Hjem
Andrea Saltellis bilde
Foto:
Letizia Porta
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Andrea Saltelli er en italiensk forsker som har arbeidet innen fagområder som fysisk kjemi, miljøvitenskap, anvendt statistikk, konsekvensutredning og vitenskap for politikkutvikling.

Hans hovedfokus ligger på sensitivitetsanalyse av modellutdata; et fagfelt der statistiske verktøy brukes til å tolke resultatene fra matematiske eller datagenererte modeller, og såkalt "sensitivity auditing", en utvidelse av sensitivitetsanalyse som omfatter hele prosessen med å samle inn dokumentasjon til bruk i politikkutvikling.

Andrea har tidligere arbeidet ved Europakommisjonen der han ledet en enhet for økonometri og anvendt statistikk fra 2005 til 2015. Fra november 2016 til juni 2020 var han forsker ved Senter for vitenskapsteori (SVT) ved Universitetet i Bergen (UIB). Han er for tiden gjesteforsker ved SVT og Institutt for kognitiv vitenskap og teknologi ved Det italienske forskningsrådet (CNR), og akademisk veileder ved UPF Barcelona School of Management.

Hans mest nylige forskningsarbeider har tatt for seg sensitivitetsanalyse og "sensitivity auditing", vitenskapens reproduksjonskrise, konsekvensutredning, kvantifiseringsetikk, regulatorisk fangst (regulatory capture), rangeringer i høyere utdanning, vitenskapens integritet og post-sannhetsdiskusjonen. Sommeren 2023 ble boken "The Politics of Modelling, Numbers Between Science and Policy” publisert av Oxford University Press, der han bidro som redaktør og forfatter.

