Hjem
Anita Haugen Lies bilde
Foto:
Adnan Icagic
 • E-postanita.haugen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 02+47 485 07 693
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligs plass 10
  Rom 
  116
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Fagansvar for arkiv og dokumentasjon knyttet til Universitetsmuseet i Bergen sine samlinger

Redaktør for tidskriftet "Arkivråd" - Norsk Arkivråd (Norges største faglige interesseorganisasjon for dokumentasjonsforvaltning, informasjonsforvaltning og arkiv)

ARK308 - Kulturminne og forvaltning

Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Arkivlovutvalgets NOU 2019:9 .
 • Vis forfatter(e) (2015). Formidlingsstrategi- hva, hvorfor og hvordan.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Instagram - formidling av mikrohistorier.
 • Vis forfatter(e) (2015). Okkupasjonstid i Hordaland - Arkivene forteller.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kommunearkivene - kilder til kunnskap om kulturminner i kommunene.
 • Vis forfatter(e) (2014). Om kommunale forsyningsnemder.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2023). Kjære leser . Arkivråd. 1.
 • Vis forfatter(e) (2023). Kjære leser. Arkivråd. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kjære leser - utgave 2 2022. Arkivråd. 1.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kjære leser - utgave 1 2022. Arkivråd. 1.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Kunstig intelligens - "is like a race car for our minds". Arkivråd. 16-20.
 • Vis forfatter(e) (2023). Fra statisk til dynamisk dokumentfangst - anbefalte bevaringskriterier fra bevaringsutvalget. Arkivråd. 40-42.
 • Vis forfatter(e) (2021). Arkivplan og internkontroll med strategisk blikk. Arkivråd. 18-22.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tingenes tilstand. Status kommunereform i arkivtjenesten. Arkivråd. 4-8.
 • Vis forfatter(e) (2017). Snøklokkeprosjektet. Arkivråd. 30-32.
 • Vis forfatter(e) (2017). Instagram – formidling av mikrohistorier. Arkheion.
 • Vis forfatter(e) (2016). Prosjekt arkivplan. Arkivråd. 10-14.
 • Vis forfatter(e) (2015). Verdens beste geografitime. Årbok Vaksdal Historielag.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kommunestyrevalg anno 2015. Arkheion.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2017). Omorganisering - utfordringer og muligheter for arkivet! Arkivråd. 16-18.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2023). Felles utfordringer i de nasjonale fellesløsningene. Arkivråd.
 • Vis forfatter(e) (2022). Bevaringsutvalgets arbeid. Arkivråd. 28-30.
 • Vis forfatter(e) (2018). Retten til innsyn. Intervju med Graveteamet, Kristine Foss i Norsk Presseforbund og Ole Knut Løstegaard, lovavdelingen i Justis- og beredskapadepartementet. Arkivråd. 10-18.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.