Hjem
 • E-postAnne.Bremer@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 47
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg har bakgrunn innenfor Science and Technology Studies (STS), og jeg forsker først og fremst på hvordan kunnskap brukes og skapes i samfunnsmessige og politiske beslutningsprosesser som omhandler komplekse og usikre problemstillinger.

Jeg skrev doktorgradsavhandlingen min (som jeg forsvarte i 2011) om «refleksiv tverrfaglighet.» Der så jeg nærmere på hvordan tverrfaglige dynamikker oppstår og utvikler seg, og hvordan de ender opp med å forme grensesnittet mellom vitenskap og politikk innenfor feltet klimaendringer.

Ved hjelp av et postnormalt vitenskapsperspektiv så jeg deretter nærmere på hvordan (usikker) havvitenskap ble brukt til å veilede beslutningstakere i det presserende spørsmålet om man skulle åpne Nord-Norge for videre oljeutvinning, og hvordan lokale stemmer endte opp med å forme debattene på viktige måter.

De siste årene har jeg delvis endret fokuset mitt for å jobbe med såkalt ELSA-forskning (etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter ved nye teknologier) innenfor presisjonsmedisinforskning; som en del av min tilknytning til Centre for Cancer Biomarkers. Sammen med stipendiater, postdoktorer og juniorforskere studerer jeg her kreftforskningens samfunnsmessige og politiske kontekst, og stiller spørsmål ved premisset om presisjonsonkologi i tilknytning til svært kompleks og usikker kreftbiologi.

Siden 2020 har jeg også ledet AFINOs forskningsskole, hvor jeg organiserer undervisning og læring med tanke på å kritisk undersøke ansvarlig forskning og innovasjon; hvordan dette blir iverksatt og evaluert, og tilknytningen til tverrfaglig og transdisiplinær forskning. Som et videre ledd i mine undersøkelser om hva ansvarlig forskning betyr, er jeg også involvert i SeMPER-Arctic- prosjektet,  hvor jeg legger til rette for refleksivitet innenfor konsortiet med tanke på å gjennomføre omsorgsfull og ansvarlig narrativ forskning i Arktis.

Jeg underviser innenfor følgende emner/områder:

CCBIO903: PhD-emnet “Kreftforsking: etiske, økonomiske og samfunnsmessige aspekt.” Jeg samorganiserer og underviser i det nesten to uker lange, tverrfaglige PhD-emnet for medisinstudenter, som er en del av forskerskolen til CCBIO (Centre for Cancer Biomarkers). Dette emnet skaper rom for kritisk tenkning rundt de bredere økonomiske, samfunnsmessige og etiske kontekstene innenfor kreftforskning, og gir doktorgradskandidater muligheten til å diskutere disse.

WP3 'AFINO Research School': Jeg er leder for denne arbeidspakken innenfor AFINO-prosjektet, hvor jeg organiserer og tar del i undervisningen i ulike aktiviteter som sommerskoler og workshops. Målet med aktivitetene er å studere ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) på en refleksiv måte; RRIs teoretiske omriss, iverksettelse, evaluering, undervisning og dets lenker til inter- og transdisiplinær forskning. Undervisningsaktivitetene har doktorgradskandidater som målgruppe, men er også relevante for både yngre og mer erfarne forskere innenfor RRI-feltet.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Co-producing "post-normal" climate knowledge with communities in northeast Bangladesh. Weather, Climate, and Society. 259-268.
 • Vis forfatter(e) (2017). Narrative as a method for eliciting tacit knowledge of climate variability in Bangladesh. Weather, Climate, and Society. 669-686.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mapping ethical and social aspects of cancer biomarkers. New Biotechnology. 763-772.
 • Vis forfatter(e) (2014). Inadequate risk assessments – A study on worst-case scenarios related to petroleum exploitation in the Lofoten area. Marine Policy. 82-89.
 • Vis forfatter(e) (2014). Harmful routines? Uncertainty in science and conflicting views on routine petroleum operations in Norway. Marine Policy. 313-320.
 • Vis forfatter(e) (2013). Pre-requisites to interdisciplinary research for climate change: lessons from a participatory action research process in Ile-de-France. International Journal of Sustainable Development. 1-22.
 • Vis forfatter(e) (2012). Interdisciplinarité et outils réflexifs : vers une approche globale des trames vertes urbaines. VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2010). Dissipating the fuzziness around interdisciplinarity: The case of climate change research. SAPIENS Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society. 1-6.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Precision Oncology and Cancer Biomarkers. Issues at Stake and Matters of Concern. Springer.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2011). Reflexive interdisciplinarity: Supporting dialogue on the role of science for climate change.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Mouse models: some reflections from the lab. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Choosing our Food Futures Through Participation? A Critique of ‘Scenario Workshops’ in Lofoten. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Challenges to Evaluating Coastal Management in the Twenty-First Century: Lessons from the Lofoten Archipelago. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Reflexively Mapping the Science-Policy Interface for Coastal Zones. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Oil versus fish’ in northern Norway: perspectives of the market, the law, and the citizen. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Climate Change and Biodiversity: A Need for 'Reflexive Interdisciplinarity. 6 sider.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2015). Climate change and agri-cultural knowledge: Bangladesh through a mirror and magnifying glass. 387-393. I:
  • Vis forfatter(e) (2015). Know your food. Food ethics and innovation. Wageningen Academic Publishers.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bremer, S., Stiller-Reeve, M., Blanchard, A., et al. (2018) Co-producing Post-normal Climate Knowledge with Communities in Northeast Bangladesh. Wea. Climate Soc.10, 259–268.

