Hjem
Anders Kristian Strands bilde

Anders Kristian Strand

Førsteamanuensis, allmenn litteraturvitenskap
 • E-postAnders.Strand@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 67+47 948 13 439
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Som forsker befatter Strand seg særlig med romantisk og tidligmodernistisk litteratur, særlig lyrikk (tysk, fransk, engelskspråklig); litteraturteori (hermeneutikk, dekonstruksjon, fenomenologi; Adorno og Benjamin); litterære tradisjonsfigurer og litteraturens historiefilosofi, samt med renessansens litteratur og kultur. Strand fullfører for tiden en bok om elvemotivet i Vestens lyrikkhistorie.

Tidsskriftartikler
 • Strand, Anders Kristian. 2017. «En teori om forfallstider» - Forfall og redning i Walter Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 35: 121-151.
 • Buvik, Per; Strand, Anders Kristian. 2015. Det litterære begjær. Per Buvik i samtale med Anders Kristian Strand. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 18: 71-82.
 • Strand, Anders Kristian. 2014. "Paul Valéry og Den åndelige krisen". Vinduet. 4.
 • Strand, Anders Kristian. 2013. "La vie de cette différence" - Å lese forskjeller. Subaltern. 1. 20-25.
 • Strand, Anders Kristian. 2012. Adornos konstellative hermeneutikk : naturhistorisk interpretasjon og historiefilosofi i Adornos Hölderlin-lesning. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 30: 167-223.
 • Strand, Anders Kristian. 2012. Anarki, skjønnhet og fornuftens mytologi hos Hölderlin, Hegel og Beethoven - En innføring til og oversettelse av "Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus" (1796/97). Prosopopeia. 1: 28-37.
 • Strand, Anders Kristian. 2011. "Prima philologia" - innføring i Werner Hamachers litteraturvitenskapelige verk; særlig hans "95 Teser om filologi" (2010). Vagant. 3: 88-98.
 • Strand, Anders Kristian. 2011. ”skrive til lyden av vann” -tradisjon og varietas i Petrarcas elvedikt. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 14: 106-131.
 • Strand, Anders Kristian. 2006. [Anmeldelse] Om Lyrikkens liv og noen spørsmål om lyrikk og liv. Anmeldelse av Christian Janss og Christian Refsum: Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning Universitetsforlaget 2003, 304 sider. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 9: 131-141.
 • Strand, Anders Kristian. 2006. Om "Lyrikkens liv" og noen spørsmål om lyrikk og liv - en anmeldelse av "Lyrikkens liv" av Christian Janss og Christian Refsum. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 9: 131-141.
Rapporter/avhandlinger
 • Strand, Anders Kristian. 2008. "Lebst du?" - Studien ausgewählter Texte aus dem Übersetzungswerk Stefan Georges und Rainer Maria Rilkes (Dissertation zur Erlangung des Grades Philosophiae Doctor (Ph.D), Universität in Bergen, Norwegen 2008). Univerisitetet i Bergen. 332 sider.
 • Sætre, Lars; Strand, Anders Kristian. 2008. "Om oversetterens posisjon og lesning av oversettelse", Vitensk.teor. innlegg. 15 sider.
 • Strand, Anders Kristian. 2002. �EINE UNS [�] ABGEWENDETE SEITE�. [Mangler utgivernavn].
Bokkapitler
 • Strand, Anders Kristian. 2017. “Memory is a seamstress”: Media of Memory in Virginia Woolf’s Orlando. Part I, chapter 6, sider 171-194. I:
  • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Linkis, Sara Tanderup. 2017. Exploring Text, Media, and Memory. Aarhus Universitetsforlag. 540 sider. ISBN: 978 87 7184 387 3.
 • Strand, Anders Kristian. 2014. "'Labour of Love': The Emotional Turn in R.M. Rilke’s Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge". 15, sider 371-402. I:
  • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Zanetta, Julien. 2014. Exploring Text and Emotions. Aarhus Universitetsforlag. 449 sider. ISBN: 978 87 7934 558 4.
 • Strand, Anders Kristian. 2010. Textual Action in W. C. Williams’ Paterson. Kapittel, sider 333-365. I:
  • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Gullestad, Anders Marcussen. 2010. Exploring Textual Action. Aarhus Universitetsforlag. 439 sider. ISBN: 9788779344600.
 • Strand, Anders Kristian. 2010. Landskap og kall i Ibsens Brand. Kapittel, sider . I:
  • Hagen, Erik Bjerck. 2010. Ibsens Brand. Resepsjon - Tolkning - Kontekst. Vidarforlaget AS. 340 sider. ISBN: 978-82-7990-100-6.
 • Strand, Anders Kristian. 2007. Oversetterens posisjon - om selvrefleksjon i oversettelser av Ellinor Lervik og Stefan George. kap. 2, sider 81-123. I:
  • Vikøy&Rokseth&Strøm, Aasne&Benjamin&Cathrine. 2007. Mellomrom. Tolv tekster om oversettelse. ISBN: 82-92635-00-9.
 • Strand, Anders. 1999. Bobrowski und der Orphismis - Überlegungen zur Lyrik Johannes Bobrowskis. 151-170. I:
  • Skare, Roswitha; Hoppe (Hrsg.), Rainer B. 1999. Wendezeichen? Neue Sichtweisen auf die Literatur der DDR.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Studium: Allmenn og sammenlignende litteraturvitenskap, germanistikk, historie, romanistikk og filosofi ved NTNU, Université de Paris, Universität Erlangen-Nürnberg og Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Forskningsopphold ved Baden-Württembergische Landesbibliothek (Stefan George og Hölderlin), Stuttgart; Bad Homburg ("Hölderlin-Wohnung"); King's College, University of London. Han har forelest og vært seminarleder på alle nivåer i emner som 1800-tallets roman, litteraturteori, romantisk og moderne lyrikk, oversettelsesteori, allmenn estetisk teori og modernitetens epikk.