Hjem
Anders Lundbergs bilde

Anders Lundberg

 • E-postAnders.Lundberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 76+47 915 87 014
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauriz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Faglege hovudfelt: kulturlandskap, historisk geografi, naturforvaltning, miljøplanlegging, miljøkonsekvensanalyse, vegetasjonsøkologi, plantegeografi, biologisk mangfald, kvantitativ metode, kartografi, flybilettolking, geografiske informasjonssystem (GIS).

Oppnevnt som fagekspert i nasjonale utvalg:

1) Pilotprosjektet: utvikling av metoder for å overvåke verneverdiene i vernede områder i Norge.

2) Medlem av utvalg for å utvikle og beskrive tilstandsvariabler for naturtyper i Norge.

 

Lundberg underviser i miljø og vegetasjonsgeografi (Geo112), ressursforvaltning og planlegging (Geo 281), kulturlandskapets geografi (Geo 282), Miljøgeografisk feltkurs (Geo 291). Han veileder studenter på alle nivå, fra bachelor til master og doktorgrad.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Islandsgrønkurle Coeloglossum viride ssp. islandicum i Noreg – utbreiing, økologi og tilstand. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 169-178.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ekornsvingel Vulpia bromoides i Noreg – utbreiing, økologi og tilstand. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 158-168.
 • Vis forfatter(e) (2018). Recent methods, sources and approaches in the study of temporal landscape change at different scales – a review. Hungarian Geographical Bulletin. 309-318.
 • Vis forfatter(e) (2018). Characterization of Polyphenolic Content in the Aquatic Plants Ruppia cirrhosa and Ruppia maritima —A Source of Nutritional Natural Products. Molecules. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2017). Vassdragsforvaltning i Norge i lys av EUs vanndirektiv. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 56-61.
 • Vis forfatter(e) (2017). Status for kystblåstjerne Tractema verna i Norge. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 8-30.
 • Vis forfatter(e) (2017). Reintroduced mowing can counteract biodiversity loss in abandoned meadows. Erdkunde. 127-142.
 • Vis forfatter(e) (2017). Jærflangre Epipactis helleborine var. neerlandica i Noreg - utbreiing, taksonomisk status, økologi og tilstand. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 221-232.
 • Vis forfatter(e) (2017). Characterization and seasonal variation of individual flavonoids in Zostera marina and Zostera noltii from Norwegian coastal waters. Biochemical Systematics and Ecology. 42-50.
 • Vis forfatter(e) (2016). Purpurmarihand Dactylorhiza purpurella i Noreg - utbreiing, okologi og tilstand. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 147-159.
 • Vis forfatter(e) (2016). Dvergmarikåpe Aphanes australis i Noreg - utbreiing, økologi og tilstand. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 241-251.
 • Vis forfatter(e) (2014). Skredmjelt oxytropis campestris ssp. Scotica i Noreg. Utbreiing, økologi og tilstand. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 123-135.
 • Vis forfatter(e) (2014). Forest expansion as explained by climate change and changes in land use: A study from Bergen, western Norway. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography. 579-589.
 • Vis forfatter(e) (2013). Myrflangre Epipactis palustris gjenfunnet på Karmøy. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 166-168.
 • Vis forfatter(e) (2013). Dvergålegras Zostera noltei i Noreg. Utbreiing, økologi, tilstand og tiltak. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 97-114.
 • Vis forfatter(e) (2012). Land-cover changes during the past 50 years in the semi-arid tropical forest region of northern Peru. Erdkunde. 57-75.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mountain ecosystem response to global change. Erdkunde. 189-213.
 • Vis forfatter(e) (2011). Climate and land-use change as driving forces in lowland semi-natural vegetation dynamics. Erdkunde. 335-353.
