Hjem
 • E-postanna.karlsson@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 29
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 1
  Rom 
  200
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mitt prosjekt er en studie av kulturarvspolitikk og praksis i norsk samtidskontekst. Jeg analyserer politiske føringer rundt kulturarv og kulturminner med fokus på hvordan forskjellige mål og ambisjoner artikuleres i politikk, praksis og blant de som arbeider frivillig med kulturminner. Prosjektet omhandler blant annet spørsmål om framtidsutfordringer omkring bevaring og bruk, og hvordan forskjellige forestillinger om framtiden påvirker hvordan en forholder seg til kulturarv/minner i samtiden. Analysen har som mål å vise hvordan kulturarvens funksjoner endres når samfunnet stilles ovenfor nye utfordringer, og hvordan kulturarv legitimeres på nye og forskjellige måter.

KUVI 350 Masterseminar - høst/vår 2019/20

KUVI 108 Museologi - vår 2020 & vår 2021

KUVI 250 Bacheloroppgave - vår 2021

 • Vis forfatter(e) (2022). Re-thinking Heritage Futures.
 • Vis forfatter(e) (2022). Cultural heritage policies and the creation heritage values in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2021). Om öar och utopier. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2021). Cultural Heritage and the Future. International Journal of Heritage Studies (IJHS).
 • Vis forfatter(e) (2020). Intergenerational Ethics of Heritage: Sustainability and Future Generations.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kulturarvspolitik. Kulturarv som samhällsresurs i svensk politik. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 134-153.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Nostalgi över tid: en kort begreppshistoria". Molo idehistorisk studenttidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Den öde ön som plats i Ida Hegazi Høyers Fortellingen om øde". 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Is the past a foreign country? A question about time". Fortid. 52-58.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Redaksjonsmedlem i Salongen - netttidsskrift for filosofi og idéhistorie
 • Medlem i STIP-HF, PhD-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet
 • Varamedlem institutrådet ved AHKR (2019-2020)