Hjem
Ang Nga Longvas bilde

Ang Nga Longva

Emerita
 • E-postanh.longva@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Identitet, makt, språk, kunnskaps produksjon, internasjonal migrasjon og etniske relasjoner er mine hovedforskningsfelt.

Fra 1987 og gjennom hele 1990-tallet forsket jeg på forhold i den arabiske Gulfen, nærmere bestemt Kuwait. Min forskning dekker forskjellige aspekter ved det kuwaitiske samfunn, bl.a.: arbeidsmigrasjon særlig fra Midtøsten og Asia, etniske relasjoner mellom kuwaitere og arbeidsmigranter preget av makt og underkastelse; kvinners stilling; utformingen av kuwaitisk selvbilde og nasjonal identitet; den ambivalente kategorien ‘beduin’; og konseptualisering av statsborgerskap og demokrati i et samfunn preget av arbeidsinnvandring, rentenistøkonomi, velferdsstat, og en kulturell tradisjon bygget på islam og stammeideologi.

I 2003 skiftet jeg fokus fra etnisk mangfold til religiøst mangfold, og satte i gang et forskningsprosjekt om Libanon. Dette er et forsøk på å forklare Libanons hverdagslige (i motsetning til politiske) konfesjonalisme ved å se på kunnskaps produksjon i vid forstand. Av de relevante institusjoner bak denne produksjonen har jeg valgt å rette spesielt fokus mot familien og skolen. Feltarbeid foregår i Beirut hovedsakelig blant maronitiske og gresk-ortodokse kristne. I dette prosjektet opptar ‘stat’ og ‘sivilsamfunn’ en betydelig plass i analysen.

Parallelt med min pågående forskning i Libanon, har jeg i det siste utviklet prosjektet ‘Terms of reference and address and notions of personhood’. Her tar jeg utgangspunkt i hypotesen om at det finnes en nær forbindelse mellom konseptualisering av selv og individualitet på den ene side og språkstruktur, især bruken av personlige pronomener, på den annen. I en rekke østasiatiske språk, deriblant vietnamesisk, er bruken av pronomenet jeg nesten fraværende. Jeg ser på virkninger av dette fraværet på språkbrukernes selvbevissthet. I den første delen av forskningsarbeidet utføres feltarbeid i sør California, hvor det største vietnamesiske diasporamiljøet befinner seg.

H-2011, H-2012: Forskningsmetoder og teoriutvikling (SANT 301)

V-2011, V-2012: Komparativ regional etnografi  (SANT 215)

V-2006, V-2008,  H-2009: Stat, kultur, identitet (SANT 205).

V-2007, V-2009: Teori- og faghistorie i antropologi (SANT 201)

H- 2006, H- 2008: Menneske, kultur og samfunn: innføring i sosialantropologi (SANT 101)

