Hjem
Anne Grete Danielsens bilde

Anne Grete Danielsen

Professor, Professor i pedagogikk (PhD)
 • E-postAnne.Danielsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 78
 • Besøksadresse
  Christies gate 13
  5020 Bergen
  Rom 
  432
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Barns rettigheter, velferd, medborgerskap og skolegang, motivasjon, mestring, livstilfredshet, lærerutdanning, fagfornyelsen (LK20), psykososialt og kulturelt læringsmiljø.

Bachelor og master i pedagogikk.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Yrkesfaglæreres opplevelse av sin rolle i det psykiske helsearbeidet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 273-284.
 • Vis forfatter(e) (2018). A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach. Educational Psychology. 1163-1184.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norwegian children's rights in sport and coaches' understanding of talent. The International Journal of Children's Rights. 412-437.
 • Vis forfatter(e) (2012). What they want and what they get: self-reported motives, perceived competence and relatedness in adolescent leisure activities. Child Development Research. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hva henger sammen med skoletrivselen til norske ungdomsskoleelever? Nordic Studies in Education. 114-125.
 • Vis forfatter(e) (2012). Basic psychological need satisfaction in leisure activities and adolescents' life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence. 1588-1599.
 • Vis forfatter(e) (2012). A path analysis of basic needs support, self-efficacy, achievement goals, life satisfaction and academic achievement level among secondary school students. Educational Psychology. 335-354.
 • Vis forfatter(e) (2011). Do perceived academic competence and school satisfaction mediate the relationships between perceived support provided by teachers and classmates, and academic initiative? Scandinavian Journal of Educational Research. 379-401.
 • Vis forfatter(e) (2010). Supportive and motivating environments in school: Main factors to make well-being and learning a reality. Norsk Epidemiologi. 33-39.
 • Vis forfatter(e) (2010). Perceived support provided by teachers and classmates and students' self-reported academic initiative. Journal of School Psychology. 247-267.
 • Vis forfatter(e) (2010). Lærerens møte med elevene og selvregulert læring på ungdomstrinnet. Norsk pedagogisk tidsskrift. 462-475.
 • Vis forfatter(e) (2009). School-related social support and students' perceived life satisfaction. The Journal of educational research (Washington, D.C.). 303-318.
 • Vis forfatter(e) (2000). Mangfold og tilpasset opplæring. Spesialpedagogikk. 28-32.
 • Vis forfatter(e) (1999). Stor aktivitet i Fana Unge Strykere! ?.
 • Vis forfatter(e) (1998). Fjernundervisning og sannhetens øyeblikk. ?.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2013). Utdanningsdirektoratets prosjekt Bedre Læringsmiljø.Rapport om lesson study. .
 • Vis forfatter(e) (2000). PBL I PED-ALU. Problembasert læring i pedagogikkundervisningen ved Høgskolen i Bergen. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Veiledning i praksisstudiet – pedagogiske aspekter; veiledning, kommunikasjon og vurdering.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kritiske faktorer i timeforskning (lesson study).
 • Vis forfatter(e) (2015). Eksempler på timeforskning.
 • Vis forfatter(e) (2014). Timeforskning og utvikling av skolen som lærende organisasjon.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hvordan arbeide med timeforskning (lesson study)?
 • Vis forfatter(e) (2013). Lesson study – en modell for klasseromsbasert kunnskapsutvikling blant lærere.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Vil du studere pedagogikk?
 • Vis forfatter(e) (2011). Forskningsstrategi og implementering av forskningsresultater. Et møte mellom brukere og forskere.
 • Vis forfatter(e) (2010). To ulike teorier om motivasjon. Analyser av likheter og ulikheter i hvordan teoriene prøver å forklare elevenes innsats i tilknytning til skolearbeid og vurdering av i hvilken grad teoriene har støtte i empirisk forskning.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Trivsel, psykisk helse og læringsmiljø .
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktiv læring og lærelyst.
 • Vis forfatter(e) (2018). Veiledning i praksisstudiet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Veiledning i praksisstudiet – pedagogiske aspekter; veiledning, kommunikasjon og vurdering.
 • Vis forfatter(e) (2014). Veiledning og kommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Talent Project: How Sport Coaches Identify and Develop Talent in Children and Youth.
 • Vis forfatter(e) (2013). Talentforståelse, talent og -prestasjonsutvikling: hvordan norske idrettstrenere identifiserer og utvikler talent.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mentors' professional development.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvordan idrettstrenere identifiserer og utvikler talent hos barn og unge.
 • Vis forfatter(e) (2013). How sport coaches identify and develop talent in children and youth.
 • Vis forfatter(e) (2011). Gjesteforelesning om resiliens og forebyggende helsearbeid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Basic need support, achievement goals and students’ life satisfaction.
 • Vis forfatter(e) (2010). Supportive and motivating environment in school. Main factors to make wellbeing and learning a reality.
 • Vis forfatter(e) (2010). Achievement goals, basic need support, life satisfaction and academic achievement among elementary school students.
 • Vis forfatter(e) (2010). A hierarchical model of basic need support, achievement goals, self-efficacy, life satisfaction, and academic achievement among elementary school students.
 • Vis forfatter(e) (2009). School-related Social Support and Students? Perceived Life Satisfaction.