Andrea underviser i sensitivitetsanalyse, "sensitivity auditing", vitenskapens integritet og kvantifiseringsetikk.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). An annotated timeline of sensitivity analysis. Environmental Modelling & Software.
 • Vis forfatter(e) (2023). What is Post-normal Science? A Personal Encounter. Foundations of Science.
 • Vis forfatter(e) (2023). What can mathematical modelling contribute to a sociology of quantification? Humanities & Social Sciences Communications.
 • Vis forfatter(e) (2023). Unpacking the modeling process for energy policy making. Risk Analysis.
 • Vis forfatter(e) (2023). The Impossible Moderation of Pardo-Guerra. A Review of Juan Pablo Pardo-Guerra’s The Quantified Scholar. How Research Evaluation Transformed the British Social Sciences. Sociologica – International Journal for Sociological Debate. 157-161.
 • Vis forfatter(e) (2023). Teaching scientific research integrity: A case study. Innovations in Education & Teaching International. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2023). Impact assessment culture in the European Union. Time for something new? Environmental Science and Policy. 99-111.
 • Vis forfatter(e) (2022). Unpacking the modelling process via sensitivity auditing. Futures: The journal of policy, planning and futures studies.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Challenge of Quantification: An Interdisciplinary Reading. Minerva.
 • Vis forfatter(e) (2022). Models with higher effective dimensions tend to produce more uncertain estimates. Science Advances. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2022). Large variations in global irrigation withdrawals caused by uncertain irrigation efficiencies. Environmental Research Letters.
 • Vis forfatter(e) (2022). Improving the reliability of cohesion policy databases. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2022). A COMPREHENSIVE COMPARISON OF TOTAL-ORDER ESTIMATORS FOR GLOBAL SENSITIVITY ANALYSIS. International Journal for Uncertainty Quantification. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2021). Variance-based sensitivity analysis: The quest for better estimators and designs between explorativity and economy. Reliability Engineering & System Safety.
 • Vis forfatter(e) (2021). Variable Selection in Regression Models Using Global Sensitivity Analysis. Journal of Time Series Econometrics. 187-233.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Strange Numbers of Covid-19. Argumenta. 97-107.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Immunity Capital. Argumenta. 109-116.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Future of Sensitivity Analysis: An essential discipline for systems modeling and policy support. Environmental Modelling & Software. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sensitivity analysis: A discipline coming of age. Environmental Modelling & Software.
 • Vis forfatter(e) (2021). Science, the endless frontier of regulatory capture. Futures: The journal of policy, planning and futures studies.
 • Vis forfatter(e) (2021). Is VARS more intuitive and efficient than Sobol’ indices? Environmental Modelling & Software.
 • Vis forfatter(e) (2020). The technique is never neutral. How methodological choices condition the generation of narratives for sustainability. Environmental Science and Policy. 87-98.
 • Vis forfatter(e) (2020). Technoscience, policy and the new media. Nexus or vortex? Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Quantitative Storytelling in the Making of a Composite Indicator. Social Indicators Research. 775-802.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pandemie post-normali. Perché CoViD-19 richiede un nuovo approccio alla scienza. Recenti Progressi in Medicina. 202-204.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ethics of quantification: illumination, obfuscation and performative legitimation. Humanities & Social Sciences Communications.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ethics of quantification or quantification of ethics? Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Current models underestimate future irrigated areas. Geophysical Research Letters.
 • Vis forfatter(e) (2020). A sensitivity analysis of the PAWN sensitivity index. Environmental Modelling & Software. 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2019). Why so many published sensitivity analyses are false: A systematic review of sensitivity analysis practices. Environmental Modelling & Software. 29-39.
 • Vis forfatter(e) (2019). Silver as a Constraint for a Large-Scale Development of Solar Photovoltaics? Scenario-Making to the Year 2050 Supported by Expert Engagement and Global Sensitivity Analysis. Frontiers in Energy Research.
 • Vis forfatter(e) (2019). A short comment on statistical versus mathematical modelling. Nature Communications.
 • Vis forfatter(e) (2018). Why science’s crisis should not become a political battling ground. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 85-90.
 • Vis forfatter(e) (2017). What is wrong with evidence based policy, and how can it be improved? Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 62-71.
 • Vis forfatter(e) (2017). What is science’s crisis really about? Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 5-11.
 • Vis forfatter(e) (2017). Statistics at the time of the crisis [Statistiche al tempo della crisi]. Epidemiologia & Prevenzione. 165-169.
 • Vis forfatter(e) (2017). Problematic Quantifications: a Critical Appraisal of Scenario Making for a Global ‘Sustainable’ Food Production. Food Ethics. 173-179.
 • Vis forfatter(e) (2017). Post-normal institutional identities: Quality assurance, reflexivity and ethos of care. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 53-61.
 • Vis forfatter(e) (2017). Do PISA data justify PISA-based education policy? International Journal of Comparative Education and Development. 20-34.
 • Vis forfatter(e) (2013). What do i make of your latinorum? Sensitivity auditing of mathematical modelling. International Journal of Foresight and Innovation Policy. 213-234.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2023). The more things change, the more they stay the same: promises of bioeconomy and the economy of promises. Sustainability Science.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2023). What did COVID-19 really teach us about science, evidence and society? Journal of Evaluation In Clinical Practice. 1237-1239.
 • Vis forfatter(e) (2018). Doing the Sum Right or the Right Sums? Techno-Optimist Numbers in Food Security Scenarios. Frontiers in Sustainable Food Systems. 1-3.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Smettiamola di fingere: quantificare non è un’operazione neutrale (Stop pretending: quantification is never neutral). Epidemiologia & Prevenzione. 121-123.
 • Vis forfatter(e) (2018). Cargo-cult statistics and scientific crisis. Significance.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Post-normal pandemics: Why COVID-19 requires a new approach to science. Blog of ESRC STEPS (Social, Technological and Environmental Pathways to Sustainability) Centre.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2018). Fixing statistics is more than a technical issue. Nature. 281-281.
 • Vis forfatter(e) (2015). Policy: The future of public trust in science. Nature. 161.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). L’incontro con la scienza post-normale. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Introduction to Sensitivity Analysis. 20 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Uncertainty, risk and ignorance . 507-508. I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Elgar Encyclopedia of Ecological Economics .
 • Vis forfatter(e) (2023). Sensitivity auditing . 467-471. I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Elgar Encyclopedia of Ecological Economics .
 • Vis forfatter(e) (2023). Sensitivity Analysis. 460-466. I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Elgar Encyclopedia of Ecological Economics .
 • Vis forfatter(e) (2023). Ethics of quantification . 265-269. I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Elgar Encyclopedia of Ecological Economics .
Poster
 • Vis forfatter(e) (2020). Sustainable development goals - discussion.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Five ways to ensure that models serve society: a manifesto, . Nature. 482-484.
 • Vis forfatter(e) (2019). Views from a continent in flux. Nature asked nine leading Europeans to pick their top priority for science at this pivotal point. Love, money, and trust got most votes. Nature. 481-484.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.