Hjem
 • E-postanne.blanchard@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 47
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg har bakgrunn innenfor Science and Technology Studies (STS), og jeg forsker først og fremst på hvordan kunnskap brukes og skapes i samfunnsmessige og politiske beslutningsprosesser som omhandler komplekse og usikre problemstillinger.

Jeg skrev doktorgradsavhandlingen min (som jeg forsvarte i 2011) om «refleksiv tverrfaglighet.» Der så jeg nærmere på hvordan tverrfaglige dynamikker oppstår og utvikler seg, og hvordan de ender opp med å forme grensesnittet mellom vitenskap og politikk innenfor feltet klimaendringer.

Ved hjelp av et postnormalt vitenskapsperspektiv så jeg deretter nærmere på hvordan (usikker) havvitenskap ble brukt til å veilede beslutningstakere i det presserende spørsmålet om man skulle åpne Nord-Norge for videre oljeutvinning, og hvordan lokale stemmer endte opp med å forme debattene på viktige måter.

De siste årene har jeg delvis endret fokuset mitt for å jobbe med såkalt ELSA-forskning (etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter ved nye teknologier) innenfor presisjonsmedisinforskning; som en del av min tilknytning til Centre for Cancer Biomarkers. Sammen med stipendiater, postdoktorer og juniorforskere studerer jeg her kreftforskningens samfunnsmessige og politiske kontekst, og stiller spørsmål ved premisset om presisjonsonkologi i tilknytning til svært kompleks og usikker kreftbiologi.

Siden 2020 har jeg også ledet AFINOs forskningsskole, hvor jeg organiserer undervisning og læring med tanke på å kritisk undersøke ansvarlig forskning og innovasjon; hvordan dette blir iverksatt og evaluert, og tilknytningen til tverrfaglig og transdisiplinær forskning. Som et videre ledd i mine undersøkelser om hva ansvarlig forskning betyr, er jeg også involvert i SeMPER-Arctic- prosjektet,  hvor jeg legger til rette for refleksivitet innenfor konsortiet med tanke på å gjennomføre omsorgsfull og ansvarlig narrativ forskning i Arktis.

Jeg underviser innenfor følgende emner/områder:

CCBIO903: Ph.d.-emnet Kreftforsking: etiske, økonomiske og samfunnsmessige aspekt. Jeg samorganiserer og underviser i det nesten to uker lange, tverrfaglige ph.d.-emnet for medisinstudenter, som er en del av forskerskolen til CCBIO (Centre for Cancer Biomarkers). Dette emnet skaper rom for kritisk tenkning rundt de bredere økonomiske, samfunnsmessige og etiske kontekstene innenfor kreftforskning, og gir doktorgradskandidater muligheten til å diskutere disse.

AFINO Research School: Jeg er leder for denne arbeidspakken innenfor AFINO-prosjektet, hvor jeg organiserer og tar del i undervisningen i ulike aktiviteter som sommer- og høstskoler og workshops for forskere tidlig i karrieren. Målet med aktivitetene er å studere ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) på en refleksiv måte; RRIs teoretiske omriss, iverksettelse, evaluering, undervisning, dets lenker til inter- og transdisiplinær forskning, og måten RRI kan "gjenoppfinnes" for å støtte kritisk forskning. Det underliggende målet til AFINOs forskerskole er å skape et støttende miljø av forskere og aktører innenfor RRI, der de kan dele refleksjoner, erfaringer og ressurser i en kontekst preget av "rask forskning"; ofte drevet av idealer som hast, prestasjoner og fremragende forskning.

Master i bærekraft: Siden 2021 har jeg undervist innenfor SDG310: Introduksjonsemne: Tverrfaglege tilnærmingar til berekraft i den tverrfaglige mastergraden i bærekraft, og jeg har også veiledet mastergradsstudenter. Undervisningen min i SDG310 fokuserer på tverrfaglighet og transdisiplinaritet som refleksive metoder for å forstå og navigere komplekse og usikre bærekraftsutfordringer.

 • Vis forfatter(e) (2023). Hvorfor ser naturmangfold så ofte ut til å tape overfor andre interesser i konsekvensutredninger etter Statens Vegvesen sin håndbok V712?
 • Vis forfatter(e) (2022). Recognising the social functions of climate services in Bergen, Norway. Climate Services. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Precision Oncology and Cancer Biomarkers. Issues at Stake and Matters of Concern. Springer.
 • Vis forfatter(e) (2022). Introduction. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). HER2 Revisited: Reflections on the Future of Cancer Biomarker Research. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Conclusions: The Biomarkers That Could Be Born. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Co-producing "post-normal" climate knowledge with communities in northeast Bangladesh. Weather, Climate, and Society. 259-268.
 • Vis forfatter(e) (2017). Narrative as a method for eliciting tacit knowledge of climate variability in Bangladesh. Weather, Climate, and Society. 669-686.
 • Vis forfatter(e) (2017). Cancer Biomarkers: Ethics, Economics and Society. Megaloceros Press.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mouse models: some reflections from the lab. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mapping ethical and social aspects of cancer biomarkers. New Biotechnology. 763-772.
 • Vis forfatter(e) (2015). Climate change and agri-cultural knowledge: Bangladesh through a mirror and magnifying glass. 387-393. I:
  • Vis forfatter(e) (2015). Know your food. Food ethics and innovation. Wageningen Academic Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2015). Choosing our Food Futures Through Participation? A Critique of ‘Scenario Workshops’ in Lofoten. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Challenges to Evaluating Coastal Management in the Twenty-First Century: Lessons from the Lofoten Archipelago. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Inadequate risk assessments – A study on worst-case scenarios related to petroleum exploitation in the Lofoten area. Marine Policy. 82-89.
 • Vis forfatter(e) (2014). Harmful routines? Uncertainty in science and conflicting views on routine petroleum operations in Norway. Marine Policy. 313-320.
 • Vis forfatter(e) (2013). Reflexively Mapping the Science-Policy Interface for Coastal Zones. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Pre-requisites to interdisciplinary research for climate change: lessons from a participatory action research process in Ile-de-France. International Journal of Sustainable Development. 1-22.
 • Vis forfatter(e) (2013). Oil versus fish’ in northern Norway: perspectives of the market, the law, and the citizen. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Interdisciplinarité et outils réflexifs : vers une approche globale des trames vertes urbaines. VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2012). Climate Change and Biodiversity: A Need for 'Reflexive Interdisciplinarity. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Reflexive interdisciplinarity: Supporting dialogue on the role of science for climate change.
 • Vis forfatter(e) (2010). Dissipating the fuzziness around interdisciplinarity: The case of climate change research. SAPIENS Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society. 1-6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Tidligere prosjekter:

2008 - 2011: Doktorgradsavhandling med tittelen 'Reflexive interdisciplinarity: Supporting dialogue on the role of science for climate change'. Fra Universitet i Bergen og University of Versailles Saint-Quentin (Frankrike)

2008: Mastergrad i Ecological Economics and Sustainable Development, University of Versailles Saint-Quentin (Frankrike)

2006: Grad i Earth and Environmental Sciences, University Louis Pasteur in Strasbourg (Frankrike)

Tilknyttet innhold