Hjem
Anna Nylunds bilde
Foto:
DNVA/ Thomas B. Eckhoff

Anna Nylund

Professor, leder av forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning
 • E-postanna.nylund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 87+47 911 66 912
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Mine forskningsområder er sivilprosessrett, mekling og alternativ tvisteløsning, barns rettigheter og komparativ rett. Innen sivilprosessrett har jeg forsket primært på saksforberedelsen og retten til anke, samt europeiseringen av sivilprosessretten og komparativ sivilprosessrett.

Jeg leder prosjektet Tvisteløsning på grunnplanet.

Nylig har jeg også interessert meg for hvordan den teknologiske utviklingen påvirker domstolene. Jeg har bred erfaring innen forskning på mekling og alternativ tvisteløsning, særlig forholdet mellom det formelle rettsvesenet og alternative tvisteløsningsmetoder og barns rett til deltakelse i ulike typer av meklingsprosesser.

Jeg er leder for Nordisk forening for prosessrett og medlem av Council i International Association of Procedural Law. Jeg er også medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, International Academy of Comparative Law og European Law Institute, samt en rekke andre organsasjoner innenfor mine fagområder.

Sivilprosessrett, komparativ rett, barnerett

Fagansvarlig for barnerett.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). En introduksjon til EU/EØS-sivilprosessrett. Jussens venner. 403-427.
 • Vis forfatter(e) (2023). Civil Procedure and the Rule of Law in Scandinavia. Scandinavian Studies in Law. 121-144.
 • Vis forfatter(e) (2022). Oral Proceedings During the Preparatory Stage. International Journal of Procedural Law (IJPL). 57-74.
 • Vis forfatter(e) (2020). Utsikt til innsikt: En komparativ tilnærming til reform av reglene om anke til lagmannsretten over dommer i sivile saker. Lov og Rett. 84-102.
 • Vis forfatter(e) (2019). Comparing the Efficiency and Quality of Civil Justice in Scandinavia: The Role of Structural Differences and Definitions of Quality. Civil Justice Quarterly. 427-439.
 • Vis forfatter(e) (2019). Case Management in a Comparative Perspective: regulation, principles and practice. Revista do processo - RePro. 377-398.
 • Vis forfatter(e) (2018). The structure of civil proceedings – convergence through the main hearing model? Civil Procedure Review. 13-39.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sak samma om det är samma sak? Om litispendens, italienska torpeder och ömsesidig tillit. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 345-359.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tilpasset mekling som konfliktløsningsmetode i konflikter om omsorgsorganisering. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 106-124.
 • Vis forfatter(e) (2015). Begränsningen av tillgången till den andra instansen i tvistemål i ett nordiskt perspektiv. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 431-450.
 • Vis forfatter(e) (2012). Barnefordelingssaker og "familier med høyt konfliktnivå". Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 215-235.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mekling i barnefordelingssaker på godt og ondt. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 302-322.
 • Vis forfatter(e) (2010). Meklingsmodeller i tvsiteloven: terapi, tvekamp eller kreativ problemløsning? Lov og Rett. 272-284.
 • Vis forfatter(e) (2010). Lapsi riidan kohteena - lapsen asemaa koskevien asioiden haasteita. Lakimies. 1166-1182.
 • Vis forfatter(e) (2008). Til domstolen - med barnet i fokus? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 229-243.
 • Vis forfatter(e) (2008). Europeiskt betalningsföreläggande och småmålsförfarande. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 241-259.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2022). Sivilprosessuelt samarbeid etter Brexit. Lov og Rett. 5-6.
 • Vis forfatter(e) (2022). Introduction: Perspectives on Orality in Civil Proceedings. International Journal of Procedural Law (IJPL). 5-7.
 • Vis forfatter(e) (2015). Temanummer: Processrätt. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 395-400.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Joel Eriksson, Newer Forms of Contract-BasedDispute Resolution. An examination ofefficiency-driven procedures in light oftraditional adversarial procedures (ak.avh.),Lunds universitet 2021, 287 s. Juridisk Tidskrift. 540-544.
 • Vis forfatter(e) (2017). Henrik Bellander, Rättegångskostnader – Om kostnadsbördan i dispositiva mål, Iustus förlag 2017, 454 s. Juridisk Tidskrift. 207-216.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Contractualisation of Civil Litigation. Intersentia.
 • Vis forfatter(e) (2023). Barnekonvensjonen i norsk rett: Prinsipper og praksis. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rethinking Nordic Courts. Springer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Civil Courts Coping with Covid-19. Eleven International Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2020). Procedural Autonomy across Europe. Intersentia.
 • Vis forfatter(e) (2019). Civil Procedure and Harmonisation of Law: the Dynamics of EU and International Treaties. Intersentia.
 • Vis forfatter(e) (2018). Nordic Mediation Research. Springer.
 • Vis forfatter(e) (2016). The European Union and National Civil Procedure. Intersentia.
 • Vis forfatter(e) (2016). Current Trends in Preparatory Proceedings. A Comparative Study of Nordic and Former Communist Countries. Springer Publishing Company.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Future of Civil Litigation. Access to Courts and Court-annexed Mediation in the Nordic Countries. Springer.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Norjassa sovittelusta tullut osa rikosprosessia. Haaste. 28-29.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Åpne begrunnelser er viktige dersom regjeringen velger å se bort fra faglige råd. Nordnorsk debatt - Nordlys.
 • Vis forfatter(e) (2022). Når smittevern blir uforståelig. Dagensnæringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2021). Stortinget må vedta en ny lov dersom koronasertifikat skal innføres. Juridika Innsikt.
