Hjem
 • E-postNele.Meckler@uib.no
 • Telefon+47 55 58 35 30
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégaten 41
  Rom 
  3A15b - 3118
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Jeg driver med klimarekonstruksjon fra marine sedimenter og stalagmitter (dryppstein) og bruker en rekke geokjemiske metoder. Nylig har jeg fokusert mest på nye teknikker for å rekonstruere fortidens temperaturer, særlig isotopklyngetermometri. I det nasjonale infrastrukturlaboratoriet for stabile isotoper Farlab har vi isotopklynge-massespektrometer som er spesielt tilpasset små prøvemengder. På den måten kan vi bruke metoden til å analysere marine mikrofossiler (foraminifera) for å rekonstruere temperaturendringer i havet gjennom de siste 65 millioner år. (prosjekt C4T, finansert av European Research Council). 

I tillegg har vi med Yves Krüger bygget opp en ny metode til temperaturrekonstruksjon med stalagmitter. Vi analyserer tettheten av gammelt dryppevann som er fanget i små væskeinklusjoner i kalsitten. I prosjektet T-TRAC, finansert av Forskningsrådet, bruker vi denne metoden for å rekonstruere tropiske temperaturer i Borneo gjennom de siste halv millioner år. I tillegg rekonstruerer vi fortidsklima med stalagmitter fra Sørafrika for å forstå sammenhengen mellom klima og utviklingen av Homo Sapiens i samarbeid med kolleger i SapienCE senteret. 

Noen nylige publikasjoner (se CV og CRIStin for flere):

Leutert, T.J., Auderset, A., Martínez-García, A., Modestou, S.E., Meckler, A.N., 2020, Coupled Southern Ocean cooling and Antarctic ice sheet expansion during the middle Miocene, Nature Geoscience 13, 634–639

(Rekonstruksjon av havtemperaturendringer gjennom hurtig utbredelse av isen i Antarktika i midten av Miocen)

Meinicke, N., Ho, S.L.,Hannisdal, B., Nürnberg, D., Tripati, A., Schiebel, R., Meckler, A.N., 2020, A robust calibration of the Δ47-T relationship for foraminifers, Geochimica et Cosmochimica Acta 270, 160-183.

(Kalibrering av isotopklyngesignal i planktiske foraminiferer)

Leutert, T.J., Sexton, P.F., Tripati, A., Piasecki, A., Ho, S.L., Meckler, A.N., 2019, Diagenetic effects on clumped isotope temperatures in fossil benthic and planktic foraminifera, Geochimica et Cosmochimica Acta 257, 354-372.

(Hvor stabilt et isotopklyngesignalet når foraminifera var lagret i sediment over 40 millioner år?)

Piasecki, A., Marchitto, T., Bernasconi,. S.M., Grauel, A.-L., Tisserand, A., Meckler, A.N., 2019, Application of Clumped Isotope Thermometry to Benthic Foraminerfera, G-cubed, doi: 10.1029/2018GC007961.

(Kalibrering av isotopklyngesignal i bentiske foraminiferer)

Meckler, A.N., Affolter, S., Dublyansky, Y.V., Krüger, Y., Vogel, N., Bernasconi, S.M., Frenz, M., Kipfer, R., Leuenberger, M., Spötl, C., Carolin, S., Cobb, K.M., Moerman, J., Adkins, J.F., Fleitmann, D., 2015, Glacial–interglacial temperature change in the tropical West Pacific: A comparison of stalagmite-based paleo-thermometers, Quaternary Science Reviews 127, 90-116.

(Sammenligning av nye metoder til temperaturrekonstruksjon i stalagmitter (dryppstein); nye estimat av temperaturendring fra istider til varmperioder i de terrestriske tropene)

Meckler, A.N., Ziegler, M., Millán, I., Breitenbach, S.F.M., Bernasconi, S., 2014, Long-term performance of the Kiel carbonate device with a new correction scheme for clumped isotope measurements, Rapid Communications in Mass Spectrometry 28, 1705-1715.

