Hjem
Anna Lisa Arefjords bilde

Anna Lisa Arefjord

Rådgiver, administrasjonskonsulent
 • E-postAnna.Arefjord@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 64+47 951 70 370+47 951 70 370
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 1
  5020 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Personalarbeid og personalressurser

Rådgi og assistere instituttleder og administrasjonssjef

Rådgi i HR-spørsmål knyttet til forskning- og undervisningsaktiviteten

 • Instituttets personalressurser
 • Arbeidstidsregnskap
 • Ressursspørsmål undervisning og eksamen
 • Undervisningsbudsjett
 • Innleie undervisningspersonell, vikarer og prosjekttilsatte
 • Arbeidskontrakter og timelister
 • Utlysning og tilsetting i faste stillinger og vikariat - adm. saksbehandling
 • Mottak av nytilsatte i faste stillinger (inkl. konti og e-postlister), samt onboarding
 • Ferie
 • Sykefravær
 • Permisjoner
 • HMS, IA og velferdstiltak
 • Ansattlister
 • Personalinformasjon på instituttets nettsider
 • Statistikk, rapporteringer og høringer
 • Valg
 • Delta i instituttets forskningsadministrative team
 • Rutineutvikling
 • Korrespondanse og variert saksbehandling
 • Nettverksarbeid
 • Andre administrative oppgaver

Cand. philol. (tysk, 1998)