Hjem
Ane Djuvs bilde

Ane Djuv

Førsteamanuensis
 • E-postAne.Djuv@uib.no
 • Besøksadresse
  Haukeland Universitetssykehus Laboratoriebygget, 7. etg. Heis øst
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Excellent PROM results after fast-track hip and knee arthroplasty with no postoperative restrictions: a cohort study validation of fast-track surgery without postoperative restrictions. BMC Musculoskeletal Disorders. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2013). The co-use of conventional drugs and herbs among patients in Norwegian general practice: a cross-sectional study. BMC Complementary and Alternative Medicine. 295-306.
 • Vis forfatter(e) (2012). Aloe Vera Juice: IC50 and dual mechanistic inhibition of CYP3A4 and CYP2D6. Phytotherapy Research. 445-451.
 • Vis forfatter(e) (2008). Caco-2 Cell methodology and inhibition of the P-glycoprotein transport of digoxin by Aloe vera Juice. Phytotherapy Research. 1623-1628.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Oppfølging av hoftebruddpasienter ved Stavanger Universitetssjukehus - et kvalitetsforbedringsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2020). Retrospektiv kvalitetsstudie: Intramedullær margnagle versus hofteprotese: postoperativt pasientrapportert resultatmål (PROM), Overlevelse og komplikasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2019). Retrospektiv pilotstudie for komplikasjoner ved ustabile trokantære frakturer operert med margnagle eller protese.
 • Vis forfatter(e) (2013). Possible significance of CYP inhibition for acetaminophen/other drugs toxicity and increase of clinical efficacy of indinavir in patients in and outside of general practice.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE; INTRAMEDULLÆR MARGNAGLE VERSUS PROTESE VED USTABILE TROKANTÆRE HOFTEBRUDD.
 • Vis forfatter(e) (2022). OLERUD-MOLANDER ANKLE SCORE: EN NORSK OVERSETTELSE OG KRYSSKULTURELL ADAPTASJON.
 • Vis forfatter(e) (2022). KAN EN FÅ I "POSE OG SEKK" VED BEHANDLERSKJEMA FOR BRUDDPASIENTER>=50 ÅR VED STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS (SUS)?
 • Vis forfatter(e) (2022). ER DET ØKT FOREKOMST OG VENTETID FOR OPERATIV BEHANDLING I FERIER FOR NOEN AV DE VANLIGSTE ORTOPEDISKE FRAKTURENE?
 • Vis forfatter(e) (2022). ELEKTRONISK OPPFØLGNING AV HÅNDLEDDSBRUDD I HELSE VEST.
 • Vis forfatter(e) (2021). Pasientrapporterte resultatmål etter operasjon for lisfranc skade ved Stavanger universitetssjukehus.
 • Vis forfatter(e) (2021). Diagnostikk av trokantære hoftebrudd - sammenligning av røntgen og CT.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2009). Inhibition of CYP2D6 mediated drug metabolism in vitro by Aloe vera juice. Student Thesis (hovedoppgave) in medicine.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Et nasjonalt frakturregister er best for pasientene. Dagens medisin.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2013). Co-use of drugs and herbal remidies in general practice and in vitro inhibition of CYP3A4, CYP2D6 and P-glycoprotein by the common herb aloe vera.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2007). Viagra -og grapefruktjuice, potensielt farlig blanding av naturmedisin og legemiddel.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2014). Impact of Aloe vera juice on in vitro P-gp transport and CYP3A4 metabolism. Drug metabolism reviews (Softcover ed.). 154-155.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2023). A framework for the visualization of femoral fractures from Imaging to 3D Print.
 • Vis forfatter(e) (2022). Structured patient assessment chart can improve our identification of patients at risk having a vertebral fracture.
 • Vis forfatter(e) (2013). Impact of Aloe vera juice on in vitro P-gp transport and CYP3A4 metabolism.
 • Vis forfatter(e) (2008). The impact of aloe vera juice on P-glycoprotein transport in Caco-2 cells.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Impact of Aloe Vera Juice on P-Glycoprotein Efflux of Digoxin in Caco-2 Cells.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kinetic profiling of P-glycoprotein mediated drug efflux in Caco-2 cells.
Forskerlinjeoppgave
 • Vis forfatter(e) (2009). Aloe vera and the in vitro interaction potential on drug P-glycoprotein transport and cytochrome P-450 metabolism. Student Research Thesis (forskerlinje) in medicine.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.