Hjem
 • E-postanders.johansen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 15
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  621
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Johansen er for tiden tilknyttet forskningsgruppen for retorikkstudier ved Infomedia. Han har gjennom årene engasjert seg på en rad forskjelige forskningsfelt, først og fremst disse:

 • Tidsbevissthet i komparativt og historisk perspektiv
 • Medieteknologi og visuell persepsjon
 • Museet som medium og kunnskapsvilkår
 • Nasjonal identitet og kulturell globalisering
 • Politisk retorikk
 • Skriftkultur og kunnskapsproduksjon
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2013). Akademisk skriving – en skriveveiledning. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Medier - kultur og samfunn. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1999). Medievitenskap bind 4: Medier - kultur og samfunn. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Kamp og konflikt. Rhetorica Scandinavica. 14-31.
 • Vis forfatter(e) (2015). Folketalerne. Nytt Norsk Tidsskrift. 233-247.
 • Vis forfatter(e) (2013). Språkmeldingen som handlingsplan. Nytt Norsk Tidsskrift. 96-105.
 • Vis forfatter(e) (2010). Skriften på veggen II. Rhetorica Scandinavica.
 • Vis forfatter(e) (2010). Skriften på veggen I. Rhetorica Scandinavica. 52-62.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mutations in the VNTR of the carboxyl-ester lipase gene (CEL) are a rare cause of monogenic diabetes. Human Genetics. 55-64.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fotografiet og den tapte tid. Norsk Medietidsskrift. 204-230.
 • Vis forfatter(e) (2008). Eventyr og vitenskap oppdagelsesreiser som kunnskapspraksis. Tidsskrift for kulturforskning. 62-84.
 • Vis forfatter(e) (2007). Talekunst. Teknikk og naturlighet i det offentlige rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 182-195.
 • Vis forfatter(e) (2006). Unntatt offentlighet. Norsk Medietidsskrift. 362-368.
 • Vis forfatter(e) (2006). Talens rom. Om den norske politiske talen. Prosopopeia. 22-32.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hvordan blir ordene virksomme? Nytt Norsk Tidsskrift. 189-199.
 • Vis forfatter(e) (2005). Preserved insulin response to tolbutamide in hepatocyte nuclear factor-1 alpha mutation carriers. Diabetic Medicine. 406-409.
 • Vis forfatter(e) (2004). To slags mediehistorie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 87-91.
 • Vis forfatter(e) (2002). Massemedier og massekommunikasjon. Rhetorica Scandinavica. 43-61.
 • Vis forfatter(e) (2001). Hva skal vi med virkelighet? Norsk Medietidsskrift. 6-29.
 • Vis forfatter(e) (1998). Om å tenke seg om skriftlig, og med stil. Rhetorica Scandinavica. 20-33.
 • Vis forfatter(e) (1997). Det avsøkende blikket. Sosiologi i dag. 5-33.
 • Vis forfatter(e) (1996). Vignetter : hva annonserer vignetten? Norsk Medietidsskrift. 141-146.
 • Vis forfatter(e) (1994). Soul for sale. Cultural Studies. 232-253.
 • Vis forfatter(e) (1994). Credibility and Media Development. EST. 75-85.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2012). Språkmeldingen som handlingsplan. Retorikk og resultater. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Innvandringsmotstanden og det offisielle kultursyn. 17. 17. .
 • Vis forfatter(e) (1996). Sak 060/95 eller : hvem tar ansvar for etikken? 4. 4. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Universitetet i Bergen 75 år.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fag og litteratur, en nødvendig revurdering.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2002). Talerens troverdighet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Politisk troverdighet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Gode og dårlige fortellinger.
 • Vis forfatter(e) (2002). Fortidens nærvær.
 • Vis forfatter(e) (2002). All verdens tid.
 • Vis forfatter(e) (2002). All verdens tid.
 • Vis forfatter(e) (2001). Å skrive om tid.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fortellingens tid.
 • Vis forfatter(e) (2001). Der pepper'n gror.
 • Vis forfatter(e) (2001). All verdens tid.
 • Vis forfatter(e) (1998). Utstillingens språk.
 • Vis forfatter(e) (1998). Politisk troverdighet.
 • Vis forfatter(e) (1998). Om å tenke seg om skriftlig.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kultur og menneskeverd.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kultur og menneskeverd.
 • Vis forfatter(e) (1998). Hva skal vi med historie?
 • Vis forfatter(e) (1998). Godt fjernsyn, god kultur?
 • Vis forfatter(e) (1998). Framføringens kunst i skuespill og politikk.
 • Vis forfatter(e) (1998). Fotografiet og myten om det uskyldige øye.
 • Vis forfatter(e) (1998). Essayet fra faglitterær synsvinkel.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). "Dialog og konflikt – å komme til orde i Norge".
 • Vis forfatter(e) (2015). Kampen om vitenskapsspråket: Norsk, engelsk eller mangfold.
 • Vis forfatter(e) (2002). Utstillingen som medium.
 • Vis forfatter(e) (2002). Utstillingen som medium.
 • Vis forfatter(e) (2002). Troverdighet i politisk kommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tid og teknologi.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tid og handling.
