Hjem
Anna Helle-Valles bilde
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Is restlessness best understood as a process? Reflecting on four boys’ restlessness during music therapy in kindergarten. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Correspondence in Stakeholder Assessment of Health, Work Capacity and Sick Leave in Workers with Comorbid Subjective Health Complaints? A Video Vignette Study. Journal of occupational rehabilitation. 340-349.
 • Vis forfatter(e) (2015). Do we understand children’s restlessness? Constructing ecologically valid understandings through reflexive cooperation. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2014). How do we understand children's restlessness? A critique of the biopsychosocial model and ADHD as the dominating perspective in current understanding and treatment. Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Vis forfatter(e) (2009). In Wonderland: a phenomenological, developmental and self psychological analysis of a child’s playful encounter with a new reality. Nordic Psychology. 16-28.
 • Vis forfatter(e) (2009). In Wonderland: a phenomenological, developmental and self psychological analysis of a child’s playful encounter with a new reality. Nordic Psychology. 16-28.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Nytt nasjonalt tverrfaglig nettverk for musikkterapi og eldrehelse.
 • Vis forfatter(e) (2014). Samfunnsmusikkterapi i barnehagen: et bidrag til forståelsen av barns uro.
 • Vis forfatter(e) (2014). Samfunnsmusikkterapi i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Musikkterapi i barnehagen: et møte mellom praksis og forskning.
 • Vis forfatter(e) (2014). How do we understand children's restlessness? Reflections before and from a community music therapy project.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Barn og uro: Hvordan kan vi møte uro på en bærekraftig måte?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Reconsidering improvisation (Summarizing session).
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvem er Alice i Eventyrland? Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). How do we understand children’s restlessness? A cooperative and reflexive exploration of children’s restlessness as a bioecological phenomenon.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Samfunnsmusikkterapi i barnehagen - en anledning til utvidet omsorg? 15 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2014). Hvordan forstår vi barns uro?
Brosjyre
 • Vis forfatter(e) (2021). Festivalkatalog: Siste kapittel - en festival for aldring.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2011). Hva feiler den vanskelige pasienten? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1762-1762.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.