagerjord, Anders; Storsul, Tanja. 2007. Questioning Convergence. kap 1, sider 19-31. I:
  • Storsul, Tanja; Stuedahl, Dagny. 2007. Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change. Nordicom. 251 sider. ISBN: 9789189471504.
 • Fagerjord, Anders. 2005. Retorikk: Læren om overbevisende tale. Kapittel 9, sider 42-45. I:
  • Uri, Helene. 2005. (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk. Kunnskapsforlaget. 206 sider.
 • Fagerjord, Anders. 2004. Interaktiv Grafik: et studie af fremtiden i dag. Fremtidens Interfaces, sider 273-292. I:
  • Engholm, Ida; Klastrup, Lisbeth. 2004. Digitale Verdener: De nye mediers æstetik og design. Gyldendal Akademisk. 368 sider. ISBN: 8702023687.
 • Fagerjord, Anders. 2003. Rhetorical Convergence: Studying Web Media. kapittel. I:
  • Liestøl, Gunnar; Morrison, Andrew; Rasmussen, Terje. 2003. Digital media revisited : theoretical and conceptual innovation in digital domains. MIT Press. 554 sider.
 • Fagerjord, Anders. 2002. Frihet: TV2 på nett. 242-262. I:
  • Enli, Gunn; Syvertsen, Trine; Sæther, Susanne Østby. 2002. Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV2 1992-2002. -1 sider. ISBN: 82-7147-220-8.
 • Fagerjord, Anders. 2002. Reading-View(s)ing the Über-box. 99-110. I:
  • Eskelinen, Markku; Koskimaa, Raine. 2002. Cybertext Yearbook 2001. -1 sider. ISBN: 951-39-1173-X.
 • Fagerjord, Anders. 1997. The phonogram industry in Zimbabwe. 4, sider 61-85. I:
  • Andersen, Elin W. 1997. Media, Democracy and Development. Rapport (Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo). 27. UiO, Institutt for medier og kommunikasjon. 170 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.