Hjem
Anna Nylunds bilde
Foto:
DNVA/ Thomas B. Eckhoff

Anna Nylund

Professor, leder av forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning
 • E-postAnna.Nylund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 87+47 911 66 912
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Mine forskningsområder er sivilprosessrett, mekling og alternativ tvisteløsning, barns rettigheter og komparativ rett. Innen sivilprosessrett har jeg forsket primært på saksforberedelsen og retten til anke, samt europeiseringen av sivilprosessretten og komparativ sivilprosessrett. Nylig har jeg også interessert meg for hvordan den teknologiske utviklingen påvirker domstolene. Jeg har bred erfaring innen forskning på mekling og alternativ tvisteløsning, særlig forholdet mellom det formelle rettsvesenet og alternative tvisteløsningsmetoder og barns rett til deltakelse i ulike typer av meklingsprosesser.

Jeg er styremedlem i Nordisk forening for prosessrett og medlem av Council i International Association of Procedural Law. Jeg er også medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og International Academy of Comparative Law.

Sivilprosessrett, komparativ rett

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Utsikt til innsikt: En komparativ tilnærming til reform av reglene om anke til lagmannsretten over dommer i sivile saker. Lov og Rett. 84-102.
 • Vis forfatter(e) (2019). Comparing the Efficiency and Quality of Civil Justice in Scandinavia: The Role of Structural Differences and Definitions of Quality. Civil Justice Quarterly. 427-439.
 • Vis forfatter(e) (2019). Case Management in a Comparative Perspective: regulation, principles and practice. Revista do processo - RePro. 377-398.
 • Vis forfatter(e) (2018). The structure of civil proceedings – convergence through the main hearing model? Civil Procedure Review. 13-39.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sak samma om det är samma sak? Om litispendens, italienska torpeder och ömsesidig tillit. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 345-359.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tilpasset mekling som konfliktløsningsmetode i konflikter om omsorgsorganisering. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 106-124.
 • Vis forfatter(e) (2015). Begränsningen av tillgången till den andra instansen i tvistemål i ett nordiskt perspektiv. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 431-450.
 • Vis forfatter(e) (2012). Barnefordelingssaker og "familier med høyt konfliktnivå". Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 215-235.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mekling i barnefordelingssaker på godt og ondt. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 302-322.
 • Vis forfatter(e) (2010). Meklingsmodeller i tvsiteloven: terapi, tvekamp eller kreativ problemløsning? Lov og Rett. 272-284.
 • Vis forfatter(e) (2010). Lapsi riidan kohteena - lapsen asemaa koskevien asioiden haasteita. Lakimies. 1166-1182.
 • Vis forfatter(e) (2008). Til domstolen - med barnet i fokus? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 229-243.
 • Vis forfatter(e) (2008). Europeiskt betalningsföreläggande och småmålsförfarande. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 241-259.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2020). Civil Justice and Covid-19. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). What is good science - a social science perspective.
 • Vis forfatter(e) (2022). Designing a successful mediation system.
 • Vis forfatter(e) (2021). I kjølvannet av trygdeskandalen - behovet for å tenke nytt i sivilprosessretten.
 • Vis forfatter(e) (2021). Forbrukertvisteløsning.
 • Vis forfatter(e) (2021). Case management - a comparative perspective.
 • Vis forfatter(e) (2020). Concentrated hearings and case management - international trends.
 • Vis forfatter(e) (2020). Case management.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tilgangen til ankeinstansen i sivile saker - skal lagmannsretten være portvakt eller Pippi Langstrømpe?
 • Vis forfatter(e) (2019). Ankeinstansen og ankeregler.
 • Vis forfatter(e) (2019). Advokatrollen, digitalisering og etikk.
 • Vis forfatter(e) (2019). "Ny" praksisordning - pilot 2019.
 • Vis forfatter(e) (2018). The involvement of children in Norwegian mandatory child custody mediation.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kostbar domstolstid - en komparativ oversikt.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Lugano Convention - Past, Present and Future.
 • Vis forfatter(e) (2016). Nuorten tekemien rikosten sovittelu Norjassa (Mediation with juvenile delinquents in Norway).
 • Vis forfatter(e) (2015). Rett, rettferdighet og barns deltakelse i mekling.
 • Vis forfatter(e) (2015). Medling igår, idag och imorgon.
 • Vis forfatter(e) (2014). Europeanisation of Nordic Civil Procedure - Fact or Fiction?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Rettslige utfordringer med vaksinepass.
 • Vis forfatter(e) (2021). Når er vi villige til å gi fra oss lovmessige rettigheter i bytte mot trygghet? .
 • Vis forfatter(e) (2021). Fra vaksinepass til passérseddel? - Rettslige perspektiver.
 • Vis forfatter(e) (2014). Vitners betydning for rettssikkerheten.
 • Vis forfatter(e) (2012). Muutoksenhaku oikeusvertailevasta näkökulmasta.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kvinner og menn i domstolen -- er Jusitita blind?