 • Vis forfatter(e) (2010). Conflicts between perception and reality in the management of alien species in forest ecosystems: a Norwegian case study. Landscape Research. 319-338.
 • Vis forfatter(e) (2004). The apline treeline under changing land use and climate change - Approach and preliminary results from continental Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. 183-193.
 • Vis forfatter(e) (2004). Spatio-temporal changes of a nature protection area in the agricultural landscapes of Jæren, South-West Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. 147-157.
 • Vis forfatter(e) (2004). Environmental change, human efforts and nature management. Norsk Geografisk Tidsskrift. 145-146.
 • Vis forfatter(e) (2003). Indicators of European environmental change: The recent expansion of beech (Fagus sylvatica) and sycamore (Acer pseudoplatanus) in deciduous forests of Norway and Germany. Norden, Deutschen Gesellschaft für Geographie. 65-66.
 • Vis forfatter(e) (2002). The rise and fall of multiple farms and fragmented landholdings in Norway. Lessons for current environmental management. Oldenburger Geoökologische Studien. 55-66.
 • Vis forfatter(e) (2002). The interpretation of culture in nature: landscape transformation and vegetation change during two centuries at Hystad, SW Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. 246-256.
 • Vis forfatter(e) (2001). Attitudes and culture in Norwegian nature management. Norsk Geografisk Tidsskrift. 54-55.
 • Vis forfatter(e) (2000). Die historische Entwicklung der westnorwegischen Kulturlandschaft im Licht der neuen Paradigmen der Ökologie - Eine Diskussion des Einflusses des Geräteeinsatzes auf die Gestaltung der Kulturlandschaft. Norden, Deutschen Gesellschaft für Geographie. 77-99.
 • Vis forfatter(e) (1996). Professor Tore Ouren 1918-1995. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. pp. 1-5..
 • Vis forfatter(e) (1996). Farming practices and environmental problems in an arid landscape - a case study from the region of Lambayeque, Peru. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. 147-161.
 • Vis forfatter(e) (1996). Environmental change and nature management in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. pp. 143-156.
 • Vis forfatter(e) (1996). Editorial: Land, sea and human effort. GeoJournal. pp. 105-107.
 • Vis forfatter(e) (1996). Changes in the vegetation and management of saltmarsh communities in Southern Norway. Studies in European coastal management.. pp. 197-206..
 • Vis forfatter(e) (1996). Changes in the spatial structure and function of coastal cultural landscapes. GeoJournal. pp. 167-178.
 • Vis forfatter(e) (1991). Studies in regional geography. The case of Austevoll. Norsk Geografisk Tidsskrift. 61-66.
 • Vis forfatter(e) (1991). Plantegeografiske undesøkingar på Vestlandet. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 129-143.
 • Vis forfatter(e) (1991). Hestesportsenter i Hystadmarkjo, Stord? Ei vurdering av miljøkonsekvensar. Geografi i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1991). Frå Hjølmodalen til San Ignacio: Møte med menneske og miljø i Peru. Vidsyn. 18-18.
 • Vis forfatter(e) (1991). Austevoll - a changing coastal landscape. Norsk Geografisk Tidsskrift. 77-93.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). Naturtypar og naturkvalitetar i strandsona.
 • Vis forfatter(e) (2009). Markvandring kystlynghei.
 • Vis forfatter(e) (2009). Landskapsendringar - drivkrefter og verknader i samspel mellom det lokale, det nasjonale og det globale.
 • Vis forfatter(e) (2009). En undersøkelse av kjennskapen til og bruken av Naturbase.
 • Vis forfatter(e) (2009). Betydningen av husdyrbeite for landskapskvalitetane på Haugalandet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Vakkert fjord- og vassdragslandskap - vil det vare?
 • Vis forfatter(e) (2008). I fjellvåkens rike. Planter, fuglar og dyr på Fillefjell.
 • Vis forfatter(e) (2008). Gjennomstrømming i masterstudiet - noen erfaringer fra Institutt for geografi.
 • Vis forfatter(e) (2008). Beitetaksering på Haugalandet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Region og regionalisering. Eit nytt strategisk satsingsområde ved UiB.
