Hjem
Anders Lillevik Thorsens bilde

Anders Lillevik Thorsen

Stipendiat

Jeg er opptatt av hvordan vi kan tilby best mulig behandling til personer med psykiske lidelser, særlig tvangs- og angstlidelser. Dette er en gruppe der lidelsen ofte stjeler livet i stor grad, og hvor riktig hjelp kan ha veldig mye å si i livet for den som er rammet.

Jeg er også veldig interessert i hvordan vi kan bruke biologiske markører til å finne ut hvordan psykisk lidelse utvikles, opprettholdes, og hvordan effektiv behandling fører til endringer i kropp og hjerne. Dette forskningsfeltet har et stort potensiale til å øke vår forståelse av hvordan hjernen fungerer og hvor plastisk den er.

Se https://www.researchgate.net/profile/Anders_Thorsen3 for oppdatert publikasjonsliste.

  • Thorsen, Anders Lillevik. 2019. The Emotional Brain in Obsessive-Compulsive Disorder.
  • Thorsen, Anders Lillevik; Meza, Jocelyn I.; Hinshaw, Stephen P; Lundervold, Astri. 2018. Processing speed mediates the longitudinal association between ADHD symptoms and preadolescent peer problems. Frontiers in Psychology. 1-9.
  • Thorsen, Anders Lillevik; Hagland, Pernille; Radua, Joaquim; Mataix-Cols, David; Kvale, Gerd; Hansen, Bjarne; van den Heuvel, Odile A. 2018. Emotional Processing in Obsessive-Compulsive Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis of 25 Functional Neuroimaging Studies. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. 563-571.
  • Thorsen, Anders Lillevik; de Wit, Stella J.; de Vries, Froukje E.; Cath, Danielle C.; Veltman, Dick J.; van der Werf, Ysbrand D.; Mataix-Cols, David; Hansen, Bjarne; Kvale, Gerd; van den Heuvel, Odile A. 2018. Emotion regulation in obsessive-compulsive disorder, unaffected siblings, and unrelated healthy control participants. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. 1-9.
  • Eilertsen, Thomas; Thorsen, Anders Lillevik; Holm, Silje Elisabeth Hasmo; Bøe, Tormod; Sørensen, Lin; Lundervold, Astri. 2016. Parental socioeconomic status and child intellectual functioning in a Norwegian sample. Scandinavian Journal of Psychology. 399-405.
  • Thorsen, Anders Lillevik; van den Heuvel, Odile A.; Hansen, Bjarne; Kvale, Gerd. 2015. Neuroimaging of psychotherapy for obsessive-compulsive disorder: A systematic review. Psychiatry Research : Neuroimaging. 306-313.
  • Thorsen, Anders Lillevik; Johansson, Kyrre; Løberg, Else-Marie. 2014. Neurobiology of cognitive remediation therapy for schizophrenia: a systematic review.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Translational approach to the understanding and treatment of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Measuring clinical change through neuroimaging

Prosjektet vil undersøke om konsentrert eksponeringsbehandling over fire dager er forbundet med endringer i hjernen. Dette vil belyses gjennom både funksjonell og strukturell hjerneavbildning kombinert med kliniske målinger. Se https://helse-bergen.no/ocd-teamet for mer informasjon.