 • Vis forfatter(e) (2008). Pohjoismaisia ja kriittisiä näkökulmia muutoksenhakuun.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Systemic changes to the civil justice system in the wake of the Covid-19 pandemic.
 • Vis forfatter(e) (2022). Long Covid i domstolene - har pandemien satt varige spor?
 • Vis forfatter(e) (2021). The value of defining family mediation - Scandinavian perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rethinking Nordic Courts.
 • Vis forfatter(e) (2021). Party autonomy and case management in the ELI/UNIDROIT European Model Rules of Civil Procedure.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lapsen osallisuudesta.
 • Vis forfatter(e) (2021). Introductory remarks on Online Dispute Resolution (ODR).
 • Vis forfatter(e) (2021). International Commercial Courts and Global Challenges - uptake and pitfalls of innovations.
 • Vis forfatter(e) (2021). Eurooppalaisen siviiliprosessioikeuden monet kasvot.
 • Vis forfatter(e) (2021). Covid as a Catalizor of Procedural Reforms.
 • Vis forfatter(e) (2021). Comments on the European Rules of Civil Procedure.
 • Vis forfatter(e) (2020). Monitieteellinen tutkimusote lapsioikeustutkimuksessa (En flervitenskapelig tilnærming til barnerettsforskning).
 • Vis forfatter(e) (2020). Covid-19 and Norwegian Civil Justice.
 • Vis forfatter(e) (2020). ADR and formal justice: Rhetoric and Reality.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ex officio application of EU consumer law in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). European Rules of Civil Procedure: Case Management and Pleadings.
 • Vis forfatter(e) (2019). Does membership in the EU matter in a multi-speed Europe?
 • Vis forfatter(e) (2019). Court culture and settlements.
 • Vis forfatter(e) (2019). Children's right to participation in the Nordic countries - between paternalism and autonomy.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bagatellsaker i rettssystemet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Appeal and appeals proceedings in Sweden and Finland.
 • Vis forfatter(e) (2018). Scandinavian perspectives on alternative legal proceedings in custody conflicts.
 • Vis forfatter(e) (2018). Procedural autonomy, EEA law and Norwegian civil procedure.
 • Vis forfatter(e) (2018). Children's right to participate in decision-making in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Children's participatory rights in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Regulation of Mediation: Nirvana or Nightmare?
 • Vis forfatter(e) (2017). Mediation in Child Custody and Contact Cases: Contents, Roles and Regulation.
 • Vis forfatter(e) (2017). Mediation Models and Regulation of Mediation.
 • Vis forfatter(e) (2017). Maintenance - A view from outside the EU: Lugano and Hague Conventions.
 • Vis forfatter(e) (2017). EU, EØS og nasjonal sivilprosess.
 • Vis forfatter(e) (2017). Court-connected Mediation and Court-culture in Scandinavia and Central Europe.
 • Vis forfatter(e) (2017). Competition Law and Damages on the Outskirts of the EU: The Norwegian Perspective.
 • Vis forfatter(e) (2017). Case management techniques and methods in a comparative perspective.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Norwegian Reform of Civil Procedure - Making Fast even Faster.
 • Vis forfatter(e) (2016). Project results concerning Scandinavia countries.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norske domstoler i et komparativt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mediation systems in child custody/visitation cases.
 • Vis forfatter(e) (2016). Does Settlement Trump the Best Interest of the Child? A Critical Analysis of Norwegian Child-Custody Mediation.
 • Vis forfatter(e) (2016). Court-Connected Mediation in Europe - Scandinavian and Central European Perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Many Ways of Mediation in Norway - a European perspective.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Lugano Convention after the entry into force of the Regulation Brussels I bis.
 • Vis forfatter(e) (2015). Preliminary proceedings in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Funktionen av besvärsbegränsningarna i tillgången till den andra instansen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Europeanisation of Scandinavian Civil Procedure.
 • Vis forfatter(e) (2014). Juss, barn og mekling - problemer og paradigmeskifte?
 • Vis forfatter(e) (2014). Internasjonale perspektiver på barns deltakelse i mekling.
 • Vis forfatter(e) (2012). Europeanization and Nordic Civil Procedure.
 • Vis forfatter(e) (2012). Access to Justice - Is ADR a Help or Hindrance?
 • Vis forfatter(e) (2011). Mediation in the Norwegian Tradition.
 • Vis forfatter(e) (2010). Europeanization of Norwegian Civil Procedure?
 • Vis forfatter(e) (2010). Alternatives to Traditional Punishment for Juvenile Delinquents in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2009). Utmaningar i mötet mellan medling och domstolarna.
 • Vis forfatter(e) (2009). Utfordringer i møtet mellom mekling og domstolsprosess.
 • Vis forfatter(e) (2009). EU och processrätten – är den nationella processrätten autonom?
Leder
 • Vis forfatter(e) (2022). Sivilprosessuelt samarbeid etter Brexit. Lov og Rett. 5-6.
 • Vis forfatter(e) (2015). Temanummer: Processrätt. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 395-400.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Joel Eriksson, Newer Forms of Contract-BasedDispute Resolution. An examination ofefficiency-driven procedures in light oftraditional adversarial procedures (ak.avh.),Lunds universitet 2021, 287 s. Juridisk Tidskrift. 540-544.