 • Vis forfatter(e) (2007). Planter på rømmen - pryd eller problem?
 • Vis forfatter(e) (2007). Natur- og landskapskvalitetar i område planlagt for vindmøller på Sør-Karmøy.
 • Vis forfatter(e) (2007). Karmøys lyngheier - mangfoldig landskap med lang historie.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fitjarøyane - erfaringar etter 15 år med lokal forvaltning.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ville og forvilla planter i Karmøy.
 • Vis forfatter(e) (2006). Turisme og kulturlandskap.
 • Vis forfatter(e) (2006). To års tverrfagleg forsking om landskap, turisme og merkevarebygging i Hardanger - presentasjon av resultat og tankar om vidare utvikling og samarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2006). Rasisme i skogen? Paradokser i debatten om introduserte artar og eit framlegg til vegar ut av dei.
 • Vis forfatter(e) (2006). Naturhistoria på Avaldsnes - fra oldtid til nåtid.
 • Vis forfatter(e) (2006). Landskapet fortel historie. Hystad gjennom 400 år.
 • Vis forfatter(e) (2006). Historisk vandring i Hystadmarkjo, Stord.
 • Vis forfatter(e) (2006). Dei lange endringane i kulturlandskapet. Døme frå Hardanger.
 • Vis forfatter(e) (2005). Utfordringer på utdanningssiden knyttet til kvalitetsreformen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ein presentasjon om det tverrfaglege forskingsprosjektet om Hardanger ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2003). Vegetasjon og landskap på Lindøy.
 • Vis forfatter(e) (2003). Skjøtsel og forvaltning av friluftsområder – problemer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2003). Natur og planteliv på Sørhaugøy, Haugesund.
 • Vis forfatter(e) (2002). Plantelivet på Røvær.
 • Vis forfatter(e) (2002). Lindøy. Historia om folket som budde der og landskapet dei forma.
 • Vis forfatter(e) (2002). Botanisk vandring på Lindøy.
 • Vis forfatter(e) (2001). Villsauens plass i kulturlandskapet – lyng som beiteplante.
 • Vis forfatter(e) (2001). Livet i Øygarden før og no. Korleis jordbruket har forma landskapet i Øygarden frå 1800-talet til i dag.
 • Vis forfatter(e) (2001). Lindøy- eit småbruk på Haugalandet gjennom 100 år.
 • Vis forfatter(e) (2001). Ekskursjon til strandsona i Kvinnherad.
 • Vis forfatter(e) (2001). Ekskursjon til Stangalandsmarka (Karmøy).
 • Vis forfatter(e) (2001). Botanikarane som utforska plantelivet i og omkring Kopervik fra 1850 til i dag – kven var dei, kvifor kom dei og kva fant dei?
 • Vis forfatter(e) (2000). Planter og lokal tradisjon i geografi- og naturfagundervisningen.
 • Vis forfatter(e) (1998). Die historische Entwicklung der westnorwegischer Kulturlandschaft im Licht der neuen Paradigmen der Ökologie - Eine Diskussion des Einflusses des Geräteeinsatzes auf die Gestaltung der Kulturlandschaft.
 • Vis forfatter(e) (1998). Changes in the land and the regional identity of western Norway.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). Verneområder og bevaringsmål – røynsle frå Jærstrendene.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ei geografisk tilnærming til lokalsamfunn og landskap.
 • Vis forfatter(e) (2008). Stability or change? Understanding forest ecosystems in northern Peru - fragile environments facing disturbance.
 • Vis forfatter(e) (2008). Recent developments in agricultural landscapes of western Norway. Farmers' views on past, present and future.
 • Vis forfatter(e) (2008). Recent developments in agricultural landscapes of western Norway. Farmers' views on past, present and future.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pågåande og planlagte aktivitetar i Kina/Aust-Asia, Institutt for geografi.
 • Vis forfatter(e) (2008). Naturtypekartlegging og bevaringsmål - røynsle frå Jærstrendene.
 • Vis forfatter(e) (2008). Alpine forest and tree limits in western Norway and their response to climate change and land use change.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kulturlandskap, fruktdyrkarar og turisme - Utfordringar i indre fjordstrøk.
 • Vis forfatter(e) (2007). Endringar i kulturlandskapet i indre fjordstrøk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Regionane sin funksjon og utvikling i dag og forskinga si rolle.
