Hjem
Anne-Lise Nordgulens bilde

Anne-Lise Nordgulen

Rådgiver, Prosjektleder for Hubro chatbot
 • E-postAnne-Lise.Nordgulen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 98 67+47 416 73 900
 • Besøksadresse
  Harald Hårfagresgt. 1
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

2019-2021: Prosjektleder for innføring av Hubro chatbot på UiB. Ansatt på Studieavdelingen i prosjektperioden.

Rådgiver i Seksjon for studier og forskerutdanning i fakultetsadministrasjonen.

Arbeidsoppgaver:

 • Leder for Infosenteret ved HF
 • Studieveiledning
 • Studentinformasjon, web, Mitt UiB
 • Nettsider: Utdanningssidene på HF, Infosenteret
 • Studentrekruttering
 • Studiestart
 • Nettverk for studentinformasjon
 • Redaksjonsrådet for studieinformasjon
 • Chatboten Hubro, pilotprosjekt 
 • Andre administrative oppgaver

Erfaring
Kommunikasjon og informasjon, prosjektledelse, arbeidsledelse
Informasjonskonsulent og pressekontakt BIT Teatergarasjen, Vestlandske Teatersenter
Prosjektleder innen oversettelse i språkbedriften Lionbridge 
Rågiver med lang erfaring innen studentkommunikasjon, studieinformasjon (web, MittUiB, brosjyre) studentrekruttering, studiestart, prosjektarbeid og arbeidsledelse i Sentraladministrasjonen ved UiB og Det humanistiske fakultet. Har også jobbet med arrangement. 

Utdannelse
Hovedfag i medievitenskap fra UiB, nordisk språk og litteratur, litteraturvitenskap

Prosjektleder for utvikling av Hubro chatbot ved alle fakultetene ved UiB.
Dashboard-prosjektet: konseptutredning