Hjem
 • E-postanne.drageset@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 39
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Undervisning

Studieveiledning

ARK100 Innføring i arkeologi

ARK120 Middelhavet, Nord-Europa og Norden frå ca. 500 f.Kr. til 1500 e.Kr.

ARK122 Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. 

ARK307 Arkeologisk praksis

ARK308 Arkeologi: Landskap, kulturminne og forvalting 

ARK305 Arkeologisk metode

 

Drageset, A. 2020. Gravspråk i et fjordlandskap – regional variasjon i jernalderens Hardanger, Heimen 1, 6-22.

Drageset, A. 2020. Jernalderens gravskikk i Hardanger. Hardanger. Årbok for Hardanger historielag, 117-131.

Drageset, A. 2019. The Hereid cemetery: relational agency and topography within the Iron Age mortuary landscape of Hardanger, western Norway, Journal of Historical Geography 66, 81-92.

Drageset, A. 2017. Diachronic Powerscapes: A Case Study from Odda, Norway, i Forms of Dwelling. 20 Years of Taskscapes in Archaeology, red, U. Rajala & P. Mills, Oxbow books, 171-189.

Drageset, A. 2017. Gravfeltet innerst i Hardangerfjorden - en nylig gjennomført feltundersøkelse på Hereid. Bergasylja. Årshefte for Eidfjord historielag, 5-8.

Berge, J. & A. Drageset 2013. Siste nytt fra Øbergs forhistorie. Ida - Kulturbygd i grenseland. Idd og Enningdalen Historielags årbok, 118-121.

Drageset, A. 2006. Et innblikk i Orknøyenes forhistorie. Ekskursjon for masterstudenter 21. - 28. april 2006. RISS, 38-41.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Gravspråk i et fjordlandskap: Regional variasjon i jernalderens Hardanger. Heimen - Lokal og regional historie. 6-22.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Hereid cemetery: relational agency and topography within the Iron Age mortuary landscape of Hardanger, western Norway. Journal of Historical Geography. 81-92.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2012). Arkeologisk registrering. Nydyrking Øberg 165/1. Halden kommune. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Rapport fra kulturhistorisk registrering - Reguleringsplan Eian Gnr. 13 Bnr. 9. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Rapport frå arkeologisk registrering - Vie, Førde kommune Gnr./Bnr. 43/1 og 43/3. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Arkeologiske undersøkelser i 2010 i forbindelse med Kv420 kraftlinje Balsfjord- Hammerfest. Registreringer langs traseen i Troms: Balsfjord, Storfjord, Gaivuotna/Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen kommuner. Befaringsrapport kulturetaten 2010. Troms fylkeskommune. .
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2008). Pinsetter: En studie av det norske materialet fra eldre jernalder.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Jernalderens gravskikk i Hardanger. Hardanger historielag årbok. 117-131.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gravfeltet innerst i Hardangerfjorden - en nylig gjennomført feltundersøkelse på Hereid. Bergasylja. 5-8.
 • Vis forfatter(e) (2007). Debatt og disko. Kontaktseminar 2007. Riss: Et arkeologisk tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2006). Et innblikk i Orknøyenes forhistorie. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 38-41.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Diacronic powerscapes. A case study from Odda. 19 sider.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Siste nytt fra Øbergs forhistorie. 118-121.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2013). Minifagdag – en smakebit på fakultetets forskningsprosjekter.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Master i arkeologi

Årsstudium i kunsthistorie

Kompetansefelt