H- 2005: Antropologisk forskningsmetode og teoriutvikling (SANT 301)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). Nationalism in pre-modern guise: The discourse on Hadhar and Badu in Kuwait. International Journal of Middle East Studies. 171-187.
 • Vis forfatter(e) (2003). The trouble with difference: gender, ethnicity and Norwegian social democracy. Comparative Social Research. 153-176.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nordmenn, høflighet og kunsten å omgås fremmede. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 16-25.
 • Vis forfatter(e) (2003). Introduksjon: "Non-native" antropologer om Norge. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 4-7.
 • Vis forfatter(e) (2002). The apostasy law in Kuwait and the liberal predicament. Cultural Dynamics.
 • Vis forfatter(e) (2001). Når hverdagslivet blir feltarbeid: erfaring og antropologisk kunnskap. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 85-93.
 • Vis forfatter(e) (1999). Keeping migrant workers in check: the kafala system in the Gulf. Middle East Report.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kuwaiti Women at a Crossroads: Privileged Development and the Constrai nts of Ethniv Stratification. Arab Society: Class, Gender, Power and Development.
 • Vis forfatter(e) (1997). Current debates on the construction of culture: How to make the anthro pological concept fit a contemporary world. Sosiologisk Årbok. 155-176.
 • Vis forfatter(e) (1995). Between the exotic and the objectionable:anthropology in a world of bl urred contrasts. Working Paper, NUPI. 18.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1998). The apostasy law in the age of human rights and citizenship: some legal and political implications.
 • Vis forfatter(e) (1998). Demokrati i Norge: en hindring for multikulturalisme?
 • Vis forfatter(e) (1998). Apostasy or the problem with liberal democracy.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Unspeakable'I', unspeakable 'you': pronoun avoidance, self hood, and the construction of the Vietnamese social world.
 • Vis forfatter(e) (2004). The public sphere, legitimacy and recognition in Kuwait.
 • Vis forfatter(e) (2004). The linguistic dimension of sectarian identity in Lebanon.
 • Vis forfatter(e) (2004). Gramsci in Lebanon: hegemony, civil society and the weak state.
 • Vis forfatter(e) (2004). City planning along ethnic lines: some consequences on the public sphere in Kuwait.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Asianization of the Gulf.
 • Vis forfatter(e) (2001). The trouble with difference: Gender, ethnicity and Norwegian social democracy.
 • Vis forfatter(e) (2001). The apostasy law in the Middle East and the liberal predicament.
 • Vis forfatter(e) (2001). Neither autocracy nor democracy but ethnocracy: citizens, expatriates and the socio-political system in Kuwait.
 • Vis forfatter(e) (2000). The patriarchal face of the nation-state: women in citizenship laws.
 • Vis forfatter(e) (2000). Likhetstankegang og Multikulturalisme.
 • Vis forfatter(e) (2000). Apostasy,civil death and the liberal predicament.
 • Vis forfatter(e) (2000). Apostasy,civil death and the liberal predicament.
 • Vis forfatter(e) (1999). Hadhar and Badu in Kuwait: modern statehood, Western-styled politics and the reinvention of tradition.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2002). Bokanmeldelse. "Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge". Grete Brochman, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 249-251.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2012). Religious Minorities in the Middle East: Domination, Self-Empowerment, Accommodation. Brill Academic Publishers.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1997). Walls Built on Sand: Migration, Exclusion, and Sosiety in Kuwait. Westview Press,Boulder, Colorado, and Oxford,UK.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2018). "I love my country, but it needs to change": An ethnography of defiance, public space, and migration among young middle-class women in Tehran, Iran.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kaldt ute, men varmt inne. En studie av sosialitet i Longyearbyen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Innenfor og utenfor i Frankrike. Sosiale og byråkratiske utfordringer for maghrebinske muslimer i interetniske forhold.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fordi slik er tradisjonene våre: En etnografisk studie av tradisjon, endring og agens blant kvinner i innlandet av Oman.
 • Vis forfatter(e) (2014). Rebel, Rebel. Kvinner i Kairos liv og møte med seksuell trakassering og overgrep.
 • Vis forfatter(e) (2012). Is the ‘New Man’ dead? Tourism, self-perception and relative deprivation in Cuba.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Å ta det beste fra to kulturer" - En studie av tamilenes hverdagsliv i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2011). "I feel my identity is being used against my will" - Israelske fredsaktivister og kampen mot det nasjonale narrativ.
 • Vis forfatter(e) (2010). Forestillinger om alderdom. En studie av eldre mennesker i det norske samfunnet og samfunnets forestillinger om dem.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Palestine Is Everything: My Homeland, My Religion, My Tradition. Without It I Am a Refugee". Drømmen om retur blant palestinske flyktninger i Rashediyeh, Sør-Libanon.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kvinners liv og hverdag i Damaskus.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kryssende lojaliteter, konkurrerende autoriteter. Stat, stamme, religion og nasjon blant kurdere i syriske Jazeera.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pass og citadell -Franskbruk i Tunis.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kjønnslikestilling. En grense mellom "oss" og "dem"?
 • Vis forfatter(e) (2007). Til kulturen skiller oss ad. En studie av skillsmisse blant pakistanske kvinner i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2007). The custom will probably never die out?Shan tatoveringspraksis i møte med moderne thai identitet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Education and Revitalisation.The role of bilingual education in processes of ethnic revitalisation in the Ecuardorian highlands.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arbeid over grenser. Sosiale og faglige relasjoner i et fleretnisk arbeidsmiljø.
 • Vis forfatter(e) (2006). What`s up Dawg! En analyse av identitetskonstruksjon blant unge somaliske menn i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2005). To be or not to be. Om strategier for overlevelse, maktkamp og vennskap i et kostskolehus.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2003). Reforms in Bahrain: democratization or the strengthening of autocracy through liberalization? Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. 52-59.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2004). Uhøflige, vi?
 • Vis forfatter(e) (2004). Ekspert blikk på nordmenn.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Barn mangler folkeskikk" - hva ville du gjort?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). The state? What state? State, confessionalism and civil society in Lebanon .
 • Vis forfatter(e) (2012). Introduction. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). From the Dhimma to the Capitulations: Memory and Experience of Protection in Lebanon. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kuwaiti Women at a Crossroads: Privileged Development and the Constraints of Ethniv Stratification.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Monografi
1997. Walls Built on Sand - Migration, Exclusion and Society in Kuwait. Boulder: Westview Press.


