Hjem
Anders Lillevik Thorsens bilde
Foto:
Thor Brødreskift
 • E-postanders.thorsen@uib.no
 • Besøksadresse
  Møllendalsbakken 9, 3 etg.
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Jeg er opptatt av hvordan vi kan tilby best mulig behandling til personer med psykiske lidelser, og særlig traume-, tvangs- og angslidelser. Dette er en gruppe der lidelsen ofte gjør at livet stopper opp og hvor riktig hjelp kan ha en veldig stor påvirkning for den som er rammet.

Jeg er også veldig interessert i hvordan vi kan bruke biologiske markører til å finne ut hvordan psykisk lidelse utvikles, opprettholdes, og ikke minst hvordan effektiv behandling fører til endringer i kropp og hjerne. Dette forskningsfeltet har et stort potensiale til å øke vår forståelse av psykiske lidelser, hvordan hjernen fungerer og hvor formbar hjernen er.

PRPSYK303 - Biologisk grunnlag for affektive lidelser, angstlidelser og hvordan hjernen enres etter behandling

Se https://scholar.google.com/citations?user=PZJQNkIAAAAJ for oppdatert publikasjonsliste.

 • Vis forfatter(e) (2023). The functional connectome in obsessive-compulsive disorder: resting-state mega-analysis and machine learning classification for the ENIGMA-OCD consortium. Molecular Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2023). Right Prefrontal Cortical Thickness Is Associated With Response to Cognitive-Behavioral Therapy in Children With Obsessive-Compulsive Disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 403-414.
 • Vis forfatter(e) (2023). Correction: The functional connectome in obsessive-compulsive disorder: resting-state mega-analysis and machine learning classification for the ENIGMA-OCD consortium (Molecular Psychiatry, (2023), 10.1038/s41380-023-02077-0). Molecular Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2022). The thalamus and its subnuclei—a gateway to obsessive-compulsive disorder. Translational Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2022). An fMRI study of cognitive planning before and after symptom provocation in pediatric obsessive–compulsive disorder. Journal of Psychiatry & Neuroscience. E409-E420.
 • Vis forfatter(e) (2021). Longitudinal changes in neurometabolite concentrations in the dorsal anterior cingulate cortex after concentrated exposure therapy for obsessive-compulsive disorder. Journal of Affective Disorders. 344-352.
 • Vis forfatter(e) (2021). Disentangling Within- and Between-Person Effects During Response Inhibition in Obsessive-Compulsive Disorder. Frontiers in Psychiatry. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2021). Diffusion Tensor Imaging Before and 3 Months After Concentrated Exposure Response Prevention in Obsessive-Compulsive Disorder. Frontiers in Psychiatry. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2020). Structural neuroimaging biomarkers for obsessive-compulsive disorder in the ENIGMA-OCD consortium: medication matters. Translational Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2020). Stable inhibition-related inferior frontal hypoactivation and fronto-limbic hyperconnectivity in obsessive–compulsive disorder after concentrated exposure therapy. NeuroImage: Clinical. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2020). Effects of Bergen 4-day treatment on resting-state graph features in obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Emotional Brain in Obsessive-Compulsive Disorder.
 • Vis forfatter(e) (2018). Symptom Dimensions in Obsessive-Compulsive Disorder as Predictors of Neurobiology and Treatment Response. Current Treatment Options in Psychiatry. 182-194.
 • Vis forfatter(e) (2018). Processing speed mediates the longitudinal association between ADHD symptoms and preadolescent peer problems. Frontiers in Psychology. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2018). Emotional Processing in Obsessive-Compulsive Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis of 25 Functional Neuroimaging Studies. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. 563-571.
 • Vis forfatter(e) (2018). Emotion regulation in obsessive-compulsive disorder, unaffected siblings, and unrelated healthy control participants. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2016). Parental socioeconomic status and child intellectual functioning in a Norwegian sample. Scandinavian Journal of Psychology. 399-405.
 • Vis forfatter(e) (2015). Neuroimaging of psychotherapy for obsessive-compulsive disorder: A systematic review. Psychiatry Research : Neuroimaging. 306-313.
 • Vis forfatter(e) (2014). Neurobiology of cognitive remediation therapy for schizophrenia: a systematic review. Frontiers in Psychiatry.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Konsentrert eksponeringsbehandling for PTSD (i samarbeid med Bergen Center for Brain Plasticity, Haukeland universitetssykehus)

Studien undersøker om konsentrert eksponeringsbehandling er en ønsket, trygg og effektiv behandling for mennesker med for post-traumatisk stresslidelse. Studien består av flere deler hvor behandling leveres enten individuelt eller i et kombinert gruppe/individuelt format.

Neurobiological markers of response to concentrated exposure therapy (i samarbeid med Bergen Center for Brain Plasticity, Haukeland universitetssykehus)

Prosjektet utvider tidligere forskning til å undersøke om nevrobiologiske markører fra funksjonell og strukturell hjerneavbilding (MR) og epigenetikk (DNA metylering) kan brukes for å forutse og forklare hvorfor mange men ikke alle pasienter med tvangs- eller angstlidelser opplever bedring etter konsentrert eksponeringsbehandling over fire dager hos både voksne og ungdommer.

Sammenhengen mellom traumatisk stress og internaliserende lidelser for hjerneutvikling i ungdomstiden (i samarbeid med NORMENT/Oslo universitetssykehus)

Ungdomstiden er en sensitiv periode for utviklign av hjernen og psykiske lidelser. Samtidig er det en periode hvor for mange ungdommer opplever traumatiske hendelser. I prosjektet undersøker vi sammenhengen mellom hjerneutvikling, internaliserende lidelser (angst-, traume-, tvangslidelser og depresjon) og traumatisk stress i den amerikanske Adolescent Brain Cognitive Development Study (ABCD)-studien.

Translational approach to the understanding and treatment of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Measuring clinical change through neuroimaging (i samarbeid med Bergen Center for Brain Plasticity, Haukeland universitetssykehus)

Prosjektet undersøker om konsentrert eksponeringsbehandling over fire dager er forbundet med endringer i hjernen. Dette vil belyses gjennom både funksjonell og strukturell hjerneavbildning kombinert med kliniske målinger.