 • Vis forfatter(e) (2017). Henrik Bellander, Rättegångskostnader – Om kostnadsbördan i dispositiva mål, Iustus förlag 2017, 454 s. Juridisk Tidskrift. 207-216.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Rethinking Nordic Courts. Springer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Civil Courts Coping with Covid-19. Eleven International Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2020). Procedural Autonomy across Europe. Intersentia.
 • Vis forfatter(e) (2019). Civil Procedure and Harmonisation of Law: the Dynamics of EU and International Treaties. Intersentia.
 • Vis forfatter(e) (2018). Nordic Mediation Research. Springer.
 • Vis forfatter(e) (2016). The European Union and National Civil Procedure. Intersentia.
 • Vis forfatter(e) (2016). Current Trends in Preparatory Proceedings. A Comparative Study of Nordic and Former Communist Countries. Springer Publishing Company.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Future of Civil Litigation. Access to Courts and Court-annexed Mediation in the Nordic Countries. Springer.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2020). Civil Procedure in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norway International Encyclopaedia of Laws: Civil Procedure.
 • Vis forfatter(e) (2014). Konfliktinratkaisu ja sovittelu.
 • Vis forfatter(e) (2012). Konkursrett.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Norjassa sovittelusta tullut osa rikosprosessia. Haaste. 28-29.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Åpne begrunnelser er viktige dersom regjeringen velger å se bort fra faglige råd. Nordnorsk debatt - Nordlys.
 • Vis forfatter(e) (2022). Når smittevern blir uforståelig. Dagensnæringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2021). Stortinget må vedta en ny lov dersom koronasertifikat skal innføres. Juridika Innsikt.
 • Vis forfatter(e) (2021). Pandemien vil sette varige spor i sivilprosessen. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Dette er de rettslige utfordringene med «innenlandske vaksinepass». Juridika Innsikt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Husk barna i det ulykkelige samlivsbruddet. Bergens Tidende.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Rettssalene kan bli digitale permanent.
 • Vis forfatter(e) (2022). Regjeringen innfører tiltak uten å oppgi grunn. Skylder på høyt arbeidspress.
 • Vis forfatter(e) (2021). – Juridisk forskning taper i konkurransen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Reagerer på pressekonferansen til Raymond Johansen: - Dette ordet blir ikke nevnt en eneste gang.
 • Vis forfatter(e) (2021). Disse juss-forskerne har skrevet eget utkast til lovbestemmelse for regulering av koronasertifikat.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kritisk til karantenehotell.
 • Vis forfatter(e) (2020). Klimasøksmålet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Karantenehotell: Stine og 300 andre har sendt brev til Justisministeren.
 • Vis forfatter(e) (2020). Justisdepartementet vurderer endringer i karantenehotell-ordningen - professor kritisk.
 • Vis forfatter(e) (2020). Jusprofessor om coronatiltakene: - Klart inngrep i menneskerettighetene.
 • Vis forfatter(e) (2020). Har leilighet og jobb i Oslo. Nå må norske Hanne Ramberg bo på karantenehotell hver gang hun besøker barna i København.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mekling erstatter mange rettssaker, men brukes ofte feil.
 • Vis forfatter(e) (2018). Dette betyr brexit-avtalen for Norge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Vuosikymmeniksi vankilaan.
 • Vis forfatter(e) (2012). Tutkija: Breivikin syytteiden yksityiskohdat järkyttivät.
 • Vis forfatter(e) (2012). Skal forske på rettssaken.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mekling kan dekke over vold.
 • Vis forfatter(e) (2012). Frykten for å bli fratatt barna.
 • Vis forfatter(e) (2011). Intervju om strafferettslige rammene for terrorattakkene 22.7.2011.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2022). Kommentar til EMDs dom i saken Community of Syndical Action mot Sveits.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Mangel på begrunnelse på gjeldende smitteverntiltak.
 • Vis forfatter(e) (2021). Vaksinepass.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rettslige skranker for vaksinepass og vaksinetvang.
 • Vis forfatter(e) (2021). Koronasertifikat.
 • Vis forfatter(e) (2021). Karantenehotell.
 • Vis forfatter(e) (2021). Karantenehotell.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). The Past, Present and Future of Nordic Courts. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rethinking Nordic Courts: An Introduction. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Norway - Child Participation in Family Law. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Meklingsteori - fra optimisme til paradigmeskifte. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Institutional Aspects of the Nordic Justice Systems: Striving for Consolidation and Settlements. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Europeanisation of Nordic Civil Procedure: Does the Map Match the Terrain? 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Covid-19 and Norwegian Civil Justice. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Conclusions on Civil Courts Coping with Covid-19. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Procedural Autonomy, the EEA Agreement and Norwegian Law: The Art of Bridging a Gap and Maintaining it Too. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Comparative Insights on Procedural Autonomy. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Aspects of Procedural Autonomy. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). An Introduction to Finnish Legal Culture. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Saksforberedelsen i tvistemål i et komparativt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2019). Klima, miljø og domstoler i et komparativt perspektiv. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction to Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hverdagsjuss, rettssikkerhet og retten til en rettferdig rettergang.