 • Vis forfatter(e) (2021). Pandemien vil sette varige spor i sivilprosessen. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Dette er de rettslige utfordringene med «innenlandske vaksinepass». Juridika Innsikt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Husk barna i det ulykkelige samlivsbruddet. Bergens Tidende.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Nordic Family Mediation: Towards a System of Differentiated Services? 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Håndheving av barns rettigheter. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). General Report: Contractualisation of Civil Litigation. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Den sivile rettspleien. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Contractualisation of Civil Litigation in Norway: Flexibility and Cooperation in a Rule-Based Tradition. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Comparative insights on courts and court proceedings during the pandemic. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Barns medvirkningsrett i saker etter barneloven og barnevernsloven om bosted, omsorg, foreldreansvar og samvær mv. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Barnekonvensjonen i norsk rett: Fra mangel på endring til kulturendring? 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Barnekonvensjonen i norsk rett: En innledning. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). An Introduction to Finnish Legal Culture. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Alternative Dispute Resolution. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Domstolenes praktiske rolle i Norden: En analyse basert på statistikk. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Alternative dispute resolution, justice and accountability in Norwegian civil justice . 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Alternativ tvisteløsning, kostnader og access to justice i norsk rett. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Past, Present and Future of Nordic Courts. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rethinking Nordic Courts: An Introduction. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Norway - Child Participation in Family Law. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Meklingsteori - fra optimisme til paradigmeskifte. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Institutional Aspects of the Nordic Justice Systems: Striving for Consolidation and Settlements. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Europeanisation of Nordic Civil Procedure: Does the Map Match the Terrain? 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Covid-19 and Norwegian Civil Justice. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Conclusions on Civil Courts Coping with Covid-19. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Procedural Autonomy, the EEA Agreement and Norwegian Law: The Art of Bridging a Gap and Maintaining it Too. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Comparative Insights on Procedural Autonomy. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Aspects of Procedural Autonomy. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). An Introduction to Finnish Legal Culture. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Saksforberedelsen i tvistemål i et komparativt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2019). Klima, miljø og domstoler i et komparativt perspektiv. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction to Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hverdagsjuss, rettssikkerhet og retten til en rettferdig rettergang.
 • Vis forfatter(e) (2019). Family Maintenance and Multi-Speed Integration: A Norwegian Perspective. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Conclusions on Civil Procedure and Harmonisation of Law. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Children’s Right to Participate in Decision-Making in Norway: Paternalism and Autonomy. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries: Do Constitutional Rights Matter? 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Accountability and transparency in the course of civil justice in the Nordic countries. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Luganokonvensjonen i Høyesterett - et kritisk blikk. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Courts and Court Proceedings. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). A Dispute Systems Design Perspective on Norwegian Child Custody Mediation. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sovittelu teoriassa ja käytännössä - nykytila ja tulevaisuus Suomessa. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norway. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). An Introduction to Finnish Legal Culture. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Preparatory Proceedings in Norway: Efficiency by Flexibility and Case Management. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norwegian Civil Procedure - how to make fast Even Faster. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norway: An Insider Outside - or an Outsider Inside - European Civil Justice. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Introduction to the Preparatory Stage of Civil Proceedings. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Conclusions and Outlook. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norway. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norway. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Many Ways of Civil Mediation in Norway. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). European Integration and Nordic Civil Procedure. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Conclusions on the Future of Civil Litigation in the Nordic Countries. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Access to Justice: Is ADR a Help or Hindrance? 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Restorative Justice and Victim-Offender Mediation in Norway. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Europeanization of Norwegian Civil Procedure? 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mixing Past and Future. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Medling och jurister: att lära gamla hundar sitta. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Europeisering av sivilprosessretten. 16 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2008). Seulontaa norjalaisittain -- katsaus Norjan uuteen siviiliprosessilakiin. Lakimies. 269-279.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2018). Introduction to Nordic mediation research. 1-5.
 • Vis forfatter(e) (2016). The European Union and National Civil Procedure - A Rocky Road or a Smooth Process? 1-4.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2021). Civil Courts Coping with Covid-19 – Exceptional Times, Normal Times, New Times. 1-6. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Civil Courts Coping with Covid-19. Eleven International Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2020). Concluding Remarks on Covid-19 and Civil Justice. 54-57. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Civil Justice and Covid-19. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Civil Procedure in Norway and Covid-19: Some Observations. 39-42. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Civil Justice and Covid-19. .
 • Vis forfatter(e) (2020). An Introduction to Covid-19and Civil Justice: Unforeseen, Unexpected and on Short Notice. 4-5. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Civil Justice and Covid-19. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Mine nyeste publikasjoner er:

