Hjem
 • E-postAnna.Karlsson@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 29+47 966 69 004
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 1
  Rom 
  200
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mitt prosjekt er en kritisk studie av kulturarvspolitikk i en norsk samtidskontekst. Jeg analyserer politiske føringer rundt kulturarv med fokus på samfunnsnytte. Hvilke samfunnsverdier tillskrives kulturarv for samtiden og framtiden i norsk politikk? Prosjektet omhandler blandt annet kulturarvens potensial som verdiskaper og spørsmål om bærekraftig kulturarv. Analysen har som mål å vise hvordan kulturarvets funksjoner endres når samfunnet stilles ovenfor nye utfordringer, og hvordan kulturarv legitimeres på nye og forskjellige måter.

 • Vis forfatter(e) 2020. Intergenerational Ethics of Heritage: Sustainability and Future Generations.
 • Vis forfatter(e) 2019. Kulturarvspolitik. Kulturarv som samhällsresurs i svensk politik. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 134-153.
 • Vis forfatter(e) 2018. Kulturarvspolitik. En analys av kulturarvsbegreppet i den svenska regeringens kulturarvsproposition 2017.
 • Vis forfatter(e) 2018. "Nostalgi över tid: en kort begreppshistoria". Molo idehistorisk studenttidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 2017. "Den öde ön som plats i Ida Hegazi Høyers Fortellingen om øde". 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. "Is the past a foreign country? A question about time". Fortid. 52-58.
 • Vis forfatter(e) 2015. Första världskriget i svensk skönlitteratur. Krigsberättelser i en neutral nation 1944-2014.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Redaksjonsmedlem i Salongen - netttidsskrift for filosofi og idéhistorie
 • Medlem i STIP-HF, PhD-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet
 • Varamedlem institutrådet ved AHKR (2019-2020)