 • Vis forfatter(e) (2019). Family Maintenance and Multi-Speed Integration: A Norwegian Perspective. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Conclusions on Civil Procedure and Harmonisation of Law. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Children’s Right to Participate in Decision-Making in Norway: Paternalism and Autonomy. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries: Do Constitutional Rights Matter? 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Accountability and transparency in the course of civil justice in the Nordic countries. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Luganokonvensjonen i Høyesterett - et kritisk blikk. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Courts and Court Proceedings. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). A Dispute Systems Design Perspective on Norwegian Child Custody Mediation. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sovittelu teoriassa ja käytännössä - nykytila ja tulevaisuus Suomessa. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norway. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). An Introduction to Finnish Legal Culture. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Preparatory Proceedings in Norway: Efficiency by Flexibility and Case Management. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norwegian Civil Procedure - how to make fast Even Faster. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norway: An Insider Outside - or an Outsider Inside - European Civil Justice. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Introduction to the Preparatory Stage of Civil Proceedings. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Conclusions and Outlook. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norway. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norway. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Many Ways of Civil Mediation in Norway. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). European Integration and Nordic Civil Procedure. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Conclusions on the Future of Civil Litigation in the Nordic Countries. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Access to Justice: Is ADR a Help or Hindrance? 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Restorative Justice and Victim-Offender Mediation in Norway. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Europeanization of Norwegian Civil Procedure? 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mixing Past and Future. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Medling och jurister: att lära gamla hundar sitta. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Europeisering av sivilprosessretten. 16 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2008). Seulontaa norjalaisittain -- katsaus Norjan uuteen siviiliprosessilakiin. Lakimies. 269-279.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2018). Introduction to Nordic Mediation Research. 1-5.
 • Vis forfatter(e) (2016). The European Union and National Civil Procedure - A Rocky Road or a Smooth Process? 1-4.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2020). Procedural Autonomy Across Europe.
 • Vis forfatter(e) (2020). Civil Justice and Covid-19.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2021). Civil Courts Coping with Covid-19 – Exceptional Times, Normal Times, New Times. 1-6. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Civil Courts Coping with Covid-19. Eleven International Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2020). Concluding Remarks on Covid-19 and Civil Justice. 54-57. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Civil Justice and Covid-19. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Civil Procedure in Norway and Covid-19: Some Observations. 39-42. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Civil Justice and Covid-19. .
 • Vis forfatter(e) (2020). An Introduction to Covid-19and Civil Justice: Unforeseen, Unexpected and on Short Notice. 4-5. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Civil Justice and Covid-19. .
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2021). Høring: Et portforbud vil ramme både dyr og studenter. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan ny teknologi og kunstig intelligens påvirker. Juristen. 61-62.
 • Vis forfatter(e) (2018). Dommere i ankedomstolene. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2015). Jusprofessorer uenige om bruk av nødverge. VG : Verdens gang.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Contractualisation of Civil Procedure

Mediation and Culture

Comparative Procedural Law and Justice (Max Planck Institutet i Luxemburg)