 • Vis forfatter(e) (2008). Undervisningens effekt på elevenes motivasjon, kompetanse og trivsel.
 • Vis forfatter(e) (2008). Important elements in the school environment for students' initiative and life satisfaction.
 • Vis forfatter(e) (2008). A multilevel examination of students’ self-reported initiative for schoolwork.
 • Vis forfatter(e) (2007). Students’ Perceived Life Satisfaction.
 • Vis forfatter(e) (2006). Forskningssamarbeid på ulike nivå: Betydningen av VNN.
 • Vis forfatter(e) (2003). Hverdagens magi. En tilnærming til fenomenet resiliens som teoretisk ramme for pedagogisk praksis i skolen. Vitenskapsteoretisk essay.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2005). Norsk skolehistorie Fra allmueskole og folkeskole til enhetsskole og offentlig fellesskole. Et sammendrag av skolehistorien. Publisert internt.
 • Vis forfatter(e) (2003). Undervisning om omsorgssvikt i lærerutdanningen. Intervju i Bergens Tidende, 17. juni, s. 3.
 • Vis forfatter(e) (2001). Ungdom og mestring i det sen-moderne samfunnet.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2020). Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2021). Lærerens arbeid med livsmestring.
 • Vis forfatter(e) (2017). Eleven og skolens læringsmiljø. Medvirkning og trivsel.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1995). Livserfaring og empiri. Tolkning og drøfting av begrepet erfaring i tilknytning til en artikkel av O. F. Bollnow.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). Elever som opplever motgang. Skolens mulighet til å fremme positiv utvikling. Bedre Skole.
 • Vis forfatter(e) (2003). Smertefull åpenhet om karakterer Artikkel publisert på høgskolewebben, HiB. ?.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2014). Timeforskning: En modell for utvikling av lærerprofesjonalitet. Utdanningsnytt.no. 52-55.
 • Vis forfatter(e) (2009). Frafall i videregående skole. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2018). The antecedents and consequences of students´ autonomous motivation. The relation between need-support, motivation, and academic achievement.
 • Vis forfatter(e) (2018). Forskning i lærerutdanning - Vi må snakke samme språk. Veiledningssamarbeid mellom praksislærer, universitetslærer og studenter.
 • Vis forfatter(e) (2010). Perceived psychosocial support, students? self-reported academic initiative and perceived life satisfaction.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2013). "Den viktige omsorgen" I: "Når læreren er den eneste", av Sonja Holterman (journalist).
 • Vis forfatter(e) (2012). Motivasjon viktigst mot frafall i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Læreren er viktig for skoletrivsel. Intervju.
 • Vis forfatter(e) (2010). Karakterer i skolen. Intervju i Bergens Tidende.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Troen på egen mestring - Bandura og sosialkognitiv teori. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sosiokulturell teori - Vygotsky, Lave og Wenger. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Selvbestemmelsesteori og det psykososiale læringsmiljøet. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pedagogiske perspektiver. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Mestringsforventning, trivsel og frafall. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Forord. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Elevens beste og pedagogiske perspektiver - en analyse. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Den nysgjerrige eleven - Piaget, konstruktivisme og kognitiv utvikling. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Bråk og uro i klasserommet - et behavioristisk perspektiv. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Norwegian Children's Rights in Sport and Coaches' Understanding of Talent. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Does Mentor-Education Make a Difference? 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Lærerstudenters danning og faglige utvikling gjennom FoU: Rektors perspektiv. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Action Learning in Tripartite Teacher- Student Partnership: Dialog Seminar, a Tool for Integration of Research and Development in Teacher Education. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). To praksisnære verktøy: "Lesson study" og PBL. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mestringsforventning, trivsel og frafall. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kunnskapsbygging i skolen via kvantitative verktøy - statistikk og spørreskjema. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). How sport coaches identify and develop talent in children and youth. 1 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2007). Students? Perceived Life Satisfaction.
 • Vis forfatter(e) (2006). Students? Perceived Life Satisfaction: A SEM Analysis of the Importance of School-Related Social Support.
 • Vis forfatter(e) (2006). School-Related Social Support and Students Perceived Life Satisfaction.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fagdag for helse og sosialfag.
 • Vis forfatter(e) (2000). DET SKJER: PROBLEMBASERT LÆRING Problembasert læring (PBL). Erfaringer fra pedagogikkundervisningen ved alu. Om sammenhenger mellom teoristudiet og praksissituasjonen.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2004). Hverdagens magi. En tilnærming til fenomenet resiliens som teoretisk ramme for pedagogisk praksis i skolen. Publisert i "Skriftserie", Høgskolen i Bergen. Hovedtittel: Vitenskapsteoretiskerefleksjoner, Essaysamling. Skriftserien. Høgskolen i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2000). Pedagogikk i lærerutdanningen. Høgskoleinfo.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2013). Bekymret over kroppsfokus. Bergens Tidende.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Danielsen, A.G. (2021). Lærerens arbeid med livsmestring. Bergen: Fagbokforlaget. 200 s.

