Hjem
Anders Reiersgaards bilde

Anders Reiersgaard

Universitetslektor, filosofi
Bøker
  • Brodersen, Randi Benedikte; Bråten Jebsen, Fredrik; Reiersgaard, Anders; Slethei, Kolbjørn; Ågotnes, Knut. 2007. Tekstens autoritet - tekstanalyse og skriving i akademia. Universitetsforlaget. 174 sider. ISBN: 978-82-15-01177-6.
  • Ågotnes, Knut; Brodersen, Randi Benedikte; Bråten, Fredrik Jebsen; Reiersgaard, Anders; Slethei, Kolbjørn. 2007. Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia. Universitetsforlaget. 177 sider. ISBN: 978-82-15-01177-6.
Tidsskriftartikler
  • Graverholt, Birgitte; Nortvedt, Monica Wammen; Reiersgaard, Anders; Jamtvedt, Gro. 2011. Kunnskapsbasert praksis og det instrumentalistiske mistaket :. Sykepleien Forskning. 3. 246-252.
Bokkapitler
  • Reiersgaard, Anders. 2013. Tidslighetens transcedens : en undersøkelse av transcedens-problemet i Heideggers fundamentalontologi. 5:2, sider 320-338. I:
    • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 sider. ISBN: 978-82-8265-071-7.
  • Reiersgaard, Anders. 2010. Forholdet mellom tolkningslære og argumentasjonsanalyse ved HF beta. -, sider 77-94. I:
    • Nyvold, Helle; Lavik, Trygve. 2010. Dannelse i kontekst? 178 sider. ISBN: 978-82-90809-14-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.