Hjem
Anna Lisa Arefjords bilde

Anna Lisa Arefjord

Rådgiver, administrasjonskonsulent
 • E-postAnna.Arefjord@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 64
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 1
  5020 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Personalarbeid og personalressurser

Assistere instituttleder og administrasjonssjef

 • Instituttets personalressurser
 • Arbeidstids- og ressursregnskap, inkl. stipendiatenes pliktarbeid
 • Ressursspørsmål undervisning og eksamen
 • Undervisningsbudsjett
 • Innleie undervisningspersonell, vikarer og prosjekttilsatte
 • Arbeidskontrakter og timelister, inkl. sensur
 • Stillingssøknader, administrativ saksbehandling
 • Mottak og oppfølging av nytilsatte
 • Rådgivning av tilsatte i personalspørsmål
 • Ferie og arbeidstid
 • Sykefravær
 • Permisjoner
 • HMS, IA og velferdstiltak
 • Superbruker Paga
 • Ansattlister
 • Instituttets nettsider: personal, råd og utvalg
 • Statistikk, rapporteringer og høringer
 • Valg
 • Rutineutvikling
 • Korrespondanse og variert saksbehandling
 • Nettverksarbeid
 • Andre administrative oppgaver

Cand. philol. (tysk, 1998)