 • Vis forfatter(e) (2006). Naturvernets historie i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2006). National Parks of Norway, Folgefonna National Park in particular.
 • Vis forfatter(e) (2006). Landskap i endring.
 • Vis forfatter(e) (2006). Globalisation, landscape and tourist response.
 • Vis forfatter(e) (2006). Det vestnorske kulturlandskapet - stabilitet og endring.
 • Vis forfatter(e) (2004). Vegetation dynamics in Piura, Peru, following the El Nino episode of 1997/98.
 • Vis forfatter(e) (2004). Stabilitet og endring i Hardangers kulturlandskap - en tverrfaglig tilnærming.
 • Vis forfatter(e) (2004). Quantitative measures on vegetation and land cover change in first generation forest stands succeeding past grazing.
 • Vis forfatter(e) (2004). New national parks in Norway - Folgefonna national park in particular.
 • Vis forfatter(e) (2003). Vegetation and landscape dynamics in Piura. Methods and preliminary results.
 • Vis forfatter(e) (2003). The question of scale, time and past land use for the understanding of recent vegetation patterns and processes.
 • Vis forfatter(e) (2003). The question of scale and time in the analysis of ecosystem change. Vegetation and landscape change at Hystad, Stord (W Norway) during four hundred years.
 • Vis forfatter(e) (2003). Overvaking i Hystadmarkjo 1988-2003. Målsetting og resultat.
 • Vis forfatter(e) (2003). Myr som økosystem og ressurs - myra som resultat av natur og kultur.
 • Vis forfatter(e) (2003). Landscape transformation at Lindøy (SW Norway) 1955-2003 - a response to changes in land use and customary law.
 • Vis forfatter(e) (2003). Landscape transformation at Lindøy (Karmøy) 1955-2003 - a response to changes in land ownership and customary law.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kystlynghei - eit resultat av klimaendring eller kulturpåverknad? Om naturtilhøve, bruk og historie, dynamikk og forvaltning.
 • Vis forfatter(e) (2003). Hovedlinjer i Arnfinn Skogens faglige virke.
 • Vis forfatter(e) (2002). Why physical geography can’t work without human geography and vice versa – the case of landscape geography.
 • Vis forfatter(e) (2002). The challenge of management of invasive species in invasible ecosystems. The case of Acer pseudoplatanus L. in a deciduous forest of western Norway (artikel)/Naturnatur og kulturnatur - to strategiar i norsk naturforvaltning (foredrag.
 • Vis forfatter(e) (2002). The ambiguous nature of nature – a discussion of the concept of nature.
 • Vis forfatter(e) (2002). Teorien om kulturlandskapets morfologi (Sauer 1925) - tilbakeblikk og evaluering av teoriens relevans i dag.
 • Vis forfatter(e) (2002). Modes of explanation and the interpretation of culture in nature.
 • Vis forfatter(e) (2002). Indicators of European environmental change. The recent expansion of beech (Fagus sylvatica) and sycamore (Acer pseudoplatanus) in decidous forests of Norway and Germany.
 • Vis forfatter(e) (2002). Global change, European transformation and landscape response in Norway. The role of climate change and land use alterations.
 • Vis forfatter(e) (2002). Global change, European transformation and landscape response in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forest history and ecological change. A comparison between the management of Acer pseudoplatanus and Fagus sylvatica in Norway and Germany.
 • Vis forfatter(e) (2002). Dilemmas of landscape conservation.
 • Vis forfatter(e) (2001). Transformation and reconstruction of landscapes – heathlands.
 • Vis forfatter(e) (2001). The history and future of Nordic reclaimed wetlands.
 • Vis forfatter(e) (2001). The Nature of Norwegian Landscapes. Concepts and Application in a European Perspective.
 • Vis forfatter(e) (2001). Processes of landscape change by the influence of agriculture in the 19th and 20th century.
 • Vis forfatter(e) (2001). Excursion Guide to western Norway August 1st-5th 2001.
 • Vis forfatter(e) (2001). Ekskursjon til Vestlandet (Karmøy, Røvær og Myrdal).
