Hjem
Anh Nga Longvas bilde

Anh Nga Longva

Professor emerita
 • E-postAnh.Longva@uib.no
 • Telefon+47 416 46 078
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Identitet, makt, språk, kunnskaps produksjon, internasjonal migrasjon og etniske relasjoner er mine hovedforskningsfelt.

Fra 1987 og gjennom hele 1990-tallet forsket jeg på forhold i den arabiske Gulfen, nærmere bestemt Kuwait. Min forskning dekker forskjellige aspekter ved det kuwaitiske samfunn, bl.a.: arbeidsmigrasjon særlig fra Midtøsten og Asia, etniske relasjoner mellom kuwaitere og arbeidsmigranter preget av makt og underkastelse; kvinners stilling; utformingen av kuwaitisk selvbilde og nasjonal identitet; den ambivalente kategorien ‘beduin’; og konseptualisering av statsborgerskap og demokrati i et samfunn preget av arbeidsinnvandring, rentenistøkonomi, velferdsstat, og en kulturell tradisjon bygget på islam og stammeideologi.

I 2003 skiftet jeg fokus fra etnisk mangfold til religiøst mangfold, og satte i gang et forskningsprosjekt om Libanon. Dette er et forsøk på å forklare Libanons hverdagslige (i motsetning til politiske) konfesjonalisme ved å se på kunnskaps produksjon i vid forstand. Av de relevante institusjoner bak denne produksjonen har jeg valgt å rette spesielt fokus mot familien og skolen. Feltarbeid foregår i Beirut hovedsakelig blant maronitiske og gresk-ortodokse kristne. I dette prosjektet opptar ‘stat’ og ‘sivilsamfunn’ en betydelig plass i analysen.

Parallelt med min pågående forskning i Libanon, har jeg i det siste utviklet prosjektet ‘Terms of reference and address and notions of personhood’. Her tar jeg utgangspunkt i hypotesen om at det finnes en nær forbindelse mellom konseptualisering av selv og individualitet på den ene side og språkstruktur, især bruken av personlige pronomener, på den annen. I en rekke østasiatiske språk, deriblant vietnamesisk, er bruken av pronomenet jeg nesten fraværende. Jeg ser på virkninger av dette fraværet på språkbrukernes selvbevissthet. I den første delen av forskningsarbeidet utføres feltarbeid i sør California, hvor det største vietnamesiske diasporamiljøet befinner seg.

H-2011, H-2012: Forskningsmetoder og teoriutvikling (SANT 301)

V-2011, V-2012: Komparativ regional etnografi  (SANT 215)

V-2006, V-2008,  H-2009: Stat, kultur, identitet (SANT 205).

V-2007, V-2009: Teori- og faghistorie i antropologi (SANT 201)

H- 2006, H- 2008: Menneske, kultur og samfunn: innføring i sosialantropologi (SANT 101)

H- 2005: Antropologisk forskningsmetode og teoriutvikling (SANT 301)

Bøker
 • Longva, Anh Nga; Roald, Anne Sofie. 2012. Religious Minorities in the Middle East: Domination, Self-Empowerment, Accommodation. Brill Academic Publishers. 369 sider. ISBN: 978-90-04-20742-4.
 • Longva, Anh Nga. 1997. Walls Built on Sand: Migration, Exclusion, and Sosiety in Kuwait. ISBN: 0-8133-2758-X.
Tidsskriftartikler
 • Longva, Anh Nga. 2006. Nationalism in pre-modern guise: The discourse on Hadhar and Badu in Kuwait. International Journal of Middle East Studies. 38: 171-187.
 • Longva, Anh Nga. 2003. Reforms in Bahrain: democratization or the strengthening of autocracy through liberalization? Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. 1: 52-59.
 • Longva, Anh Nga. 2003. The trouble with difference: gender, ethnicity and Norwegian social democracy. Comparative Social Research. 22: 153-176.
 • Longva, Anh Nga. 2003. Nordmenn, høflighet og kunsten å omgås fremmede. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 14: 16-25.
 • Longva, Anh Nga. 2003. Introduksjon: "Non-native" antropologer om Norge. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 14: 4-7.
 • Longva, Anh Nga. 2002. Bokanmeldelse. "Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge". Grete Brochman, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 13: 249-251.
 • Longva, Anh Nga. 2002. The apostasy law in Kuwait and the liberal predicament. Cultural Dynamics. 14.
 • Longva, Anh Nga. 2001. Når hverdagslivet blir feltarbeid: erfaring og antropologisk kunnskap. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 1-2: 85-93.
 • Longva, Anh Nga. 1999. Keeping migrant workers in check: the kafala system in the Gulf. Middle East Report.
 • Longva, Anh Nga. 1997. Kuwaiti Women at a Crossroads: Privileged Development and the Constrai nts of Ethniv Stratification. Arab Society: Class, Gender, Power and Development.
 • Longva, Anh Nga. 1997. Current debates on the construction of culture: How to make the anthro pological concept fit a contemporary world. Sosiologisk Årbok. 155-176.
 • Longva, Anh Nga. 1995. Between the exotic and the objectionable:anthropology in a world of bl urred contrasts. Working Paper, NUPI. 541. 18.
Bokkapitler
 • Longva, Anh Nga. 2018. The state? What state? State, confessionalism and civil society in Lebanon. Kap 6. I:
  • Kapferer, Bruce. 2018. State, Resistance, Transformation: Anthropological Perspectives on the Dynamics of Power in Contemporary Global Realities. Sean Kingston Publishing. 372 sider. ISBN: 978-1-907774-50-8.
 • Longva, Anh Nga. 2012. Introduction. introduksjonskapittel, sider 1-23. I:
  • Longva, Anh Nga; Roald, Anne Sofie. 2012. Religious Minorities in the Middle East: Domination, Self-Empowerment, Accommodation. Brill Academic Publishers. 369 sider. ISBN: 978-90-04-20742-4.
 • Longva, Anh Nga. 2012. From the Dhimma to the Capitulations: Memory and Experience of Protection in Lebanon. kapittel 2, sider 47-69. I:
  • Longva, Anh Nga; Roald, Anne Sofie. 2012. Religious Minorities in the Middle East: Domination, Self-Empowerment, Accommodation. Brill Academic Publishers. 369 sider. ISBN: 978-90-04-20742-4.
 • Longva, Anh Nga. 1997. Kuwaiti Women at a Crossroads: Privileged Development and the Constraints of Ethniv Stratification. I:
  • Hopkins, Nicholas S.; Ibrahim, Saad Eddin. 1997. Arab Society: Class, Gender, Power and Development. The American University in Cairo Press. 583 sider. ISBN: 977-424-404-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Monografi
1997. Walls Built on Sand - Migration, Exclusion and Society in Kuwait. Boulder: Westview Press.


