Hjem
 • E-postAne.Ugland.Albaek@uib.no
 • Telefon+47 905 19 841
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 12
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Albæk, Ane Ugland; Binder, Per-Einar; Milde, Anne Marita. 2019. Plunging into a dark sea of emotions: Professionals’ emotional experiences addressing child abuse in interviews with children . Qualitative Health Research. 1-13.
 • Albæk, Ane Ugland; Binder, Per-Einar; Milde, Anne Marita. 2019. Entering an emotional minefield: professionals’ experiences with facilitators to address abuse in child interviews. BMC Health Services Research.
 • Albæk, Ane Ugland; Kinn, Liv Grethe; Milde, Anne Marita. 2018. Walking children through a minefield: how professionals experience exploring adverse childhood experiences. Qualitative Health Research. 231-244.
 • Albæk, Ane Ugland; Milde, Anne Marita. 2017. Nevrobiologisk forståelse av traumeminner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 951-957.
 • Albæk, Ane Ugland; Albæk, Mogens. 2011. The missing link of assessment : exploring contributing factors for "non-assesment" of psychological trauma in children and adolescents by professionals. Today’s Children are Tomorrow’s Parents. 42-53.
Faglig foredrag
 • Albæk, Ane Ugland. 2020. Barnepsykologi.
 • Albæk, Ane Ugland. 2019. Å spille hverandre gode.
 • Albæk, Ane Ugland. 2019. Inklusjonens nevrobiologi.
 • Albæk, Ane Ugland. 2018. Når usynlige sår blir for tunge å bære.
 • Albæk, Ane Ugland. 2017. Lederteamutvikling.
 • Albæk, Ane Ugland. 2017. Hvordan blir gode hjelpere bedre?
 • Albæk, Ane Ugland. 2017. Hvilke personlige ferdigheter har en god leder og hvordan blir gode ledere bedre?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Albæk, Ane Ugland. 2020. Hvordan fremme inklusjon?
 • Albæk, Ane Ugland; Ekeland, Tor Johan; Sanner, Marit; Grabovac, Glorija. 2019. Er vi på ville veier i våre tjenester til barn som sliter?
 • Albæk, Ane Ugland. 2018. Vold og overgrep – vår tids største folkehelseutfordring?
 • Albæk, Ane Ugland. 2018. Utforsking av vold og overgrep mot barn.
 • Albæk, Ane Ugland. 2018. Lederutvikling.
Vitenskapelig foredrag
 • Albæk, Ane Ugland. 2019. Å møte barn med selvmordstanker: Hvorfor er det så vanskelig for oss voksne å spørre?
 • Albæk, Ane Ugland. 2019. Å arbeide i et emosjonelt minefelt.
 • Albæk, Ane Ugland. 2019. Hvorfor er det vanskelig å avdekke og snakke med brukere om overgrep?
 • Albæk, Ane Ugland. 2019. Hvordan kan vi ledere gjøre det lettere å spørre om vold og overgrep?
 • Albæk, Ane Ugland. 2019. Hva hjelper oss til å tåle emosjonelt krevende arbeid?
 • Albæk, Ane Ugland. 2019. Hva hindrer fagfolk i å avdekke vold og overgrep?
 • Albæk, Ane Ugland. 2019. Er vi på ville veier i våre tjenester til barn som sliter?
 • Albæk, Ane Ugland. 2019. Avdekking av vold og overgrep: som å lose barn gjennom et minefelt.
 • Albæk, Ane Ugland. 2018. Avdekking av vold og overgrep mot barn.
 • Albæk, Ane Ugland. 2017. Avdekking av vold og overgrep - som å lose barn gjennom et minefelt.
 • Slotten, Helge; Albæk, Ane Ugland; Albæk, Mogens. 2016. Transgenerasjonell transmisjon: Når foreldres stressbelastning overføres til barna. Hva vet vi og hvordan kan vi bruke kunnskapen til å gjøre en forskjell?
 • Albæk, Ane Ugland; Slotten, Helge; Albæk, Mogens. 2016. Kan kompleksitetsteori revolusjonere vår forståelse for og behandling av utsatte barn?
 • Albæk, Ane Ugland; Slotten, Helge; Albæk, Mogens. 2013. ”It’s not fair”. An investigation into how inexpedient psychosocial care for unaccompanied refugee children is developed and sustained in public care institutions .
Leserinnlegg
 • Albæk, Ane Ugland; Albæk, Mogens. 2017. Den skjulte epidemien. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1010-1014.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Albæk, Ane Ugland; Binder, Per-Einar; Milde, Anne Marita. 2019. Hva hindrer fagfolk i å avdekke vold og overgrep blant barn? Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist.
 • Albæk, Ane Ugland; Milde, Anne Marita. 2017. Avdekking av vold og overgrep - som å lose barn gjennom et minefelt. Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist.
Kronikk
 • Albæk, Ane Ugland; Sanner, Marit; Kurshed, Anika. 2019. Storsatsing på barnevernet dømt til å mislykkes. VG : Verdens gang. 28-29.
Doktorgradsavhandling
 • Albæk, Ane Ugland. 2020. Walking children through a minefield. : Qualitative studies of professionals’ experiences addressing abuse in child interviews.
Intervju
 • Albæk, Ane Ugland. 2019. Tør vi tenkje tanken at nokon barn heller vil døy?
 • Albæk, Ane Ugland. 2018. Som å lose et barn gjennom et minefelt. Avisintervju.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Slotten, Helge; Albæk, Ane Ugland. 2014. How may adverse experiences of the refugee mother affect the unborn child? 9 sider.
 • Albæk, Ane Ugland; Albæk, Mogens; Slotten, Helge. 2014. Core principles of trauma informed care. 12 sider.
Poster
 • Albæk, Ane Ugland. 2018. Walking children through a minefield.
 • Albæk, Ane Ugland. 2018. Walking children through a minefield.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.