(Karbonat isotopklyngetermometri: Databehandling for analyser av små prøver og vurdering av reproduserbarhet)

Meckler, A.N., Sigman, D.M., Gibson, K.A., François, R., Martínez-García, A., Jaccard, S.L., Röhl, U., Peterson, L.C., Tiedemann, R., Haug, G.H, 2013, Deglacial pulses of deep-ocean silicate into the subtropical North Atlantic Ocean. Nature 495, 495-498.

(Deglasiale CO2-endringer: Indikasjoner for en fremtredende rolle for havsirkulasjonen)

Meckler, A.N., Clarkson, M.O., Cobb, K.M., Sodemann, H., and Adkins, J.F., 2012, Interglacial hydroclimate in the tropical West Pacific through the late Pleistocene. Science 336, 1301-1304.

(Stalagmittbasert klimarekonstruksjon: Første lange tropiske hydroklimatidsserie tilbake til mer enn 500,000 år før i dag)

 

Fra CRIStin databasen:

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Warm Middle Miocene Indian Ocean Bottom Water Temperatures: Comparison of Clumped Isotope and Mg/Ca‐Based Estimates. Paleoceanography and Paleoclimatology. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Fault-controlled fluid circulation and diagenesis along basin-bounding fault systems in rifts - Insights from the East Greenland rift system. Solid Earth (SE). 1987-2013.
 • Vis forfatter(e) 2020. Coupled Southern Ocean cooling and Antarctic ice sheet expansion during the middle Miocene. Nature Geoscience.
 • Vis forfatter(e) 2020. Clumped isotope thermometry in bivalve shells: a tool for reconstructing seasonal upwelling. Geochimica et Cosmochimica Acta.
 • Vis forfatter(e) 2020. A robust calibration of the clumped isotopes to temperature relationship for foraminifers. Geochimica et Cosmochimica Acta. 160-183.
 • Vis forfatter(e) 2019. Sensitivity of clumped isotope temperatures in fossil benthic and planktic foraminifera to diagenetic alteration. Geochimica et Cosmochimica Acta. 354-372.
 • Vis forfatter(e) 2019. Fingerprint of tropical climate variability and sea level in sediments of the Cariaco Basin during the last glacial period. Sedimentology. 1967-1988.
 • Vis forfatter(e) 2019. Application of Clumped Isotope Thermometry to Benthic Foraminifera. Geochemistry Geophysics Geosystems. 2082-2090.
 • Vis forfatter(e) 2018. Reducing Uncertainties in Carbonate Clumped Isotope Analysis Through Consistent Carbonate-Based Standardization. Geochemistry Geophysics Geosystems. 2895-2914.
 • Vis forfatter(e) 2017. A conceptual model for the response of tropical rainfall to orbital variations. Journal of Climate. 8375-8391.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. C4T: Climate change across Cenozoic cooling steps reconstructed with clumped isotope thermometry.
 • Vis forfatter(e) 2017. A new way to reconstruct old climate.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. New ways to reconstruct old climate.
 • Vis forfatter(e) 2017. Natürliche Datenlogger im Untergrund: Rekonstruktion von quartären Temperaturschwankungen mit Stalagmiten.
 • Vis forfatter(e) 2016. Climate detectives: deciphering clues from underground.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Fluid circulation and fault-controlled diagenesis along a major syn-rift border fault system – the Dombjerg Fault and the Wollaston Forland Basin, NE Greenland.
 • Vis forfatter(e) 2019. Fluid circulation and fault-controlled diagenesis along a major syn-rift border fault system – the Dombjerg Fault and the Wollaston Forland Basin, NE Greenland.
 • Vis forfatter(e) 2019. Clumped isotope-based paleoceanography through the Cenozoic.
 • Vis forfatter(e) 2019. Clumped isotope thermometry in Cenozoic paleoceanography.
 • Vis forfatter(e) 2017. On the possibility of ice on Greenland during the Eocene-Oligocene transition.
 • Vis forfatter(e) 2017. Elevated topography enables Greenland ice to originiate during the Eocene-Oligocene transition.
 • Vis forfatter(e) 2017. Clumped isotope thermometry as a new tool to distinguish temperature and ice volume changes across critical Cenozoic boundaries.
 • Vis forfatter(e) 2017. A Conceptual Model for the Response of Tropical Rainfall to Orbital Variations.
 • Vis forfatter(e) 2016. Clumped isotope thermometry as new tool for paleoceanography.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. An extended yardstick for climate variability. Nature. 626-628.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2019. Temperature and salinity reconstructions using carbonate clumped isotope thermometry in modern bivalve shells.
 • Vis forfatter(e) 2019. Temperature and salinity reconstructions using carbonate clumped isotope thermometry in modern bivalve shells .
 • Vis forfatter(e) 2019. Coupled Mg/Ca and clumped isotope measurements confirm stable Western Pacific Warm Pool sea surface temperatures over the last 6 Myrs.
 • Vis forfatter(e) 2018. North Atlantic sea surface temperature reconstruction for the Middle Eocene Climatic Optimum.
 • Vis forfatter(e) 2017. Constraining the effects of diagenetic alteration on the clumped isotope paleothermometer.
 • Vis forfatter(e) 2017. Constraining the effects of diagenetic alteration on the clumped isotope paleothermometer.
 • Vis forfatter(e) 2017. Calibration of the clumped isotope thermometer for planktonic and benthic foraminifera.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2019. The DeepMIP contribution to PMIP4: Methodologies for selection, compilation and analysis of latest Paleocene and early Eocene climate proxy data, incorporating version 0.1 of the DeepMIP database. Geoscientific Model Development. 3149-3206.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jeg leder ett prosjekt innenfor isotopklyngetermometri med fokus på rekonstruksjon av havtemperaturer gjennom tiden.  C4T prosjektet er en "Starting Grant" fra ERC (European Research Council). 

