Hjem

Andrea Saltelli har jobba innanfor fysikalsk kjemi, miljøvitskap, bruksretta statistikk, impact assessment  og science for policy. Eitt av dei akademiske fokusområdene hans er sensitivitetsanalyse av modelldata; eit fagfelt der statistiske verktøy blir brukt til å tolke data frå matematiske eller databaserte modellar, og sensitivity auditing; ei utviding av sensitivitetsanalyse som dekkar heile prosessen med å generere kunnskap til bruk i politiske avgjerdsler. Det hittil siste arbeidet hans er eit bidrag til boka  Science on the Verge, som handlar om den veksande krisa i kvalitetssikringssystemet til vitskapen. Han er per i dag gjesteforskar ved SVT og ved Open Evidence Research, Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Barcelona. 

Følg Saltelli på Twitter eller The Conversation.

Andrea Saltelli på ORCID

Andrea Saltelli på Google Scholar

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). The Future of Sensitivity Analysis: An essential discipline for systems modeling and policy support. Environmental Modelling & Software. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sensitivity analysis: A discipline coming of age. Environmental Modelling & Software.
 • Vis forfatter(e) (2020). The technique is never neutral. How methodological choices condition the generation of narratives for sustainability. Environmental Science and Policy. 87-98.
 • Vis forfatter(e) (2020). Technoscience, policy and the new media. Nexus or vortex? Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Quantitative Storytelling in the Making of a Composite Indicator. Social Indicators Research. 775-802.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pandemie post-normali. Perché CoViD-19 richiede un nuovo approccio alla scienza. Recenti Progressi in Medicina. 202-204.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ethics of quantification: illumination, obfuscation and performative legitimation. Humanities & Social Sciences Communications.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ethics of quantification or quantification of ethics? Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Current models underestimate future irrigated areas. Geophysical Research Letters.
 • Vis forfatter(e) (2020). A sensitivity analysis of the PAWN sensitivity index. Environmental Modelling & Software. 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2019). Why so many published sensitivity analyses are false: A systematic review of sensitivity analysis practices. Environmental Modelling & Software. 29-39.
 • Vis forfatter(e) (2019). Silver as a Constraint for a Large-Scale Development of Solar Photovoltaics? Scenario-Making to the Year 2050 Supported by Expert Engagement and Global Sensitivity Analysis. Frontiers in Energy Research.
 • Vis forfatter(e) (2019). A short comment on statistical versus mathematical modelling. Nature Communications.
 • Vis forfatter(e) (2018). Why science’s crisis should not become a political battling ground. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 85-90.
 • Vis forfatter(e) (2017). What is wrong with evidence based policy, and how can it be improved? Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 62-71.
 • Vis forfatter(e) (2017). What is science’s crisis really about? Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 5-11.
 • Vis forfatter(e) (2017). Statistics at the time of the crisis [Statistiche al tempo della crisi]. Epidemiologia & Prevenzione. 165-169.
 • Vis forfatter(e) (2017). Problematic Quantifications: a Critical Appraisal of Scenario Making for a Global ‘Sustainable’ Food Production. Food Ethics. 173-179.
 • Vis forfatter(e) (2017). Post-normal institutional identities: Quality assurance, reflexivity and ethos of care. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 53-61.
 • Vis forfatter(e) (2017). Do PISA data justify PISA-based education policy? International Journal of Comparative Education and Development. 20-34.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Smettiamola di fingere: quantificare non è un’operazione neutrale (Stop pretending: quantification is never neutral). Epidemiologia & Prevenzione. 121-123.
 • Vis forfatter(e) (2018). Cargo-cult statistics and scientific crisis. Significance.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Post-normal pandemics: Why COVID-19 requires a new approach to science. Blog of ESRC STEPS (Social, Technological and Environmental Pathways to Sustainability) Centre.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2018). Fixing statistics is more than a technical issue. Nature. 281-281.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Introduction to Sensitivity Analysis. 20 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2020). Sustainable development goals - discussion.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Five ways to ensure that models serve society: a manifesto, . Nature. 482-484.
 • Vis forfatter(e) (2019). Views from a continent in flux. Nature asked nine leading Europeans to pick their top priority for science at this pivotal point. Love, money, and trust got most votes. Nature. 481-484.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.