 • Vis forfatter(e) (2001). Comments to Jesper S. Schou & Birr-Pedersen, Katja: Afforestation of agricultural land – opportunity costs of two afforestation strategies.
 • Vis forfatter(e) (2001). Changes in Norwegian forestry since the Middel Ages - transformation of forests.
 • Vis forfatter(e) (2001). Andean Cultural and Natural Diversity: the Human and Landscape Ecology of post- El Niño Peru.
 • Vis forfatter(e) (2000). Revolusjon på norsk: kulturlandskapets utvikling i Vest-Norge 1750-2000.
 • Vis forfatter(e) (2000). Om forholdet mellom natur- og samfunnsgeografi i grunnfagsundervisningen.
 • Vis forfatter(e) (2000). Norway - geography and landscape ecology.
 • Vis forfatter(e) (2000). Nature conservation in Norway - history, status and present challenges.
 • Vis forfatter(e) (2000). Nature conservation in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2000). European heathlands - vegetation and landscape dynamics.
 • Vis forfatter(e) (1999). Landscape history, changes in land use and its implications for Norwegian cultural and seminatural landscapes.
 • Vis forfatter(e) (1994). Agricultural systems and deforestation. A Trans-Andean perspective.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2012). Horgen, Jan Erik, Michael Jones og Venke Åsheim Olsen (red.) 2011. ”Studenten som kom før faget”: Etnolog Rigmor Frimannslund (1911–2006) – et minneskrift. Tidsskrift for kulturforskning. 63-65.
 • Vis forfatter(e) (2012). "The student who came for the trade": Ethnologist Rigmor Frimannslund (1911-2006) - a reminder. Norsk Geografisk Tidsskrift. 113-114.
 • Vis forfatter(e) (2003). Book review of Ottar Rønneseth (2001): Gard og gjerde. Faser i utviklingen av Jærens kulturlandskap [Farm and fence. Phases in the development of the cultural landscape of Jæren]. Erling Skjalgssonselskapet, Stavanger. 273 pp. Norsk Geografisk Tidsskrift. 62-62.
 • Vis forfatter(e) (2000). Geologi på sviktande grunn. Omtale av Torkelsen, A. (1999): Geologien på Karmøy. Torkelsen forlag, Skudeneshavn. Haugesunds avis.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2004). Environmental change, human efforts and nature management. Taylor & Francis.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1996). Oversikt over Karmøys karplanteflora. 2. utg.
 • Vis forfatter(e) (1995). Vegetasjonen ved Vikøyevjo i Kvam. Ei vurdering av miljøkonsekvensar av ulike vegalternativ.
 • Vis forfatter(e) (1995). Kompendium i økologi og vegetasjonsgeografi.
 • Vis forfatter(e) (1994). Økosystem, flora og biologisk mangfald i Karmøy.
 • Vis forfatter(e) (1994). Årsmelding 1993.
 • Vis forfatter(e) (1994). Oversikt over Karmøys karplanteflora.
 • Vis forfatter(e) (1994). Karsporeplanter, nakenfrøingar, dekkfrøingar (einfrøbladingar).
 • Vis forfatter(e) (1994). Floradata Karmøy. Karsporeplanter, Nakenfrøingar, Dekkfrøingar (Einfrøbladingar). Bind 1.
 • Vis forfatter(e) (1994). Floradata Karmøy. Dekkfrøingar (Tofrøbladingar). Bind 2.
 • Vis forfatter(e) (1994). Ei mellombels oversikt over Karmøys kryptogamer.
 • Vis forfatter(e) (1994). Dekkfrøingar (tofrøbladingar).
 • Vis forfatter(e) (1991). Institutt for geografi mot år 2000. Innledning til en diskusjon.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Otrøtjedne på Filefjell - lite i areal, stort i verdi. Hujon. 59-63.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fjällmosskursen i Enaforsholm augusti 2013. Rödbläran. 14-18.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kulturlandskapet i fruktdyrkingsområda på Vestlandet. Grønn forskning. 32-39.
 • Vis forfatter(e) (2004). Skjoldblad (Hydrocotyle vulgaris) i Rogaland - utbreiing og økologi. Grobladet. 4-9.
 • Vis forfatter(e) (2003). Plantegeografiske studier på Føynå. Grobladet. 4-9.
 • Vis forfatter(e) (2002). Plantegeografiske studier på Røvær. Grobladet. 4-8.
 • Vis forfatter(e) (2000). Nyttevekstar som indikasjon på kulturell kontakt. Brakje og brennenesle i lokal tradisjon på Karmøy. Frá haug ok heiðni. 29-34.
 • Vis forfatter(e) (2000). 91 Naturgrunnlag, jordbruk og tidleg busetting på Avaldsnes. Naturdeterminisme eller alternative forklaringar? Frá haug ok heiðni. 26-28.
 • Vis forfatter(e) (1991). Natur og fjellflora i Stølsheimen. Sti og Varde. 8-10.