I tillegg bruker jeg stalagmitter (dryppestein) fra Borneo for å finne ut mer om tropiske klimaendringene i fortiden gjennom prosjektet T-TRAC (2017 - 2021, finansert av Forskningsrådet). 

Masterprosjekter er tilgjengelig innenfor klimarekonstruksjon med marine sedimenter eller stalagmitter. Vi bruker avanserte metoder for å rekonstruere fortidstemperaturer, sammen med mer tradisjonelle metoder som for eksempel oksygenisotopanalyser.  Masteroppgaver er vanligvis knyttet til et forskningsprosjekt med flere involverte.

Stalagmitter vi jobber med er enten fra Borneo (Sørøst Asia), hvor vi ser på tropiske klimaendringer gjennom kvartærperioden, eller fra Sørafrika, hvor vi samarbeider med arkeologene i SapienCE for å finne ut hvordan klima har påvirket menneskets utviklingen.

Marine sedimenter bruker vi for å rekonstruere fortidstemperaturer i tidligere varme perioder gjennom Kenozoikum for å bedre forstå hvordan klimasystemet virker under høy CO2 konsentrasjon i atmosfaren. Her anvender vi isotopklyngetermometri på mikrofossiler (foraminiferer).

Eksempler av pågående og tidligere masterprosjekter:

Julie Knutsen - Southern Ocean temperature during the middle Miocene reconstructed with clumped isotope thermometry (2020)

Marit Løland - Last Glacial Maximum to Holocene temperature change in the tropics determined from stalagmite fluid inclusions (2020)

Torill Brekken - New methods for temperature reconstructions from stalagmites (2019)

Anna Hauge Braaten - Reconstructing North Atlantic sea surface temperatures during Marine Isotope Stage M2 with clumped isotope thermometry (2018)

Diana Caldarescu - Seasonal temperature and salinity reconstructions in the Gulf of Panama based on clumped isotope thermometry in bivalve shells (2018)

Kristine Sleen Jenssen - Reconstructing Middle Miocene tropical sea surface temperatures with clumped isotope thermometry (2017)