 • Vis forfatter(e) (2002). Talekunst og troverdighet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Politisk kommunikasjon på tvers.
 • Vis forfatter(e) (2002). Om å tenke seg om skriftlig.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mytiske landskap, historiens tid.
 • Vis forfatter(e) (2002). Dannelse som kommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) (2001). Tid, historie, fortelling.
 • Vis forfatter(e) (2001). Tid og planlegging.
 • Vis forfatter(e) (2001). Medieutvikling og politisk retorikk.
 • Vis forfatter(e) (2001). Identitet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Hva skal vi med virkelighet?
 • Vis forfatter(e) (2001). Hva skal vi med virkelighet?
 • Vis forfatter(e) (2001). Historie, identitet, tradisjon.
 • Vis forfatter(e) (1995). The exhibition of age as construction of cultural identity.
 • Vis forfatter(e) (1992). Fellowmen and barbarians: on the formation of identity within the expanding "now" of communication.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2019). Pålitelig kunnskap, engasjerende språk. Sakprosa.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2011). Et farvel til røyken. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2316-2316.
 • Vis forfatter(e) (2004). Virksomme ord. Rhetorica Scandinavica. 20-26.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Levende historie. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Vis forfatter(e) (2021). Damnatio memoriae. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 20-207.
 • Vis forfatter(e) (2011). Innerst i hjertet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 144-146.
 • Vis forfatter(e) (2008). Skal stortingsmeldinger leses? Prosa - tidsskrift for skribenter. 38-41.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2012). Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturanalyse. En teksthistorie. Pax Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. Bergen Museum, Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. Bergen Museum, UiB.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2019). Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913.
 • Vis forfatter(e) (2018). Skriv! Håndverk i sakprosa.
 • Vis forfatter(e) (2010). Etter oss. Samtale på det siste.
 • Vis forfatter(e) (2009). Skriv! Håndverk i sakprosa.
 • Vis forfatter(e) (2005). Virksomme ord. Politiske taler 1814 - 2005.
 • Vis forfatter(e) (2001). All verdens tid.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2003). Samtalens tynne tråd. Skriveerfaringer. Spartacus.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. Universitetet i Bergen / Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. Universitetet i Bergen / Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) (2002). Talerens troverdighet. Tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1999). Særoppgave, Livssyn. Spartacus forlag.
 • Vis forfatter(e) (1996). Gratie og andre forsøk på å finne seg til rette i det moderne. Tiden.
 • Vis forfatter(e) (1995). Den store misforståelsen :. Tiden/Spartacus.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2006). Kunsten å overtale i Latin-Amerika : En studie av valgkampretorikk i Ecuadoriansk fjernsyn.
 • Vis forfatter(e) (2004). Min båt er så liten... : Arbeiderpartiets navigatører siden 1980-årenes høyrebølge.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2005). Politikk på fjernsyn : Jens Stoltenberg - ei retorisk situasjonsanalyse.
 • Vis forfatter(e) (2005). Inflitrating the blockbuster : a strategy for social marketing in Singapore.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Mer igjen for pengene!" : et retorisk perspektiv på økonomisk-politiske debatter i en moderne medieoffentlighet.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Hva har vi på hjertet i dag?" : politisk retorikk og kultur i Sosialistisk venstreparti.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Å tenke seg om på utenlandsk. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 123-135.
 • Vis forfatter(e) (2015). Krigskommunister i Hillevåg. Stavangeren : medlemsblad for Byhistorisk forening, Stavanger. 106-121.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tenketeknologi. Språknytt. 26-27.
 • Vis forfatter(e) (2014). Håpets gnist i fortiden. Manifest tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2009). Å skrive så folk flest forstår. Om valgprogrammene og leserne som ikke finnes. Prosa - tidsskrift for skribenter. 14-17.
 • Vis forfatter(e) (2003). Dannelse som kommunikasjon. [tilt]. 19-25.
 • Vis forfatter(e) (1999). Tid - linje, sirkel eller punkt. Barnehagefolk. 8-18.
 • Vis forfatter(e) (1999). Tid - linie, cirkel eller punkt? Nul til fjorten. Pædagogisk tidsskrift for daginstitutioner og klubber (Dansk pædagogisk forum). 69-75.
 • Vis forfatter(e) (1994). Synet er et bilde : om fotografiets nye blikk for tingene. Uten tittel : tekster fra Vestlandets kunstakademi. 26-41.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2007). Soria Moria. Norsk Medietidsskrift. 178-187.
 • Vis forfatter(e) (2007). Oppdagelsesreise. Norsk Medietidsskrift. 363-372.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kommunikasjonsteorien. Norsk Medietidsskrift. 83-91.
