Hjem
Andrea Saltellis bilde

Andrea Saltelli

Professor, gjesteforsker

Andrea Saltelli har jobba innanfor fysikalsk kjemi, miljøvitskap, bruksretta statistikk, impact assessment  og science for policy. Eitt av dei akademiske fokusområdene hans er sensitivitetsanalyse av modelldata; eit fagfelt der statistiske verktøy blir brukt til å tolke data frå matematiske eller databaserte modellar, og sensitivity auditing; ei utviding av sensitivitetsanalyse som dekkar heile prosessen med å generere kunnskap til bruk i politiske avgjerdsler. Det hittil siste arbeidet hans er eit bidrag til boka  Science on the Verge, som handlar om den veksande krisa i kvalitetssikringssystemet til vitskapen. Han er per i dag gjesteforskar ved SVT og ved Open Evidence Research, Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Barcelona. 

Følg Saltelli på Twitter eller The Conversation.

Andrea Saltelli på ORCID

Andrea Saltelli på Google Scholar

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. The technique is never neutral. How methodological choices condition the generation of narratives for sustainability. Environmental Science and Policy. 87-98.
 • 2020. Technoscience, policy and the new media. Nexus or vortex? Futures : The journal of policy, planning and futures studies. 8 sider.
 • 2020. Quantitative Storytelling in the Making of a Composite Indicator. Social Indicators Research.
 • 2020. Pandemie post-normali. Perché CoViD-19 richiede un nuovo approccio alla scienza. Recenti Progressi in Medicina. 202-204.
 • 2020. Five ways to ensure that models serve society: a manifesto, . Nature. 482-484.
 • 2020. Ethics of quantification: illumination, obfuscation and performative legitimation. Palgrave Communications.
 • 2020. Ethics of quantification or quantification of ethics? Futures : The journal of policy, planning and futures studies. 11 sider.
 • 2020. Current models underestimate future irrigated areas. Geophysical Research Letters.
 • 2020. A sensitivity analysis of the PAWN sensitivity index. Environmental Modelling & Software.
 • 2019. Why so many published sensitivity analyses are false: A systematic review of sensitivity analysis practices. Environmental Modelling & Software. 29-39.
 • 2019. Silver as a Constraint for a Large-Scale Development of Solar Photovoltaics? Scenario-Making to the Year 2050 Supported by Expert Engagement and Global Sensitivity Analysis. Frontiers in Energy Research.
 • 2019. A short comment on statistical versus mathematical modelling. Nature Communications.
 • 2018. Why science’s crisis should not become a political battling ground. Futures : The journal of policy, planning and futures studies. 85-90.
 • 2017. What is wrong with evidence based policy, and how can it be improved? Futures : The journal of policy, planning and futures studies. 62-71.
 • 2017. What is science’s crisis really about? Futures : The journal of policy, planning and futures studies. 5-11.
 • 2017. Statistics at the time of the crisis [Statistiche al tempo della crisi]. Epidemiologia & Prevenzione. 165-169.
 • 2017. Problematic Quantifications: a Critical Appraisal of Scenario Making for a Global ‘Sustainable’ Food Production. Food ethics. 173-179.
 • 2017. Post-normal institutional identities: Quality assurance, reflexivity and ethos of care. Futures : The journal of policy, planning and futures studies. 53-61.
 • 2017. Do PISA data justify PISA-based education policy? International Journal of Comparative Education and Development. 20-34.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2019. Smettiamola di fingere: quantificare non è un’operazione neutrale (Stop pretending: quantification is never neutral). Epidemiologia & Prevenzione. 121-123.
 • 2018. Cargo-cult statistics and scientific crisis. Significance.
Kronikk
 • 2020. Post-normal pandemics: Why COVID-19 requires a new approach to science. Blog of ESRC STEPS (Social, Technological and Environmental Pathways to Sustainability) Centre.
Brev til redaktøren
 • 2018. Fixing statistics is more than a technical issue. Nature. 281-281.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2017. Introduction to Sensitivity Analysis. 20 sider.
Fagartikkel
 • 2019. Views from a continent in flux. Nature asked nine leading Europeans to pick their top priority for science at this pivotal point. Love, money, and trust got most votes. Nature. 481-484.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.