Hjem
Anne-Lise Nordgulens bilde

Anne-Lise Nordgulen

Rådgiver, Prosjektleder for Hubro chatbot
 • E-postAnne-Lise.Nordgulen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 98 67
 • Besøksadresse
  Langesgate 1-3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

2021: Rådgiver ved Studieavdelingen: Systemansvarlig for Hubro chatbot. Forvaltning av innhold i digitale tjenester for studenter. Studentkommunikasjon.

2019-2021: Prosjektleder for innføring av Hubro chatbot på UiB. Ansatt på Studieavdelingen i prosjektperioden.

Rådgiver i Seksjon for studier og forskerutdanning i fakultetsadministrasjonen.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging, drift og videreutvikling av Hubro chatbot og utvikle modell for forvaltning av innhold i digitale tjenester for studenter (Hubro, UiBhjelp, Mitt UiB)
 • Prosjektleder for utvikling av Hubro chatbot, pilotprosjekt
 • Leder for Infosenteret ved HF
 • Studieveiledning
 • Studentinformasjon, web, Mitt UiB
 • Nettsider: Utdanningssidene på HF, Infosenteret
 • Studentrekruttering
 • Studiestart
 • Nettverk for studentinformasjon
 • Redaksjonsrådet for studieinformasjon 
 • Andre administrative oppgaver

Prosjektleder for utvikling av Hubro chatbot ved alle fakultetene ved UiB.
Dashboard-prosjektet: konseptutredning

 

Erfaring
Kommunikasjon og informasjon, prosjektledelse, arbeidsledelse
Informasjonskonsulent Vestlandske Teatersenter og pressekontakt BIT Teatergarasjen
Prosjektleder i språkbedriften Lionbridge 
Rågiver med lang erfaring innen studentkommunikasjon, studieinformasjon (web,brosjyrer) studentrekruttering, arrangementer (velkomstseremoni, vitnemålsutdeling), studiestart, prosjektarbeid og arbeidsledelse i Studieavdelingen ved UiB og Det humanistiske fakultet.

Utdanning
Universitetet i Bergen:
Hovedfag i medievitenskap
Grunnfag i nordisk språk og litteratur
Grunnfag i litteraturvitenskap