 • Vis forfatter(e) (1991). Frå punktfreding til drivhuseffekt. Naturnvernomgrepet sin innhaldsmessige og samfunnsmessige utvikling. 2. Naturen. 8-18.
 • Vis forfatter(e) (1991). Frå punktfreding til drivhuseffekt. Naturnvernomgrepet sin innhaldsmessige og samfunnsmessige utvikling. 1. Naturen. 10-19.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2017). Sjeldsynt og trua naturtype oppdaga i Etne. Grannar.
 • Vis forfatter(e) (2009). Se lyset før perlen er ødelagt: fakta kraftlinjer. Bergens Tidende. 23-23.
 • Vis forfatter(e) (2007). Vindmøller - et dårlig miljøprosjekt. Haugesunds avis. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Leif Ryvarden: Kysten. Landskap, flora og fauna langs Norges kyst. Teknologisk forlag, 1997. (bokanmeldelse). Naturen. 341-344.
 • Vis forfatter(e) (1997). Professor, Dr. philos. Tore Ouren 1918-1995. Norsk Geografisk Tidsskrift. 123-125.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1990). Havstrand i Hordaland : flora og vegetasjon.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Vindkraft og vasskraft i eit klima- og miljøperspektiv. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturlandskap i endring – frå "Det nyttige selskab" til WTO. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Changes in the Land and the Regional Identity of Western Norway: The Case of Sandhåland, Karmøy. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Naturen og landskapet sitt særpreg. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Carl Sauers landskapsteori. Om kulturens forming av landskapet. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Landscape transformation at Lindøy (Karmøy) 1955-2003 - a response to changes in land ownership and customary law. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Øygarden. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ulvikapollen. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Tysnes, Reksteren, Brakkvassmiljøet på Vernøya. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Toska. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sund. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Stølsheimen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Strandvegetasjon på Herdla. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Strandplanter. Hardhausane mellom sjø og land. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Strandkål. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Stord, Hystad. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Skjoldblad. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Radøy - den grøne øya. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Os, Pøylo - ein brakkvasspoll. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Naturens arvesølv. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Møkster - kalkflora. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Munkane i naturhistoria. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Landschaftswandel in Westnorwegen. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Huglo, Dvergålegras. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Guano. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fusa, Vinnesleira - levande natur på ein rest frå istida. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Austevoll. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Askøy. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Planter frå fjell til fjord. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Berggrunnen bestemmer landformer og planteliv. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Tore Ouren. Minnetale i Det norske videnskaps-akademi. -6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Agricultural systems and deforestation. A Trans-Andean perspective. 123 sider.
 • Vis forfatter(e) (1991). Planter ved sjøen. 4 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Penniston, R. & Lundberg, A. 2014. Forest expansion as explained by climate change and changes in land use: a study from Bergen, western Norway. Geografiska Annaler, Series A Physical Gepgraphy 96: 579-590.