 • Vis forfatter(e) (2007). Inventio. Norsk Medietidsskrift. 269-276.
 • Vis forfatter(e) (1998). Museet, med og uten vegger. Unimus, Internblad for Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) (1995). Det er kulturen... Norsk Medietidsskrift. 173-177.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2006). Journalistikk som institusjonell praksis. Utviklingshemming og psykisk helse i pressen.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialisert kunnskap - et intervju med Anders Johansen.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (1998). Se på meg, Snakk med meg, Ta på meg, Dans med meg (Intervjuer i fire programmer).
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om kulturforskning.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). 1814-1840: Landets beste menn. 69 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tekst og sjanger. 76 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Broadcasting of Authenticity: How the media transform public politics into personal feelings. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Skrivemåte og metode. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). On thinking in writing, and with style. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ekspertise og propaganda. Momenter til en politisk retorikk-historie 1930-1950. 55 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Litterær kvalitet i sakprosaen. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Politikk og kvalitet. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hva er vitenskap godt for? 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Innledende essay. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Museet i dagens mediesituasjon. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Museet i dagens mediesituasjon. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Fire korttekster. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Et lite påaktet felt. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Tiden er tom, alt kan skje. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Historie, identitet og tradisjon. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Enkeltpersoner og kollektivpersoner. Journalistikk som bidrag til politisk kultur. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Dokumentarmakt i endring. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Credibility and media development. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Medmennesker, landsmenn, samtidige. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Fellowmen, compatriots, contemporaries : on the formation of identity within the expanding "now" of communication. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Etterord. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Credibility and media development. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Er det noen vei tilbake - og vil vi gå den? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Bilde, skrift, snakk. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Nyheter på divanen : om tomt, platt og forrykt snakk, og hvordan det er til å leve med. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Credibility and Media Developments. -15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Conceptions of history and identity: the case of museums. 15 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2004). Innledende essay. IX-LIX.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2008). Structural changes in the repeated region of the carboxyl-ester lipase (CEL) gene and the development of diabetes. Diabetologia. S123-S123.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2014). Menn for sitt ord. Grunnlovsverket sett fra bergenskanten. Vigmostad & Bjørke.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hva skal vi med vitenskap. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2001). Særoppgave. Spartacus.
Multimediaprodukt
 • Vis forfatter(e) (2006). http://virksommeord.uib.no.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Talekunsten. 74-76.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Feltarbeid i fortiden. Retorikkmagasinet KAIROS.
 • Vis forfatter(e) (2012). Virkelighetssjokk. Prosa - tidsskrift for skribenter. 16-23.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2021). The Scientist as Ethnographer: Travelling in Time, Encountering Contemporaries. 183-201. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Nordic Travels . Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2017). Landets beste menn. 110-179. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kampen om vitenskapsspråket: Norsk, engelsk eller mangfold. 193-204. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Årbok 2015 Det Norske Videnskaps-Akademi. Det Norske Videnskaps-Akademi.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2011). Skrivingen er som et høreapparat for den som virkelig lytter. Prosa - tidsskrift for skribenter. 68-73.
 • Vis forfatter(e) (2011). Noko står på spel. Forskerforum. 20-23.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bøker