Redigert bok
[redigert med Anne Sofie Roald] 2011 Religious Minorities in the Middle East. Domination, Self-Empowerment, Accommodation. I bokserien "Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia". Leiden: Brill, p. 370.


Bokkapitler
[kommer] "Everyday confessionalism in Lebanon or when the state surrenders to civil society”, i Bruce Kapferer (red.) Transmutations of Power in Contemporary Global Realities.

2011a. From the Dhimma to the Capitulations: Memory and Experience of Protection in Lebanon, i Anh Nga Longva og Anne Sofie Roald (red.) Religious Minorities in the Middle East. Domination, Self-Empowerment, Accommodation. In the series "Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia". Leiden: Brill.

2011b. Introduction: Domination, Self-empowerment, Accommodation, i Anh Nga Longva og Anne Sofie Roald (red.) Religious Minorities in the Middle East. Domination, Self-Empowerment, Accommodation. In the series "Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia". Leiden: Brill.

2005. Neither autocracy nor democracy but ethnocracy: Citizens, expatriates, and the socio-political regime in Kuwait, i Paul Dresch og James Piscatori (red.) Monarchies and Nations - Globalisation and Identity in the Arab States of the Gulf. London: I.B.Tauris, pp. 114-135.

2000. Citizenship in the Gulf States: Conceptualization and Practice, i N.A. Butenschön, U.Davis, og M. Hassassian (red.) Citizenship and the State in the Middle East. Syracuse: Syracuse University Press, pp. 179-200.

1992. Etnisk organisering blant vietnamesiske flyktninger, i Long Litt Woon (red.) Felleskap til besvær? Om nyere innvandring til Norge. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 54-66.


Tidsskriftartikler
2006. Nationalism in pre-modern guise: The discourse on hadhar and badu in Kuwait. International Journal of Middle East Studies, 38 (2): 171-187.

2003a. Nordmenn, høflighet og kunsten å omgås fremmede. Norsk Antropologisk Tidskrift, 14 (1): 16-25.

2003b. The trouble with difference: Gender, ethnicity, and Norwegian social democracy. The Multicultural Challenge. Comparative Social Research, 22: 154-176.

2002. The apostasy law in Kuwait and the liberal predicament. Cultural Dynamics, 14 (3): 257-282.

2001. Når hverdagslivet blir feltarbeid: fra erfaring til antropologisk kunnskap. Norsk Antropologisk Tidskrift, 12 (1-2): 85-93.

1995. Citizenship, identity and the question of supreme loyalty: the case of Kuwait. Forum for Development Studies 2: 197-219.

1993. Kuwaiti women at a crossroads: Privileged development and the constraints of ethnic stratification. International Journal of Middle East Studies 25 (3): 443-456.


Bokomtaler og kortere tekster
2003. Reforms in Bahrain: Democratization or the strengthening of autocracy through liberalization? Babylon 1: 52-59.

2002. Bokomtale: Sand i maskineriet: makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Norsk Antropologisk Tidskrift, 4: 250-252.

1999. Keeping migrants in check. MERIP (Middle East Research and Information Project): 211.

 

Avsluttede forskningsprosjekter:

1987-1994: Kuwait and its migrant workers

1994-2002: Development without tears, democracy without meaning? A comparison between Kuwait and Bahrain (finansiering: NFR).

2002-2005: The city and the public sphere in the Middle East (finansiering: Ford Foundation v/ Social Science Research Council)

2005-2008: Contrasting identity politics: the Maronite and the Greek Orthodox communities in Lebanon (Global Moments in the Levant- programmet).

2003-2010: The state and the challenge of primordial loyalties (Challenging the State-progammet).

2009-2011: Memory and experience of protection among Maronites and Greek Orthodox in Lebanon (Power and Powerlessness-programmet. Finansiering: UiB, CMI, IREMAM)


Pågående individuelle forskningsprosjekter:


 

2003- : Confessional identity and knowledge production in Lebanon

2012- : Terms of reference and address and notions of personhood among Vietnamese.

Regional: Midtøsten (Gulfen og Libanon), Sørøst-Asia (Vietnam), Norden (Norge)

Tematisk spesialisering: Identitet, makt, språk, kunnskapsproduksjon, internasjonal migrasjon, etniske relasjoner