Hjem
Anders Tesdal Galtungs bilde

Anders Tesdal Galtung

Vit. assistent
  • E-postAnders.Galtung@uib.no
  • Telefon+47 55 58 96 60
  • Besøksadresse
    Magnus Lagabøtesplass 1
  • Postadresse
    Postboks 7806
    5020 BERGEN

Eg skriv om offentlegheit og innsyn, og er særleg interessert i det demokratiske aspektet ved sein behandling av innsynskrav.

Hovudproblemstillinga mi er:  Kva er eit «ugrunna opphald» ved avgjersle av innsynskrav etter offentleglova § 29 første ledd andre punktum?