Kulturanalyse. En teksthistorie (m/ Anne Eriksen, Siv Ellen Kraft og Erling Sandmo). Oslo 2008: Pax.

Medier - kultur og samfunn. (Ny, revidert utgave). Bergen 2008: Fagbokforlaget.

Hva skal vi med vitenskap? 13 innlegg fra striden om tellekantene (m/ Erik Bjerck Hagen). Oslo 2006: Universitetsforlaget.

Virksomme ord. Politiske taler 1814–2005 (m/Jens E. Kjeldsen). Oslo 2005: Universitetsforlaget.

Samtalens tynne tråd. Skriveerfaringer. Oslo 2003: Spartacus.

Talerens troverdighet. Tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk. Oslo 2002: Universitetsforlaget.

Tingenes tale. Innspill til museologi. (m/Kari Gaarder Losnedahl og Hans-Jakob Ågotnes). Bergen 2002: Bergen Museums skrifter, nr. 12.

All verdens tid. Oslo 2001: Spartacus.

Medier - kultur og samfunn. Bergen 1999: Fagbokforlaget.

Særoppgave, Livssyn. Oslo 1999: Spartacus.

Gratie – og andre forsøk på å finne seg til rette i det moderne. Oslo 1996: Tiden.

Den store misforståelsen: "Kulturarv" og "nasjonal egenart" i Norgesreklame og politisk kultur. En advarsel. Oslo 1995: Tiden/Spartacus. 

52 plukk opp. Ukentlige forsøk på å lese avisen. (m/ Martin Eide, Jostein Gripsrud og Peter Larsen). Oslo 1991: Cappelen.

Tid är makt. Tid är pengar. Göteborg 1984: Röda Bokförlaget.

 

Artikler

”Eventyr og vitenskap. Oppdagelsesreisen som kunnskapspraksis”, i: Tidsskrift for kulturforskning, bd. 7 (4), 2008.

”Skal stortingsmeldinger leses?”, i: Prosa, bd. 14 (5), 2008.

”Talekunst. Teknikk og naturlighet i det offentlige rom”, i: Norsk antropologisk tidsskrift, bd. 18 (2-4), 2007.

”Oppdagelsesreise”, i: Norsk medietidsskrift, bd. 14 (4), 2007.

”Inventio”, i: Norsk medietidsskrift, bd. 14 (3), 2007.

”Soria Moria”, i: Norsk medietidsskrift, bd. 14 (2), 2007.

”Kommunikasjonsteorien”, i: Norsk medietidsskrift, bd. 14 (1), 2007.

”Hvordan blir ordene virksomme?”, i: Nytt Norsk Tidsskrift, bd. 23 (3), 2006.

”Hva er vitenskap godt for?”, i: Prosa, bd. 12 (1), 2006.

"Min debut", i: Prosa, bd. 12 (4), 2006

”Unntatt offentlighet”, i: Norsk medietidsskrift, bd. 13 (4), 2006.

”To slags mediehistorie”, i: Arr, bd. 16 (1), 2004.

”Utstillingen som medium”, i: Oddveig Foldøy (red.): Nordisk Museumsfestival 2002. Stavanger 2004: Arkeologisk museum, småtrykk nr. 75

”Innledende essay”, i: Claude Lévi-Strauss: Tropisk elegi. Oslo 2003: Bokklubbenes kulturbibliotek.

”Danning som kommunikasjon”, i: Syn og segn, bd. 109 (1). 2003.

”Dannelse som kommunikasjon”, i: [tilt], bd. 2 (1), 2003.