Danielsen, A.G. (red.) (2020). Til elevens beste – pedagogiske perspektiver. Oslo: Gyldendal. 312 s.

Danielsen, A.G. (2020). Pedagogiske perspektiver. I: A.G. Danielsen (red.). Til elevens beste – pedagogiske perspektiver, s. 15-18. Oslo: Gyldendal.

Danielsen, A.G.  Bråk og uro i klasserommet – et behavioristisk perspektiv.  I: A.G. Danielsen (red.). Til elevens beste – pedagogiske perspektiver, s. 19-37. Oslo: Gyldendal.

Danielsen, A.G.  Den nysgjerrige eleven – Piaget, konstruktivisme og kognitiv ut-vikling. I: A.G. Danielsen (red.). Til elevens beste – pedagogiske perspektiver. s. 38-60. Oslo: Gyldendal.

Danielsen, A.G.  Troen på egen mestring – Bandura og sosialkognitiv teori. I: A.G. Danielsen (red.). Til elevens beste – pedagogiske perspektiver, s. 125-145. Oslo: Gyldendal.

Danielsen, A.G.  Selvbestemmelsesteori og det psykososiale læringsmiljøet. I: A.G. Danielsen (red.). Til elevens beste – pedagogiske perspektiver. s. 220-245.  Oslo: Gyldendal.

