Hjem
Andrea Grimness bilde

Andrea Grimnes

Administrasjonssjef
 • E-postAndrea.Grimnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 33 00+47 971 72 904
 • Besøksadresse
  Allégt. 41
  Realfagbygget
  5008 Bergen
  Rom 
  3A12d - 3109
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Daglig leder for admininstrasjonen

Personalledelse

Personalansvar for admninstrativt ansatte

Videreutvikle, implementere og følge opp gode administrative prosedyrer og rutiner i samsvar med regelverk og retningslinjer som gjelder for virksomheten

Gi råd og støtte til instituttleder i administrative spørsmål

Ha oversikt over instituttets ressurser og økonomiske muligheter

Bistå instituttleder i økonomistyring og ressursdisponering (inkludert arealdisponering)

Samarbeide med insitutteleder for gode arbeidsforhold ved institttet og ha tilsyn med og oppfølging av HMS ved instituttet.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (1996). The physiological effects of salmon lice infection on post-smolt of Atlantic salmon. Journal of Fish Biology. 1179-1194.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1996). Lakselus - nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.