”Et lite påaktet felt”, i: Johansen, Losnedahl, Ågotnes (red): Tingenes tale. Innspill til museologi. Bergen 2002: Bergen Museums skrifter, nr. 12, Bergen.

”Fire korttekster”, i: Martin Eide (red.): Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter. Institutt for medievitenskap, UiB, 2002. Rapport nr. 51.

”Museet i dagens mediesituasjon” i: Johansen, Losnedahl, Ågotnes (red.): Tingenes tale. Innspill til museologi. Bergen 2002: Bergen Museums skrifter, nr. 12.

”Museet i dagens mediesituasjon”, i: Martin Eide (red.): Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter. Bergen 2002: Institutt for medievitenskap, rapport nr. 51.

”Massemedier og massekommunikasjon”, i: Rhetorica Scandinavica nr. 22, 2002.

"Enkeltpersoner og kollektivpersoner", i: Martin Eide (red): Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati. Makt- ogdemokratiutredningen. Oslo 2001: Gyldendal.

"Historie, identitet og tradisjon", i: Årbok for Nordfjord, bd. 35, 2001.

"Hva skal vi med virkelighet?" i: Norsk medietidsskrift, nr. 2, 2001.

"Tiden er tom, alt kan skje", i: Knut Ågotnes og Frode Molven (red.): Vi har alltid vært romantiske. En bok om det moderne.  Bergen 2001: Ariadne.

"Museet i dagens mediesituasjon", i: Nordisk museologi, nr. 1, 2000.

"Mer om løver", i: På Høyden 2000.

”Museumsforskning som museumsutvikling”, i: Nordisk museologi nr. 2, 2000.

"Bergen Museum 175 år", i: Årsmelding 1999. Universitetet i Bergen, 2000.

"Femti års forsømmelse", i: Trenger vi universitetsmuseene? Rapport fra NUUM-seminar, Oslo 2000.

”Credibility and Media Development”, i: Jostein Gripsrud (red): Television and Common Knowledge. London/New York 1999: Routledge.

"Om å tenke seg om skriftlig, og med stil", i: Rhetorica scandinavica nr. 7, 1998.

”Tid – linje, sirkel eller punkt”, i: Barnehagefolk nr. 1, 1999.

"Fellowmen, compatriots, contemporaries: on the formation of identity within the expanding "now" of communication", i: J. Peter Burgess (red.): Cultural politics and political culture in postmodern Europe. Amsterdam 1997: Rodopi.

 "Det avsøkende blikket", i: Sosiologi i dag, bd.27 (4), 1997.

"Medmennesker, landsmenn, samtidige", i: Sveinung Time (red.): Om kulturell identitet. Høgskolen i Bergen, 1997.

"To foredrag om kulturell identitet og politisk kultur", i: Siri Meyer og Morten Steffensen (red.): Norge - museum eller fremtidslaboratorium? Bergen 1996, Senter for europeiske kulturstudier: Kulturtekster 8.

”Hva annonserer vignetten?” i: Norsk medietidsskrift nr. 1, 1996

"Credibility and media development", i: Jostein Gripsrud (red.): Media and knowledge: the role of television, Universitetet i Bergen 1996: Rhetoric-knowledge-mediation. Working papers no 2.

"Stilen er budskapet", i: John Willy Bakke og Tom Julsrud (red.): Den elektroniske nomade: med Marshall McLuhan som guide langs den digitale landevei. Oslo 1996: Spartacus.

"Etterord", i: Benedict Anderson: Forestilte fellesskap: refleksjoner omkring nasjonalismens opprinnelse og spredning. Oslo 1996: Spartacus.

“The Exhibition of Age as Construction of Cultural Identity”, i: Museum and Communities. Proceedings of the Annual Conference of the International Committee for Education and Cultural Action (CECA) of the International Council of Museums. Stavanger, 1995.

"Medmennesker, landsmenn, samtidige", i: Norsk medietidsskrift nr. 2, 1995.

"Bilde, skrift, snakk", i: Sverre Tusvik (red.): Boka i mediesamfunnet. Oslo 1994: KULTs skriftserie nr. 25.

