Hjem
Anna Blekastad Watsons bilde

Anna Blekastad Watson

Førstelektor, teatervitenskap
 • E-postAnna.Watson@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 61
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

stipendiat i teatervitenskap

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Perleporten – et post-brechtiansk teater? Teatervitenskapelige studier. 25-51.
 • Vis forfatter(e) 2017. Dokumentarteater, hyperteater og hverdags-eksperter – i norsk politisk teater. Peripeti. 142-155.
 • Vis forfatter(e) 2017. A Good Night Out’: When Political Theatre Aims at Being Popular, Or How Norwegian Political Theatre in the 1970s Utilized Populist Ideals and Popular Culture in Their Performances. Nordic Theatre Studies. 87-119.
 • Vis forfatter(e) 2016. Norwegian political theatre in the 1970s : breaking away from the "Ibsen tradition". Nordic Theatre Studies. 50-63.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2015. Recycling the Avant-garde: The Aesthetic Strategies of 1970s Norwegian Political Theatre .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2015. Breaking Down the Barriers between Art Forms and Theatre Genres in Norwegian Political Theatre of the 1970s.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.