Hjem
 • E-postAnders.Fagerjord@uib.no
 • Telefon+47 55 58 36 53+47 980 41 073
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  428
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2009). Sammensatte tekster. Arbeid med digital kompetanse i skolen. Cappelen Damm Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Mapping the core actors and flows in streaming video services: What Netflix can tell us about these new media networks. Journal of Media Business Studies. 166-181.
 • Vis forfatter(e) (2015). Humanist evaluation methods in locative media design. The Journal of Media Innovations. 107-122.
 • Vis forfatter(e) (2012). Design som medievitenskapelig metode. Norsk Medietidsskrift. 198-215.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mellom sted og grensesnitt: Utforming av lokatilv lyd for iPhone. Computers and Composition. 255-263.
 • Vis forfatter(e) (2010). High risk, strong belief : images of the future in the media industry. Nordicom Review. 3-16.
 • Vis forfatter(e) (2005). Vennlige visjoner for digital-tv: NTVs framtidsbeskrivelse som retorikk. Norsk Medietidsskrift. 94-115.
 • Vis forfatter(e) (2005). Prescripts: Authoring With Templates. Kairos.
 • Vis forfatter(e) (2003). Four Axes of Rhetorical Convergence. Dichtung-Digital.
 • Vis forfatter(e) (1999). Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier. Nordicom Information. 6 sider.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1999). Norge i Nordic Interactive. Norsk satsing i nordisk ramme: framtidsrettet forskning om interaktive multimedier. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Introduksjon til Stream.
 • Vis forfatter(e) (2017). Idémyldringsteknikker for interaksjonsdesignere.
 • Vis forfatter(e) (2007). Web 2.0 bakom hypen.
 • Vis forfatter(e) (2000). Klikk i krystallkula: hva er myter og realiteter om fremtidens mediebruk?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Spotify and Netflix as innovations: Streaming media history in the light of innovation theory.
 • Vis forfatter(e) (2018). The innovations of challenger streaming services in film, music, and publishing.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mapping the core actors and flows in streaming video services.
 • Vis forfatter(e) (2017). A platform-flow model for streaming video services.
 • Vis forfatter(e) (2013). Towards location literacy: Documenting preliminary guidelines for designing location-based audio.
 • Vis forfatter(e) (2013). Evaluating genre innovation: How can we test a situated sound experiment?
 • Vis forfatter(e) (2012). Toward App studies.
 • Vis forfatter(e) (2011). MUCH: Presenting Roman church music in hand-held, locative hyper-audio.
 • Vis forfatter(e) (2011). Is the Web dead yet? Native app versus open HTML in locative media.
 • Vis forfatter(e) (2011). Expanding the genre of online encyclopedia.
 • Vis forfatter(e) (2008). High Risk, Strong Belief: Images of the Future in the Media Industry.
 • Vis forfatter(e) (2007). Playing With the Academic Format: Hypertext Research Publishing in the Age of Online Journals.
 • Vis forfatter(e) (2006). Personalised and Participatory Media: Studying Fortune-telling in the Media Industry.
 • Vis forfatter(e) (2005). Etter konvergensen? Om konvergensbegrepets funksjon og forklaringskraft.
 • Vis forfatter(e) (2005). Editing Stretchfilm.
 • Vis forfatter(e) (2004). Prescripts: Creating With Templates.
 • Vis forfatter(e) (2001). Rhetorical Convergence: Studying Web Media.
 • Vis forfatter(e) (2001). Linearity and Multicursality in World Wide Web Documentaries.
 • Vis forfatter(e) (2001). Issues of Sequence in Converging Media: Studying World Wide Web documentaries.
 • Vis forfatter(e) (2001). If Aristotle had a Web Page: Rhetoric and Converging Media.
 • Vis forfatter(e) (2000). Reading-View(s)ing the Ûber-box: a Critical View on a Popular Prediction.
 • Vis forfatter(e) (1999). The Convergence of Digital Media Rhetoric.
 • Vis forfatter(e) (1998). Internettkringkasting: arkiv og direkte sending.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2002). Skikkelig om skjermtekster. Norsk Medietidsskrift. 161-165.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2019). Algoritmer og mennesker, makt og filosofi. Norsk Medietidsskrift. 3 sider.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2005). Editing Stretchfilm Hypertext '05; 07.09.2005 - 09.09.2005. Publisert i: Hypertext '05 Proceedings; 2005 Dette resultatet er også registrert som foredrag. Usikker på hva det skal registreres som, men andre med tilsvarende produksjon har registrert skriftlig publikasjon i bok. Association for Computing Machinery (ACM).
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2017). Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age.
 • Vis forfatter(e) (2008). Web-medier: Introduksjon til uttrykksmåter og sjangre på nettet. 2. utgave.
 • Vis forfatter(e) (2006). Web-medier: Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på nettet.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2007). En ny verdensvev? Ny tid.
 • Vis forfatter(e) (2007). Den vanskelige oppmerksomheten. Ny tid.
 • Vis forfatter(e) (2007). Bloggerene logger ikke av. Ny tid. 1 sider.
Magisteravhandling
 • Vis forfatter(e) (2003). Rhetorical Convergence: Earlier Media Influence on Web Media Form.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2015). - Er det mindre ok å være tjukk kvinne, enn tjukk mann?
 • Vis forfatter(e) (2013). Tøff på Facebook, sjenert på fest.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2017). Kulturnytt: Medieforsker Anders Fagerjord om YouTube.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Toward a rhetoric of the place: Creating locative experiences. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). MUCH: Presenting Roman church music in hand-held, locative hyper-audio. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Multimodal Polyphony: Analysis of a Flash Documentary. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). After Convergence: YouTube and Remix Culture.
 • Vis forfatter(e) (2007). Å skape fra en mal: Preskripter i personlige medier. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Questioning Convergence. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Retorikk: Læren om overbevisende tale. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Interaktiv Grafik: et studie af fremtiden i dag. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Rhetorical Convergence: Studying Web Media.
 • Vis forfatter(e) (2002). Reading-View(s)ing the Über-box. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Frihet: TV2 på nett. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). The phonogram industry in Zimbabwe. 25 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Digitization and Media Convergence. 1319-1323. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). The International Encyclopedia of Communication.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2010). Reiseguiden som sammensatt tekst. 56-78.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Tid, minne, oppdatering. Oppdatert eller utdatert. 78-87.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2015). The cloud, the store, and the millions of apps: SaaS on the little screen. 91-102. I:
  • Vis forfatter(e) (2015). There is no software, there are just services. Meson Press.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.