Hjem
Anne Granbergs bilde

Anne Granberg

Førsteamanuensis, filosofi
Bøker
 • Granberg, Anne; Brown, Erik. 2012. Hva er et menneske? En innføring i filosofiske spørsmål om menneskets natur (revidert 2 utgave). Fagbokforlaget. 339 sider. ISBN: 978-82-450-0716-9.
 • Granberg, Anne. 2004. Hva er et menneske? Fagbokforlaget. 345 sider. ISBN: 82-450-0114-7.
Tidsskriftartikler
 • Granberg, Anne. 2005. Verken Athen eller Jerusalem - Heideggers Augenblick som""kairologisk tid"". Norsk Filosofisk Tidsskrift. 40: 214-234.
 • Granberg, Anne. 2001. "Å ville seg selv"-subjektivitetsproblematikken i Heideggers 'Sein und Zeit'. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 36: 20-38.
Rapporter/avhandlinger
 • Granberg, Anne. 2004. Small talk : rehabilitating Heidegger's "Gerede". SVT, Bergen. 25 sider.
 • Granberg, Anne. 2004. Mood and Method In Heidegger's Sein und Zeit. 253 sider.
Bokkapitler
 • Granberg, Anne. 2016. 海德格尔生命世界分析 (Life-world analysis in Heidegger). Artikkel, sider 430-455. I:
  • Skirbekk, Gunnar. 2016. "Philosophy Beyond Borders" revidert og utvida utgåve. 552 sider. ISBN: 9787308159135.
 • Granberg, Anne. 2014. Trust and Power in Hannah Arendt's political philosophy or: Why trust in politics? Parte II, sider 134-157. I:
  • Pasini, Mirella. 2014. Trust and Risk L'etica in un mondo insiecuro. 200 sider. ISBN: 978-88-97273-23-3.
 • Granberg, Anne. 2013. "Die Seinsfrage" som et hypertranscendentalt spørsmål. Del 5, sider 307-319. I:
  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 sider. ISBN: 978-82-8265-071-7.
 • Granberg, Anne. 2003. Stemning og metode i Heideggers Sein und Zeit. 135-162. I:
  • Zahavi, Dan; Overgaard, Søren; Schwarz Wentzer, Thomas. 2003. Den unge Heidegger. ISBN: 87-500-3774-9.
 • Granberg, Anne. 2003. Mood and Method in Heidegger's "Sein und Zeit". 91-113. I:
  • Zahavi, Dan; Heinämaa, Sara; Ruin, Hans. 2003. Metaphysics, Facticity, Interpretation. ISBN: 1-4020-1754-5.
 • Granberg, Anne. 2002. Life-world analysis in Heidegger: An Ontology of the Workshop? 2, sider 13-38. I:
  • Skirbekk, Gunnar. 2002. On Pragmatics --- Contributions to current debates. Auseinandersetzungen über die Pragmatik. 270 sider. ISBN: 82-90809-39-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.