Nylund, A, "Civil Procedure and the Rule of Law in Scandinavia". Scandinavian Studies in Law 2023 Volum 69. s. 121-144

Nylund, A, "Alternative Dispute Resolution". I: Elgar Encyclopedia of Comparative Law. Edward Elgar Publishing 2023, s. 94-102

Nylund, A, “Oral Proceedings During the Preparatory Stage.” International Journal of Procedural Law 2022, vol 12(1), s. 57-74 

Nylund, A. (2022) ’Alternative Dispute Resolution, Justice and Accountability in Norwegian Civil Justice’. I J. Hoevenaars, B. Kas, X. Kramer & E. Themeli (red.), Frontier in Civil Justice: Privatisation, Monetisation and Digitisation. Edward Elgar publishing, s. 81-100 

Nylund, A. (2022) ‘Alternativ tvisteløsning, kostnader og access to justice i norsk rett.’ I A Wallerman Ghavanini & S. Wejedal (red.), Access to justice i Skandinavien. Santérus Academic Press Sweden 2022, s. 259-282 

Nylund, A. (2022) ‘Domstolenes praktiske rolle i Norden: En analyse basert på statistikk’. I E. Smith (red.), Våre perifere domstoler. Fagbokforlaget, s. 19-36. 

Tvisteløsning på grunnplanet

Barnekonvensjonen 20 år i norsk rett

Contractualisation of Civil Procedure