Hjem
 • E-postAndre.Syvertsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 37 36
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 12
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Risk factors for gambling problems. Registry-based studies (REGGAM)

Prosjektet skal koble spillerdata fra Norsk Tipping med data fra helseregistre. Det vil gi oss mulighet til å identifisere risikofaktorer for pengespill. 

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Gambling Addiction Norway – experiences among members of a Norwegian self-help group for problem gambling. International Gambling Studies.
 • 2020. Direct marketing experiences among individuals with current and lifetime gambling disorder. Frontiers in Psychology.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.