Hjem
Anja Ariansens bilde

Anja Ariansen

Postdoktor

* Biososiologi

* Sosial ulikhet i helse

* Registerforskning

* Forskningsetikk

* Kjønns- og klasseforskjeller i sykefravær

Skoleåret H20/V21: Forskerkontakt ved Olsvikåsen v.g.s i regi av Holbergprisen

Bergen Exchanges on Law and Social Transformation 20.08.2020: "Global Health & Inequality - the role of health research diplomacy" Ledet en samtale mellom Ole Frithjof Norheim (UiB/BCEPS) and Alicia E. Yamin (Harvard University/Partners inHealth) (UiB)

Litteraturhuset i Bergen: Sosiologisalongen: "Gener og samfunn" 21.02.2020. Invitert til å delta i diskusjon med Torkild Hovde Lyngstad og Kristoffer Vogt. 

Holdt en innledning til filmvisning av «Den unge Karl Marx» på Cinemateket 28.11.2018.

Saker i media:

https://forskning.no/helse-kjonn-og-samfunn-velferdsstat/klasse-pavirker...

https://www.dagensperspektiv.no/2015/klasse-og-sykefravaer

http://kjonnsforskning.no/nb/2015/03/klassebakgrunn-pavirker-kvinners-sy...

https://ledernett.no/2015-arkiv-februar-2015/klasseforskjeller-og-gravid...

Veileder for masterstudenter og bahcelorstudenter ved Sosiologisk institutt.  

Samfunnsvitenskapelig metode (MET102): Emneansvarlig V2021, V2020, V2019. Disse semestrene har jeg også forelest i emnet, det gjorde jeg også H2019.

Examen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordjupingstema (SOS100A): Fordypningsgruppeleder for "Kjønn, arbeid, utdanning" H2018, H2019, H2020.

Har vært undervisningsassistent med ansvar for undervisning i pc-lab i kvantitativ metode for masterstudenter i sosiologi (SOS303) våren 2009 og våren 2010.

Vitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) (2021). "Quiet is the New Loud": The Biosociology Debate's Absent Voices . The American sociologist. 477-504.
  • Vis forfatter(e) (2016). Socio-economic status and reproduction among adults born with an oral cleft: A population-based cohort study in Norway. PLOS ONE. 11 sider.
  • Vis forfatter(e) (2014). Does postponement of first pregnancy increase gender differences in sickness absence? A register based analysis of Norwegian employees in 1993-2007. PLOS ONE.
  • Vis forfatter(e) (2014). Age, occupational class and sickness absence during pregnancy: a retrospective analysis study of the Norwegian population registry. BMJ Open.
  • Vis forfatter(e) (2013). A population based validation study of self-reported pensions and benefits: the Nord-Trøndelag health study (HUNT). BMC Research Notes. 10 sider.
  • Vis forfatter(e) (2010). Klasseforskjeller i sykefravær i Norge : en sammenligning av ulike klasseskjemaer. Sosiologisk Tidsskrift. 355-377.
Brev til redaktøren
  • Vis forfatter(e) (2020). Time for global health diplomacy. The Lancet. 1691-1692.
Doktorgradsavhandling
  • Vis forfatter(e) (2015). Women's sickness absence in contemporary Norway. The impact of lass, motherhodd, and pregnancy.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
  • Vis forfatter(e) (2019). The Norwegian Patient Registry and the Norwegian Registry for Primary Health Care: Research potential of two nationwide healthcare registries. Scandinavian Journal of Public Health. 1-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ariansen AMS, Gloppen S, Rakner L, Johansson KA, Haaland ØA (2020) Time for global health diplomacy. The Lancet Correspondence, Vol. 395 Issue 10238 P1691-1692

Bakken IJ, Ariansen AMS, Knudsen GP, Johansen KI, Vollset SE (2019) The Norwegian Patient Registry and the Norwegian Registry for Primary Health Care: Research potential of two nationwide health-care registries

Berg E, Sivertsen Å, Ariansen AMS, Filip C, Vindenes HA, Feragen KB, Moster D, Lie RT, Haaland ØA. (2016) Socio-Economic Status and Reproduction among Adults Born with an Oral Cleft: A Population-Based Cohort Study in Norway. Plos One, 15;11(9)

Ariansen, AMS (2015) Women's sickness absence in contemporary Norway: the impacts of class, motherhood, and pregnancy. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Bergen

Ariansen, AMS, and Mykletun, A (2014) Does Postponement of First Pregnancy Increase Gender Differences in Sickness Absence? A Register Based Analysis of Norwegian Employees in 1993–2007. Plos One, 9:3

Ariansen, AMS (2014) Age, occupational class, and sickness absence during pregnancy: A retrospective analysis study of the Norwegian population registry. BMJ Open, 4:5

Myrtveit, SM, Ariansen, AMS, Wilhelmsen, I., Krokstad, S., Mykletun, A (2013) A population based validation study of self-reported pensions and benefits: the Nord-Trøndelag health study (HUNT). BMC Research Notes, 6:27

Steinsland, AM, and Hansen, HT (2010) Klasseforskjeller i sykefravær i Norge: En sammenligning av ulike klasseskjemaer [Class differentials in sickness absence in Norway: A comparison of different class schemes]. Sosiologisk Tidsskrift, 18:4

"Oppløftet eller nedtrykt? En kvantitativ studie av depressive symptomer og betydningen av psykososiale ressurser i ulike grupper". Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2008.

* "A biosocial approach to social exclusion" (Postdoktorprosjekt i perioden 2017-2021)

* "Helseregistre for forskning" (Forskningsinfrastrukturprosjekt 2015-2017 som tar sikte på å gjøre norske helseregistre mer tilgjengelig for forskning, samtidig som personvern og datasikkerhet styrkes.