Lundberg, A. 2014. Skredmjelt Oxytropis campestris ssp. scotica i Noreg. Utbreeing, økologi og tilstand. Blyttia 72: 123-135.

Lundberg, A. 2013. Havstrandsnatur. Tilstand, overvåkning. DN-utredning 2013, 6. 71 s.

Lundberg, A. 2013. Dvergålegras Zostera noltei i Noreg. Utbreiing, økologi, tilstand og tiltak. Blyttia 71: 97-114.

Lundberg, A. 2011. Climate and land-use change as driving forces in lowland semi-natural vegetation dynamics. Erdkunde 65: 335-353.

Löffler, J., Anschlag, K., Baker, B., Diekkrüger, B., Finch, O.-D., Wundram, D., Schröder, B. & Lundberg, A. 2011. Mountain response to global change. Erdkunde 65: 189-213.

Lundberg, A. 2010. Conflicts between perception and reality in the management of alien species in forest ecosystems: a Norwegian case study. Landscape Research 35, 3: 319-338.

Lundberg, A. 2010. Naturtypar, biologisk mangfald og bevaringsmål i Jærstrendene landskapsvernområde. Fylkesmannen i Rogaland, Rapport 2010, 4. 212 s.

Lundberg, A. 2010. Kulturlandskap og biologisk mangfald på Haugalandet. Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavd. Rapport 2010, 5. 212 s.

Lundberg, A. 2008. Changes in the land and the regional identity of western Norway. The case of Sandhåland, Karmøy. – pp. 344-371 in: Jones, M. & Olwig, K. (eds.), Nordic landscapes. Landscape, Region and Belonging on the Northern Edge of Europe. Univ. Minnesota Press.

Lundberg, A. 2005. Landscape transformation at Lindøy (Karmøy) 1955-2003 - a response to changes in land ownership and customary law. – pp. 278-287 in: Jones, M. & Peil, N. (eds.) Landscape, Law and Justice. Novus forlag / The Institute for Comparative Research in Human Culture, Oslo.

Lundberg, A. 2005. Landskap, vegetasjon og menneske gjennom 400 år. Naturgrunnlag, arealbruk, slitasje og skog i Hystadmarkjo, Stord. Fagbokforlaget, Bergen. 251 s.

Bär, A., Löffler, J. & Lundberg, A. 2004. Spatio-temporal changes of a nature protection area in the agricultural landscapes of Jæren, South-West Norway. - Norwegian Journal of Geography 58: 147-157.

Löffler, J., Lundberg, A., Rössler, O., Bräuning, A., Jung, G., Pape, R. & Wundram, D. 2004. The alpine treeline under changing land use and climate change – Approach and preliminary results from continental Norway. – Norwegian Journal of Geography 58: 183-193

 

 

 

 

 

 

 

Kartlegging av biologisk mangfald i kulturlandskapet.

Overvaking av raudlista karplanter i Norge.

Analyse av effekten av ulike skjøtselstiltak i kulturlandskap.

Skogsutvikling og forvaltning av edellauvskog.

Jordbrukssystemer og naturforvaltning i Tibet.

Natur og naturforvaltning i Andes, med vekt på Peru.

Alpine tregrensefluktuasjoner - årsaker og virkning.