”Synet er et bilde. Om fotografiets nye blikk for tingene”, i: Uten tittel, bd. 4 (1), 1994.

"Credibility and media development", i: Karin Gundersen m.fl. (red): EST VII: subject and authenticity. Oslo 1994: Norges forskningsråd.

"Soul for sale": Cultural studies, bd. 8 (2), 1994.

"Nyheter på divanen: om tomt, platt og forrykt snakk, og hvordan det er til å leve med", i: Jostein Gripsrud (red.): Mediegleder. Oslo 1993: Ad Notam.

“Eksotisk psykologi”, i: Ingvild S. Gilhus og Lars Helge Nilsen (red): På sjelens vinger. Sjelsforestillinger gjennom tidene. Bergen 1992: Alma Mater.

"Conceptions of history and identity: the case of museums", i: Jostein Gripsrud (red.): Cultural identity and the media, Bergen 1992, Institutt for massekommunikasjon, rapport 14.

"Kanssaihmisiæ ja barbaareita: identiteetin rakentuminen kommunikaation laajenevassa nyt-hetkessæ", i: Tiedotustutkimus, bd. 15 (4), 1992.  

"Nasjonen som kommunikasjonsfellesskap", i: Jostein Gripsrud m.fl. (red): Filmhistorie – fjernsynshistorie: perspektiver, metoder, kilder, Trondheim 1991. KULTs skriftserie nr. 5.

"Sjelen som forretningsidé", i: Nytt Norsk Tidsskrift, bd. 8 (2), 1991.

”Sin eigen refleks i glaset”, i: Museumsnytt nr. 3–4, 1991.

”Myten om norsk kultur”, i: Kulturjournalistikk i 90-årene. Fredrikstad 1991: Institutt for journalitsikk.

"McLuhan's turtle, or: Recognition as revelation", i: Helge Rønning og Knut Lundby (red.): Media and communication. Readings in methodology, history and culture. Oslo 1991: Norwegian University Press.

“Gratie”, i: Dag Østerberg (red.): Kultur och barbari. Essäer i konst- och samhällsvetenskap. Stockholm 1991: Symposion.

"Museets modernitet" (II), i: Samtiden nr. 1, 1991.

"Museets modernitet" (I), i: Samtiden nr. 6, 1990.

”Kulturhistoriske museer: Modernisme mot tradisjonsmakeri”, i: Norsk museumspedagogisk forening, Årsmøterapport 1991.

“Om det framtidige (før og nå, for og mot)”, i: Kristin Clemet m.fl.: Tror vi fortsatt på fremskrittet? Oslo 1990: Aschehoug.

”Myten om norsk kultur”, i: Kulturforsking – tilhøvet mellom kultur, politikk og økonomi. Rapport fra KULTs landskonferanse 1990.

”Ting, tid, identitet”, i: Siri Meyer (red): Estetikk og historisitet. Bergen 1990.

”Dag, time, stund”, i: Dugnad nr. 3-4, 1990.

"Hva skal vi med historie?”, i: Anne Marit Myrstad og Terje Rasmussen (red.): Historien og mediene. Oslo 1990: Norsk medieforskerlag.

”Atspredelse og visuell stimulans”, i: Forming i skolen, bd. 23 (4–5), 1989.

”Handlingens tid”, i: Thomas Hylland Eriksen (red): Hvor mange hvite elefanter? Kulturdimensjonen i bistandsarbeidet. Oslo 1989: Ad Notam

”Handlingens tid”, i: Tid og utvikling. Trondheim 1989: Rapport fra Norsk forening for utviklingsforsknings 6. årskonferanse.

”Ting, tid, identitet”, i: Syn og segn, bd. 95 (3), 1989.

”Godt fjernsyn – god kultur?” i: Ottar Brox og Marianne Gullestad (red.): På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske. Oslo 1989: Ad Notam.

”Ting – tid – identitet”, i: Museene i samfunnet. Rapport fra NKKMs fagseminar 1989.

"Troverdighet", i: Sosiologi i dag, bd. 19 (2-3), 1989.

"Øyets gastronomi", i: Z nr. 4, 1988.

