Hjem
Anita Helen Spurkelands bilde

Anita Helen Spurkeland

Rådgiver, HR
  • E-postAnita.Spurkeland@uib.no
  • Telefon+47 55 58 90 58
  • Besøksadresse
    Fosswinckelsgt. 6
  • Postadresse
    Postboks 7802
    5020 BERGEN

HR-støtte for Institutt for økonomi, Institutt for sosialantropologi, samt Centre for Research on Discretion and Paternalism

Rekruttering

Rådgivning/lederstøtte

Personaladministrasjon

Oppfølging av sykmeldte

Saksforberedelse til styrer og utvalg

Sekretær for Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU)

Fagansvarlig for lærling