Hjem
Anja Ariansens bilde

Anja Ariansen

Postdoktor

* Sykefravær blant kvinner i Norge

* Klassedebatten

* Sosial ulikhet i helse

* Biososiologi

* Forskningsinfrastruktur/registerforskning

 

Har vært undervisningsassistent på sos 303 (statistisk analyse) våren 2009

Tidsskriftartikler
  • Bakken, Inger Johanne Landsjøåsen; Ariansen, Anja Maria Steinsland; Knudsen, Gun Peggy S.; Johansen, Knut Ivar; Vollset, Stein Emil. 2019. The Norwegian Patient Registry and the Norwegian Registry for Primary Health Care: Research potential of two nationwide healthcare registries. Scandinavian Journal of Public Health. 1-7. doi: 10.1177/1403494819859737
  • Berg, Erik; Sivertsen, Åse; Ariansen, Anja Maria Steinsland; Filip, Charles; Vindenes, Hallvard; Feragen, Kristin Judith Billaud; Moster, Dag; Lie, Rolv T.; Haaland, Øystein Ariansen. 2016. Socio-economic status and reproduction among adults born with an oral cleft: A population-based cohort study in Norway. PLOS ONE. 11. 11 sider. doi: 10.1371/journal.pone.0162196
  • Ariansen, Anja Maria Steinsland. 2014. Age, occupational class and sickness absence during pregnancy: a retrospective analysis study of the Norwegian population registry. BMJ Open. 4. doi: 10.1136/bmjopen-2013-004381
  • Ariansen, Anja Maria Steinsland; Mykletun, Arnstein. 2014. Does postponement of first pregnancy increase gender differences in sickness absence? A register based analysis of Norwegian employees in 1993-2007. PLOS ONE. 9. doi: 10.1371/journal.pone.0093006
  • Myrtveit, Solbjørg Makalani; Steinsland Ariansen, Anja Maria; Wilhelmsen, Ingvard; Krokstad, Steinar; Mykletun, Arnstein. 2013. A population based validation study of self-reported pensions and benefits: the Nord-Trøndelag health study (HUNT). BMC Research Notes. 6. 10 sider. doi: 10.1186/1756-0500-6-27
  • Steinsland, Anja Maria; Hansen, Hans-Tore. 2010. Klasseforskjeller i sykefravær i Norge : en sammenligning av ulike klasseskjemaer. Sosiologisk Tidsskrift. 18: 355-377.
Rapporter/avhandlinger
  • Ariansen, Anja Maria Steinsland. 2015. Women's sickness absence in contemporary Norway. The impact of lass, motherhodd, and pregnancy. University of Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Berg E, Sivertsen Å, Ariansen AMS, Filip C, Vindenes HA, Feragen KB, Moster D, Lie RT, Haaland ØA. (2016) Socio-Economic Status and Reproduction among Adults Born with an Oral Cleft: A Population-Based Cohort Study in Norway. Plos One, 15;11(9)

Ariansen, AMS (2015) Women's sickness absence in contemporary Norway: the impacts of class, motherhood, and pregnancy. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Bergen

Ariansen, AMS, and Mykletun, A (2014) Does Postponement of First Pregnancy Increase Gender Differences in Sickness Absence? A Register Based Analysis of Norwegian Employees in 1993–2007. Plos One, 9:3

Ariansen, AMS (2014) Age, occupational class, and sickness absence during pregnancy: A retrospective analysis study of the Norwegian population registry. BMJ Open, 4:5

Myrtveit, SM, Ariansen, AMS, Wilhelmsen, I., Krokstad, S., Mykletun, A (2013) A population based validation study of self-reported pensions and benefits: the Nord-Trøndelag health study (HUNT). BMC Research Notes, 6:27

Steinsland, AM, and Hansen, HT (2010) Klasseforskjeller i sykefravær i Norge: En sammenligning av ulike klasseskjemaer [Class differentials in sickness absence in Norway: A comparison of different class schemes]. Sosiologisk Tidsskrift, 18:4

"Oppløftet eller nedtrykt? En kvantitativ studie av depressive symptomer og betydningen av psykososiale ressurser i ulike grupper". Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2008.

* "A biosocial approach to social exclusion" (Postdoktorprosjekt i perioden 2017-2021)

* "Helseregistre for forskning" (Forskningsinfrastrukturprosjekt 2015-2017 som tar sikte på å gjøre norske helseregistre mer tilgjengelig for forskning, samtidig som personvern og datasikkerhet styrkes.