Redigert bok
[redigert med Anne Sofie Roald] 2011 Religious Minorities in the Middle East. Domination, Self-Empowerment, Accommodation. I bokserien "Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia". Leiden: Brill, p. 370.


Bokkapitler
[kommer] "Everyday confessionalism in Lebanon or when the state surrenders to civil society”, i Bruce Kapferer (red.) Transmutations of Power in Contemporary Global Realities.

2011a. From the Dhimma to the Capitulations: Memory and Experience of Protection in Lebanon, i Anh Nga Longva og Anne Sofie Roald (red.) Religious Minorities in the Middle East. Domination, Self-Empowerment, Accommodation. In the series "Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia". Leiden: Brill.

2011b. Introduction: Domination, Self-empowerment, Accommodation, i Anh Nga Longva og Anne Sofie Roald (red.) Religious Minorities in the Middle East. Domination, Self-Empowerment, Accommodation. In the series "Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia". Leiden: Brill.

2005. Neither autocracy nor democracy but ethnocracy: Citizens, expatriates, and the socio-political regime in Kuwait, i Paul Dresch og James Piscatori (red.) Monarchies and Nations - Globalisation and Identity in the Arab States of the Gulf. London: I.B.Tauris, pp. 114-135.

2000. Citizenship in the Gulf States: Conceptualization and Practice, i N.A. Butenschön, U.Davis, og M. Hassassian (red.) Citizenship and the State in the Middle East. Syracuse: Syracuse University Press, pp. 179-200.

1992. Etnisk organisering blant vietnamesiske flyktninger, i Long Litt Woon (red.) Felleskap til besvær? Om nyere innvandring til Norge. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 54-66.


Tidsskriftartikler
2006. Nationalism in pre-modern guise: The discourse on hadhar and badu in Kuwait. International Journal of Middle East Studies, 38 (2): 171-187.

2003a. Nordmenn, høflighet og kunsten å omgås fremmede. Norsk Antropologisk Tidskrift, 14 (1): 16-25.

2003b. The trouble with difference: Gender, ethnicity, and Norwegian social democracy. The Multicultural Challenge. Comparative Social Research, 22: 154-176.

2002. The apostasy law in Kuwait and the liberal predicament. Cultural Dynamics, 14 (3): 257-282.

2001. Når hverdagslivet blir feltarbeid: fra erfaring til antropologisk kunnskap. Norsk Antropologisk Tidskrift, 12 (1-2): 85-93.

1995. Citizenship, identity and the question of supreme loyalty: the case of Kuwait. Forum for Development Studies 2: 197-219.

1993. Kuwaiti women at a crossroads: Privileged development and the constraints of ethnic stratification. International Journal of Middle East Studies 25 (3): 443-456.


Bokomtaler og kortere tekster
2003. Reforms in Bahrain: Democratization or the strengthening of autocracy through liberalization? Babylon 1: 52-59.

2002. Bokomtale: Sand i maskineriet: makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Norsk Antropologisk Tidskrift, 4: 250-252.

1999. Keeping migrants in check. MERIP (Middle East Research and Information Project): 211.

Regional: Midtøsten (Gulfen og Libanon), Sørøst-Asia (Vietnam), Norden (Norge)

Tematisk spesialisering: Identitet, makt, språk, kunnskapsproduksjon, internasjonal migrasjon, etniske relasjoner

 

Avsluttede forskningsprosjekter:

1987-1994: Kuwait and its migrant workers

1994-2002: Development without tears, democracy without meaning? A comparison between Kuwait and Bahrain (finansiering: NFR).

2002-2005: The city and the public sphere in the Middle East (finansiering: Ford Foundation v/ Social Science Research Council)

2005-2008: Contrasting identity politics: the Maronite and the Greek Orthodox communities in Lebanon (Global Moments in the Levant- programmet).

2003-2010: The state and the challenge of primordial loyalties (Challenging the State-progammet).

2009-2011: Memory and experience of protection among Maronites and Greek Orthodox in Lebanon (Power and Powerlessness-programmet. Finansiering: UiB, CMI, IREMAM)


Pågående individuelle forskningsprosjekter:


 

2003- : Confessional identity and knowledge production in Lebanon

2012- : Terms of reference and address and notions of personhood among Vietnamese.