Hjem
Anne Granbergs bilde

Anne Granberg

Førsteamanuensis, filosofi
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2012). Hva er et menneske? En innføring i filosofiske spørsmål om menneskets natur (revidert 2 utgave). Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hva er et menneske? Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The Absent ‘Thing’ and the Value of Distance – Social media through an Arendtian lens . Nordicum-Mediterraneum. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Functionalism and Personal Identity – The Case of Mr. Jones. Pro-Fil: Internetový časopis pro filosofii. 23-32.
 • Vis forfatter(e) (2020). Emotional Politics – Some notes on anger, resentment and compassion. Nordicum-Mediterraneum.
 • Vis forfatter(e) (2005). Verken Athen eller Jerusalem - Heideggers Augenblick som""kairologisk tid"". Norsk Filosofisk tidsskrift. 214-234.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Å ville seg selv"-subjektivitetsproblematikken i Heideggers 'Sein und Zeit'. Norsk Filosofisk tidsskrift. 20-38.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2004). Small talk : rehabilitating Heidegger's "Gerede". .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). “The crumbling of common sense; some pessimistic insights from Hannah Arendt in relation to ‘post- truth’ politics”.
 • Vis forfatter(e) (2011). Heldags seminar med to foredrag: "Being-in-the -world" og "Sykdommens mening".
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Samtale om Hannah Arendt med Helgard Mahrdt.
 • Vis forfatter(e) (2015). «Den indre dialogen - selvforakt eller selvmedfølelse?» Psykolog Per-Einar Binder tenker høyt sammen med filosof Anne Granberg.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Ingen kommer undan politiken" -En introduksjon til Hannah Arendts begrep om det politiske.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). The Elusiveness of Joy.
 • Vis forfatter(e) (2015). Totality- plurality- freedom: Turning Heidegger inside-out.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hva Kan et fenomen være?- Fra fenomenologisk filosofi til empirisk forskning.
 • Vis forfatter(e) (2015). An interpretation of Arendt's concept of 'natality'.
 • Vis forfatter(e) (2014). Why Trust in Politics?- Trust and Power in Hannah Arendt's Political Philosophy.
 • Vis forfatter(e) (2014). Categories or modes of disclosure? – An attempt at clarifying the meaning of some of Hannah Arendt’s basic distinctions.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mortality versus natality: Thinking the in-between.
 • Vis forfatter(e) (2013). Aktiviteter eller avdekkingsformer? Et forsøk på å avklare meningen med noen av Arendts distinksjoner i "Vita Activa".
 • Vis forfatter(e) (2012). Hubert Dreyfus Heideggerinspirerte filosofi.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Praktisk omsikt" og "tilhåndenhet" (Heidegger).
 • Vis forfatter(e) (2009). Heidegger's Seinsfrage as a 'hyper-transcendental' question.
 • Vis forfatter(e) (2008). Feminist perspectives on psychoanalysis.
 • Vis forfatter(e) (2008). Den liberalistiske tradisjonen i politisk filosofi.
 • Vis forfatter(e) (2007). Feminist perspectives on psychoanalysis.
 • Vis forfatter(e) (2007). Death, selfhood and alterity in Heidegger’s Sein und Zeit.
 • Vis forfatter(e) (2006). Invisible Work – Some critical comments on Arendt's distinction between "labour" and "work".
 • Vis forfatter(e) (2005). Jean-Paul Sartres frihetsfilosofi.
 • Vis forfatter(e) (2004). The concept of "kairos" in Heidegger's early thought.
 • Vis forfatter(e) (2004). Small talk; Rehabilitating Heidegger's "Gerede".
 • Vis forfatter(e) (2004). Small talk -informal conversation, trust, and cross-cultural understanding.
 • Vis forfatter(e) (2004). Heidegger's use of formal indications as a phenomenological tool.
 • Vis forfatter(e) (2003). Neither Athens nor Jerusalem: Heidegger’s Augenblick and the concept of kairos in Aristotle and St.Paul.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kunnskap i praksis:Heidegger's begrep om "Væren-i-verden" Forskerkurs i vitenskapsteori.
 • Vis forfatter(e) (2002). Heidegger's use of Formal Indications as a Phenomenological Tool.
 • Vis forfatter(e) (2000). An Ontology of the Workshop- some critical comments on Dreyfus' pragmatist reading of Sein und Zeit.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2018). The Cosmopolitan Rights of Foreigners. A Phenomenological Defense of Cosmopolitan Law.
 • Vis forfatter(e) (2018). Filosofiske samtaler med innsatte i fengsel: En fordypning i samtalens form og innhold .
 • Vis forfatter(e) (2004). Mood and Method In Heidegger's Sein und Zeit.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Natality vs. Mortality: Turning Heidegger Inside Out . 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fra besluttsomhet til Skjebne- Heidegger og nazismen.
 • Vis forfatter(e) (2016). 海德格尔生命世界分析 (Life-world analysis in Heidegger). 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Trust and Power in Hannah Arendt's political philosophy or: Why trust in politics? 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Die Seinsfrage" som et hypertranscendentalt spørsmål. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Stemning og metode i Heideggers Sein und Zeit. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Mood and Method in Heidegger's "Sein und Zeit". 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Life-world analysis in Heidegger: An Ontology of the Workshop? 26 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.