”Mytiske landskap”, i: Profil nr. 2, 1988.

"Fjernsynet som kulturformidler", i: Rapport fra Seminar om tradisjons- og kulturformidling. Bergen 1987.

”Tid på TV”, i: Nor-nytt nr. 32, 1987.

”Tid: Moderne, førmoderne, modernistisk”, i: Gerd Sætness og Jon A. Lea (red): Åpent - eller stengt? Om åpningstider og tilgjengelighet. Oslo 1987: Universitetsforlaget. 

"Nedkjølingen av blikket", i: Samtiden nr. 2, 1986.

”Tid, tvang, teknologi – teori. Om tid som handlingsskjema og realabstraksjon”, i: Birgitte Wåhlin (red): Tidsopfattelse og historiebevidsthed. Studier i historisk metode XVIII. Århus 1985: Antikva.

”Det eneste man kan lære av historien …”, i: Samtiden, bd. 94 (6), 1985.

”Draumur um betri tima”, i: Timarit mals og menningar, bd. 45 (3), 1984.

”Sammenhenger” (m/ Jostein Gripsrud), i: Samtiden, bd. 93 (5), 1984.

"Maskens gjenkomst", i: Kontrast nr.3, 1984.

”Fra samtykke til Jobs lykke”, i: Samtiden, bd. 91 (6), 1982.

”Utopien om nåtid”, i: Samtiden, bd. 91 (3), 1982.

"Masken som kontrast", i: Kontrast nr. 1, 1981.

”Feltarbeid i sosialantropologien – fra observasjoner til data”, i: Antropolognytt, bd. 3 (2), 1981.

 

 

Rapporter, notater m.v.

Smak og behag. Forsøk på å diskutere det udiskutable. Bergen 2000: Institutt for Medievitenskap, UiB, Rapport nr. 44.

Museumsforskning som museumsutvikling. Oslo 2000: Norsk museumsutviklings skrifter nr 6.

Innvandringsmotstanden og det offisielle kultursyn. Bergen 1997: Institutt for medievitenskap, UiB, Arbeidsnotater nr. 17.

Sak 060/95 – eller: hvem tar ansvar for etikken? Bergen 1996: Institutt for medievitenskap, UiB, Arbeidsnotater nr. 4/96. 

Grammatikk i håret: Notater om betydningsdannelse i kroppsritualene. Bergen 1995: Institutt for medievitenskap, UiB, Rapport nr. 19.

Filmhistorie – fjernsynshistorie: perspektiver, metoder, kilder. (m/ Jostein Gripsrud og Peter Larsen). Trondheim, 1991: KULTs skriftserie nr. 5.

Arbeid og tanke. Om noen forskyvinger i forholdet mellom kultur og praktisk fornuft (I-III). Avhandling til magistergraden, 1980. Sosialantropologisk institutt, UiB.

Anders Johansen er utdannet sosialantropolog. I 1980 tok han magistergraden med avhandlingen Arbeid og tanke. Om noen forskyvninger i forholdet mellom kultur og praktisk fornuft. 

Etter et år som amanuensisvikar ved Religionsvitenskapelig institutt , UiB (1981-82), og en periode som forskningsstipendiat og amanuensisvikar ved Sosialantropologisk institutt, UiB (1982-88), meldte Johansen overgang til medievitenskapen. Fra 1988 var han NFR-stipendiat, fra 1990 førsteamanuensis og fra 1992 professor ved Institutt for massekommunikasjon, UiB, nåværende Infomedia.

Johansen har hatt en rekke universitets- og forskningspolitiske verv. I senere år har han blant annet vært styreleder for Bergen Museum (1998-2000), medlem av styret for NFRs kulturforskningsprogram KULFO (2003-2008), og medlem av styringsgruppen for UiBs satsningsområde Demokrati og rettsstat (2008-).

I sine skriftlige arbeider har Johansen dyrket et bredt interessefelt og gjort bruk av en rad forskjellige sjangrer og språklige uttrykk. For denne innsatsen ble han i 2008 tildelt Språkprisen - Språkrådets pris "for fremragende bruk av norsk språk i saksprosa".