Hjem
Anja Ariansens bilde

Anja Ariansen

Postdoktor

* Biososiologi

* Forskningsetikk

* Sosial ulikhet i helse

* Registerforskning

* Kjønns- og klasseforskjeller i sykefravær

Har vært undervisningsassistent på sos 303 (statistisk analyse) våren 2009

Vitenskapelig artikkel
  • 2016. Socio-economic status and reproduction among adults born with an oral cleft: A population-based cohort study in Norway. PLOS ONE. 11 sider.
  • 2014. Does postponement of first pregnancy increase gender differences in sickness absence? A register based analysis of Norwegian employees in 1993-2007. PLOS ONE.
  • 2014. Age, occupational class and sickness absence during pregnancy: a retrospective analysis study of the Norwegian population registry. BMJ Open.
  • 2013. A population based validation study of self-reported pensions and benefits: the Nord-Trøndelag health study (HUNT). BMC Research Notes. 10 sider.
  • 2010. Klasseforskjeller i sykefravær i Norge : en sammenligning av ulike klasseskjemaer. Sosiologisk Tidsskrift. 355-377.
Brev til redaktøren
  • 2020. Time for global health diplomacy. The Lancet. 1691-1692.
Doktorgradsavhandling
  • 2015. Women's sickness absence in contemporary Norway. The impact of lass, motherhodd, and pregnancy.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
  • 2019. The Norwegian Patient Registry and the Norwegian Registry for Primary Health Care: Research potential of two nationwide healthcare registries. 1-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ariansen AMS, Gloppen S, Rakner L, Johansson KA, Haaland ØA (2020) Time for global health diplomacy. The Lancet Correspondence, Vol. 395 Issue 10238 P1691-1692

Bakken IJ, Ariansen AMS, Knudsen GP, Johansen KI, Vollset SE (2019) The Norwegian Patient Registry and the Norwegian Registry for Primary Health Care: Research potential of two nationwide health-care registries

Berg E, Sivertsen Å, Ariansen AMS, Filip C, Vindenes HA, Feragen KB, Moster D, Lie RT, Haaland ØA. (2016) Socio-Economic Status and Reproduction among Adults Born with an Oral Cleft: A Population-Based Cohort Study in Norway. Plos One, 15;11(9)

Ariansen, AMS (2015) Women's sickness absence in contemporary Norway: the impacts of class, motherhood, and pregnancy. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Bergen

Ariansen, AMS, and Mykletun, A (2014) Does Postponement of First Pregnancy Increase Gender Differences in Sickness Absence? A Register Based Analysis of Norwegian Employees in 1993–2007. Plos One, 9:3

Ariansen, AMS (2014) Age, occupational class, and sickness absence during pregnancy: A retrospective analysis study of the Norwegian population registry. BMJ Open, 4:5

Myrtveit, SM, Ariansen, AMS, Wilhelmsen, I., Krokstad, S., Mykletun, A (2013) A population based validation study of self-reported pensions and benefits: the Nord-Trøndelag health study (HUNT). BMC Research Notes, 6:27

Steinsland, AM, and Hansen, HT (2010) Klasseforskjeller i sykefravær i Norge: En sammenligning av ulike klasseskjemaer [Class differentials in sickness absence in Norway: A comparison of different class schemes]. Sosiologisk Tidsskrift, 18:4

"Oppløftet eller nedtrykt? En kvantitativ studie av depressive symptomer og betydningen av psykososiale ressurser i ulike grupper". Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2008.

* "A biosocial approach to social exclusion" (Postdoktorprosjekt i perioden 2017-2021)

* "Helseregistre for forskning" (Forskningsinfrastrukturprosjekt 2015-2017 som tar sikte på å gjøre norske helseregistre mer tilgjengelig for forskning, samtidig som personvern og datasikkerhet styrkes.