Danielsen, A.G., Diseth, Å., Heldal. J., Kvello, Ø., Egelandsdal, K., Ness, I.J. & Sætra, E. (2020). Elevens beste og pedagogiske perspektiver – en analyse. I: Dani-elsen, A.G. (red.). Til elevens beste – pedagogiske perspektiver, s. 284-307. Oslo: Gyldendal.

Ness, I.J. & Danielsen, A.G. (2020). Sosiokulturell teori – Vygotsky, Lave og Wenger. I: A.G. Danielsen (red.). Til elevens beste – pedagogiske perspektiver. s. 98-124. Oslo: Gyldendal.

Refsnes, A.H. & Danielsen, A.G. (2018). Yrkesfaglæreres opplevelse av sin rolle i det psykiske helsearbeidet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 15 (2), s. 273-284.

Jeno, L.M., Danielsen, A.G. & Raaheim, A. (2018). A prospective investigation of students´ achievement and dropout in higher education: A Self-Determination Theory approach. Educational Psychology, DOI: 10.1080/01443410.2018.1502412

Ellingsen, J. E. & Danielsen, A. G. (2018). The Norwegian Children’s Rights in Sports and Coaches’ Understanding of Talent. I: M. Freeman (red.) Children's Rights. New Issues, New Themes, New Perspectives. Brill Nijhoff, s. 140-164.

Danielsen, A.G. (2017). Eleven og skolens læringsmiljø. Medvirkning og trivsel. Gyldendal Akademisk, 208 sider.

Ellingsen, J. E. & Danielsen, A. G. (2017). The Norwegian Children’s Rights in Sports and Coaches’ Understanding of Talent. The International Journal of Children’s Rights 25(2), s. 412-437.

Helleve, I., Danielsen, A. G., Smith, K. (2015). Teachers as mentors. Does mentor- education make a difference? I: H. Tillema; G. van der Westhuizen & K. Smith (Eds). Mentoring for Learning.  Sense Publishers, s. 313-332.

Danielsen, A. G. (2014).Lærerstudenters danning og faglige utvikling gjennom FoU: Rektors perspektiv. I: A.E. Rønbeck og S. Germeten.Å bli lærer. Danning og profesjonsutvikling. Oslo: Akademika forlag, s. 141-161.

Steele, A. R. & Danielsen, A. G. (2014). Action Learning in Tripartite Teacher-Student Partnership: Dialog Seminar, a Tool for Integration of Research & Development in Teacher Education. In: A. L. Østern (red.) NAFOL Yearbook 2014. En gang lærer – alltid lærer? Once a Teacher – Always a Teacher? Bergen: Fagbokforlaget, s. 155 -173.

Danielsen, A G. (2014). Timeforskning – en modell for utvikling av lærerprofesjonalitet. Kronikk i Utdanning, nr. 8, s. 52-55. Oslo: Utdanningsforbundet.

Danielsen, A. G. og Tjomsland, H. E. (2013). Mestringsforventning, trivsel og frafall i skolen. I: Roger Säljö og Rune Johan Krumsvik (red.). Praktisk Pedagogisk Utdanning. Bergen: Fagbokforlaget

Danielsen, A. G. (2013). Forskende lærere i klasserommet: To metoder; Lesson study og PBL. I: M. Brekke og T. Tiller (red.) Læreren som forsker. Oslo: Universitetsforlaget.

Danielsen, A. G. (2013). Kunnskapsbygging i skolen via kvantitative verktøy – Statistikk og spørreskjema. I: M. Brekke og T. Tiller (red.) Læreren som forsker. Oslo: Universitetsforlaget.

Ellingsen, J. E.; Danielsen, A. G. (2013). How sport coaches identify and develop talent in children and youth. I: Book of Abstracts.18th annual Congress of the European College of Sport Science. 26th - 29th June, Barcelona - Spain.. : European College of Sport Science 2013 ISBN 978-84-695-7786-8. s. 523-523
 

Danielsen, A. G. (2012). Hva henger sammen med skoletrivselen til norske ungdomsskoleelever? Nordic Studies of Education, 32(2), 114-125.