Blanchard, A., & Wik, E. (2017). What is a good (enough) cancer biomarker? In A. Blanchard & R. Strand (Eds.), Cancer Biomarkers: Ethics, Economics and Society (pp. 7-24). Norway: Megaloceros Press.

Blanchard, A., & Strand, R. (2017). Introduction to issues around cancer biomarkers. In A. Blanchard & R. Strand (Eds.), Cancer Biomarkers: Ethics, Economics and Society (pp. 1-6). Norway: Megaloceros Press.

Bremer, S., Blanchard. A., et al. (2017): Narrative as a Method for Eliciting Tacit Knowledge of Climate Variability in Bangladesh. Wea. Climate Soc., 9, 669–686.

Blanchard, A. (2016). Mapping ethical and social aspects of cancer biomarkers. New Biotechnology, 33(6), 763-772.

Blanchard, A. (2016). Mouse models: some reflections from the lab. In A. Olsson, S. Araujo & F. Vieira (Eds.), Food Futures: Ethics, Science and Culture (pp. 505-510). The Netherlands: Wageningen Academic Publishers.

Bremer, S., Blanchard, A., & Kaiser, M. (2015). Challenges to Evaluating Coastal Management in the Twenty-First Century: Lessons from the Lofoten Archipelago. In J. Baztan, O. Chouinard, B. Jorgensen, P. Tett, J.-P. Vanderlinden & L. Vasseur (Eds.), Coastal Zones: Solutions for the 21st Century (pp. 253-270). Amsterdam, Netherlands: Elsevier.

Blanchard, A., & Bremer, S. (2015). Climate change and agri-cultural knowledge: Bangladesh through a mirror and magnifying glass. In D. E. Dumitras, I. M. Jitea & S. Aerts (Eds.), Know your Food (pp. 387-393). The Netherlands: Wageningen Academic Publishers.

Blanchard, A. (2015). Choosing our food futures through participation? A critique of ‘scenario workshops’ in Lofoten. In S. Hongladarom (Ed.), Food and Agricultural Ethics in the Asia-Pacific Region. Bangkok, Thailand.

Blanchard, A., Hauge, K. H., Andersen, G., Fosså, J. H., Grøsvik, B. E., Handegard, N. O., et al. (2014). Harmful routines? Uncertainty in science and conflicting views on routine petroleum operations in Norway. Marine Policy, 43, 313-320.

Hauge, K. H., Blanchard, A., Andersen, G., Boland, R., Grøsvik, B. E., Howell, D., et al. (2014). Inadequate Risk Assessments – A Study on Worst-Case Scenarios Related to Petroleum Exploitation in the Lofoten Area. Marine Policy44, 82-89.

Blanchard, A. (2013). ‘Oil versus fish’ in northern Norway Perspectives of the market, the law, and the citizen. In H. Röcklinsberg, P. Sandin, A. Algers, B. Algers & J. Hultgren (Eds.), The Ethics of Consumption: The Citizen, The Market, and The Law. Uppsala, Sweden: Wageningen Academic Publishers.

Blanchard, A., & Vanderlinden, J.-P. (2013). Pre-requisites to interdisciplinary research for climate change: lessons from a participatory action research process in Île-de-France. International Journal of Sustainable Development, 16(1-2), 1-22.

Blanchard, A. (2012). Climate change and biodiversity: a need for reflexive interdisciplinarity. In T. Potthast & S. Meisch (Eds.) Climate Change and Sustainable Development - Ethical Perspectives on Land Use and Food Production. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers.

Blanchard, A. (2011). Reflexive interdisciplinarity: Supporting dialogue on the role of science for climate change. Ph.D, University of Bergen.

Blanchard, A., & Vanderlinden, J.-P. (2010). Dissipating the fuzziness around interdisciplinarity: the case of climate change research. S.A.P.I.EN.S., 3(1), 1-6.

Tidligere prosjekter:

2008 - 2011: Doktorgradsavhandling med tittelen 'Reflexive interdisciplinarity: Supporting dialogue on the role of science for climate change'. Fra Universitet i Bergen og University of Versailles Saint-Quentin (Frankrike)

2008: Mastergrad i Ecological Economics and Sustainable Development, University of Versailles Saint-Quentin (Frankrike)

2006: Grad i Earth and Environmental Sciences, University Louis Pasteur in Strasbourg (Frankrike)

Tilknyttet innhold