Hjem
Anders Kristian Strands bilde

Anders Kristian Strand

Førsteamanuensis, allmenn litteraturvitenskap
 • E-postAnders.Strand@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 67
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Som forsker befatter Strand seg særlig med romantisk og tidligmodernistisk litteratur, særlig lyrikk (tysk, fransk, engelskspråklig); litteraturteori (hermeneutikk, dekonstruksjon, fenomenologi; Adorno og Benjamin); litterære tradisjonsfigurer og litteraturens historiefilosofi, samt med renessansens litteratur og kultur. Strand fullfører for tiden en bok om elvemotivet i Vestens lyrikkhistorie.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). “And what if I enwreathed my own?” Literary Tourism as Transplantation in Wordsworth’s Yarrow Poems. Romantik: Journal for the Study of Romanticisms. 51-72.
 • Vis forfatter(e) (2017). «En teori om forfallstider» - Forfall og redning i Walter Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels . Agora. 121-151.
 • Vis forfatter(e) (2013). "La vie de cette différence" - Å lese forskjeller. Subaltern. 20-25.
 • Vis forfatter(e) (2012). Adornos konstellative hermeneutikk : naturhistorisk interpretasjon og historiefilosofi i Adornos Hölderlin-lesning. Agora. 167-223.
 • Vis forfatter(e) (2011). ”skrive til lyden av vann” -tradisjon og varietas i Petrarcas elvedikt. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 106-131.
 • Vis forfatter(e) (2006). [Anmeldelse] Om Lyrikkens liv og noen spørsmål om lyrikk og liv. Anmeldelse av Christian Janss og Christian Refsum: Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning Universitetsforlaget 2003, 304 sider. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 131-141.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). ”Le fauteuil magique” - poetisk tenkning i Marcel Prousts À la recherche du temps perdu.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Per Buvik i samtale med Anders Kristian Strand om faget allmenn litteraturvitenskap og egen forskning.
 • Vis forfatter(e) (2015). Paneldeltakelse etter Synne Ytre Arnes forelesning "Løgn og litteratur: Hvorfor lese Proust i dag?".
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). "Forfall" som motiv i litteratur og kulturteori i kjølvannet av første verdenskrig - med vekt på Walter Benjamin og Marcel Proust".
 • Vis forfatter(e) (2013). "Adorno: Tolkning og melankoli".
 • Vis forfatter(e) (2008). THE RIVER AND THE MARGINS OF LANGUAGE - Notes to a Reading of Book 1 of W. C. Williams’ Paterson.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Petrarcas rolle i elvens motivhistorie".
 • Vis forfatter(e) (2008). "Gadamer spent mellom Kant og Hegel- Om "Das Beispiel des Klassischen" i Hans Georg Gadamers Wahrheit und Methode".
 • Vis forfatter(e) (2005). "Allegorie des Denkmals" - Stefan Georges Übersetzung von Baudelaires Gedicht: „Je te donne ces vers“. Der Vortrag wurde kommentiert von Prof. Dr. Werner Hamacher.
 • Vis forfatter(e) (2003). Oversettelse som ekshumasjon. Stefan Georges oversettelse av Aloysius Bertrands dedikasjon til Victor Hugo fra Gaspard de la Nuit.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2021). Leder, årgang 24, nr. 2. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 79-80.
 • Vis forfatter(e) (2021). Leder, årgang 24, nr. 1. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 5-6.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2006). Om "Lyrikkens liv" og noen spørsmål om lyrikk og liv - en anmeldelse av "Lyrikkens liv" av Christian Janss og Christian Refsum. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 131-141.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2002). �EINE UNS [�] ABGEWENDETE SEITE�.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). "Paul Valéry og Den åndelige krisen". Vinduet.
 • Vis forfatter(e) (2012). Anarki, skjønnhet og fornuftens mytologi hos Hölderlin, Hegel og Beethoven - En innføring til og oversettelse av "Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus" (1796/97). Prosopopeia. 28-37.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Prima philologia" - innføring i Werner Hamachers litteraturvitenskapelige verk; særlig hans "95 Teser om filologi" (2010). Vagant. 88-98.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Staging Perception. Theatricalities in Marcel Proust’s À la recherche du temps perdu.
 • Vis forfatter(e) (2017). "With His Blood He Wrote". Functions of the Pact Motif in Faustian Literature.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Lebst du?" - Studien ausgewählter Texte aus dem Übersetzungswerk Stefan Georges und Rainer Maria Rilkes (Dissertation zur Erlangung des Grades Philosophiae Doctor (Ph.D), Universität in Bergen, Norwegen 2008).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). “Memory is a seamstress”: Media of Memory in Virginia Woolf’s Orlando. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). "'Labour of Love': The Emotional Turn in R.M. Rilke’s Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge". 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Textual Action in W. C. Williams’ Paterson. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Landskap og kall i Ibsens Brand. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Oversetterens posisjon - om selvrefleksjon i oversettelser av Ellinor Lervik og Stefan George. 42 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Bobrowski und der Orphismis - Überlegungen zur Lyrik Johannes Bobrowskis. 20 sider.
Forskerlinjeoppgave
 • Vis forfatter(e) (2008). "Om oversetterens posisjon og lesning av oversettelse", Vitensk.teor. innlegg.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2015). Det litterære begjær. Per Buvik i samtale med Anders Kristian Strand. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 71-82.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Studium: Allmenn og sammenlignende litteraturvitenskap, germanistikk, historie, romanistikk og filosofi ved NTNU, Université de Paris, Universität Erlangen-Nürnberg og Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Forskningsopphold ved Baden-Württembergische Landesbibliothek (Stefan George og Hölderlin), Stuttgart; Bad Homburg ("Hölderlin-Wohnung"); King's College, University of London. Han har forelest og vært seminarleder på alle nivåer i emner som 1800-tallets roman, litteraturteori, romantisk og moderne lyrikk, oversettelsesteori, allmenn estetisk teori og modernitetens epikk.