Diseth, Å., Danielsen, A.G. & Samdal, O. (2012). A path analysis of basic need support, self-efficacy, achievement goals, life satisfaction and academic achievement level among elementary school students. Educational Psychology, 32(1), 1-20.

Leversen, I., Danielsen, A. G., Skogbrott, M., & Samdal, 0. (2012). Basic Psychological Need Satisfaction in Leisure Activities and Adolescents’ Life Satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, Volume 41(12), 1588-1599.

Leversen, I., Danielsen, A.G., Wold, B. & Samdal, O. (2012). What They Want and What They Get: Self-reported Motives, Perceived Competence and Relatedness in Adolescent Leisure Activities. Child Development Research, Volume 2012, Article ID 684157, 11 sider

Danielsen, A. G., Breivik, K., & Wold, B. (2011). Do perceived academic competence and school satisfaction mediate the relationships between perceived support provided by teachers and classmates, and academic initiative? Scandinavian Journal of Educational Research, 55(4), 379-401.

Danielsen, A. G. (2010a). Lærerens møte med elevene og selvregulert læring på ungdomstrinnet. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 94 (6), 462-475.

Danielsen, A. G. (2010b). Supportive and motivating environments in school. Main factors to make well-being and learning a reality. Norsk Epidemiologi, 20 (1), 33-39.

Danielsen, A. G., Wiium, N., Wilhelmsen, B. & Wold, B. (2010). Perceived support provided by teachers and classmates and students’ self-reported academic initiative. Journal of School Psychology, 48 (3), 247-267.

Danielsen, A. G., Samdal, O., Hetland, J., & Wold, B. (2009). School-related Social Support and Students’ Perceived Life Satisfaction. The Journal of Educational Research, 102, 303–318.

Danielsen, A. G., Gjelstad, L., Høstaker, R. & Skauge, T. (2009). Frafall i videregående skole. Kronikk i Bergens Tidende, 14. august.

Griebler, R.; Dür, W.; Samdal, O; Freeman, J.; Danielsen, A. Currie, D; Rasmussen, M. (2009). Section II Scientific Rationales for focus areas, School Setting. In: Health Behavior in School-Aged Children: a WHO Cross-National Study. HBSC Research Protocol for the 2009/10 survey. Edinburgh, Scotland: World Health Organization – Europe, p. 56-79.

Danielsen, A. G. (2005). Elever som opplever motgang. Skolens muligheter til fremme positiv utvikling. Bedre Skole nr. 3, 72-77.

Danielsen, A. G. (2004). Hverdagens magi. En tilnærming til fenomenet resiliens som teoretisk ramme for pedagogisk praksis i skolen. I: G. O. Hole og T. T. T. Sudmann (2004) (red): Vitenskapsteoretiske refleksjoner. Høgskolen i Bergen: Skriftserien, Rapport nr. 9, s. 43-73.

Danielsen, A. G. (2000). Mangfold og tilpasset opplæring. Spesialpedagogikk (2), 28-32.

Danielsen, A. G. & Larsen, P. J. (2000). Pedagogikk i lærerutdanningen. Høgskoleinfo, 9(4).

Danielsen, A. G., Isachsen, E., Aarvold, L. og Larsen, P.J. (2000). PBL I PED-ALU. Problembasert læring i pedagogikkundervisningen ved Høgskolen i Bergen. FoU-rapport, Høgskolen i Bergen.

Danielsen, A. G. (1999). Stor aktivitet i Fana Unge Strykere! Orkesterforum.

Danielsen, A. G. (1998). Sannhetens øyeblikk. Høgskolen i Bergen. Høgskoleinfo, 10.